SEVDİĞİNİZ ŞEYLERDEN

                  Bizlerin en büyük eksiği nedir?

“Okumuyoruz!”

Maalesef,  amentümüzü de okumuyoruz…

Başucu kitabımız, “Kur’an’ı da…” okumuyoruz!

İstiklal Marşı Şairimiz şöyle seslenir;

“İbret olmaz bize her gün okuruz ezber de

Yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetler de

 

Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur’an’ın

Çünkü kaydında değil hiç birimiz mananın

 

Ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına

 

İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin

Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.”

***                       ***

Ayet, “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sarf etmedikçe;

 (gerçek)  iyiliğe asla erişemezsiniz.

Her ne sarf ederseniz artık şüphesiz ki Allah onu hakkıyla bilendir” (Ali İmran,92)

Bu toplumda bizler neleri geliştiremedik?

“Fedakârlık ruhunu…”

“Ahde Vefayı…”

“Yardımlaşmayı…”

“Paylaşma Kültürünü…”

“Kardeşlik Hukukunu…”

“Birbirimize karşı sorumluluklarımızı…”

İnancımız, “Müslüman’ın Müslüman’a; canı, malı, kanı, ırzı…” haramdır, diyor!

Sevginin temelinde ne vardır?

“Muhabbet, Şefkat, Merhamet, Acımak…”

Bunların olmadığı yerde, “Müslüman Kimliği de…” yoktur!

***                       ***

SAKINMAK!

Ayet, “Ey iman edenler! Allah’dan nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının

Ve siz ancak Müslüman kimseler olarak can verin!” (Ali İmran, 102)

Kur’an bizlere, “emrediyor!”

O emirde bizlerden neler isteniyor?

Asi olmayacağız,

Nankörlük etmeyeceğiz,

Yüce Yaratanı unutmayacak,

Daima hatırda tutacağız…

Eskilerin deyimiyle sürekli;

“murakabe de…” bulunmak!

Kendimizi, “nefsimizi…” kontrol altında tutacağız!

Nefis, “insana, kötülüğü emreder!”

“Büyük Cihat…” nedir?

İnsanın, kendi nefsiyle olan mücadelesidir.

Kur’an’ın emrettiği çerçevede, “sakınacağız…”

***                       ***

PARÇALANMAYIN!

Bizim en büyük kaybımız;

İhtilafların, “ihtirasa…” dönüşmesi!

İhratın, “haset ateşini…” tutuşturmasıdır.

Ayet, “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın ve parçalanmayın!” (103)

İhtilafınızdan (ayrılığınızdan) istifade eden zalimlere karşı,

“innemal muminune ihvatun” Mü’minler ancak kardeştirler, diyebilmeliyiz.

Altını çizerek tekrar ediyorum; Bu milletin en büyük düşmanı;

Birbirlerine karşı besledikleri; “kin, öfke, nefret,  haset ve ihtiras!”

Bunu en fazla,”düşmanlarımız…” bizlere karşı tarih boyunca çok güzel kullanmışlardır.

***                       ***

O HALDE NE YAPMALIYIZ?

Onun cevabını da yine Hz. Kur’an veriyor;

Ayet, “içinizden hayra davet eden ve iyiliği emredip,

 Kötülükten yasaklayan bir topluluk bulunsun!

İşte onlar, gerçekten kurtuluşa erenlerdir” (Ali İmran 104)

İslam’da, “Ombudsmanlık” çözüm bulan kişiler

Bizim tarihimizde bu kişiler, “aksaçlılar” olarak da anılır.

Ehli hal sahibi, “ilim ve hikmet sahibi…” insanlar!

“Dede Korkut!”

Bu milletin, “aksaçlı…” sözü dinlenen “bilge kişi!”

Ayet, (Ey ashab-ı Muhammed!) Siz, insanlar(ın iyiliği) için

(ortaya) çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz; iyiliği emreder,

Kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz!” (Ali İmran, 110)

***                       ***

Sevgili Okurlar, sizlerden istirhamım Ali İmran Süresinin,

(118-120) ayetlerini içinize sindirerek okuyunuz

Ayet, “Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin;

Onlar size fesat çıkarmakta kusur etmezler.

Çünkü (her zaman) sıkıntıya düşmenizi istediler.

Doğrusu kinleri ağızlarından taşmıştır (hep aleyhinize konuşurlar)

Sinelerinin gizlediği (kin ve düşmanlık) ise daha büyüktür.

Eğer akıl erdirirseniz ayetlerimizi size iyice açıkladık” (Ali İmran 118)

***                                       ***

Ayet, “İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz;

(Onlar ise) kitapların tamamına iman ettiğiniz halde sizi sevmezler

Sizinle karşılaştıkları zaman: “iman ettik!” derler.

Kendibaşlarına kalınca da size olan öfkelerinden parmaklarını ısırırlar.

De ki: “Öfkenizle geberin!”

Muhakkak ki Allah, sinelerin içinde olanı hakkıyla bilir” (Ali İmran, 119)

***                                       ***

Ayet, “eğer size bir iyilik dokunursa (bu) onları üzer;

Fakat size bir kötülük gelirse, onunla sevinirler.

Eğer sabreder de (günahlardan) sakınırsanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez.

Şüphesiz ki Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla kuşatıcıdır” (Ali İmran, 120)

 

 

YORUM EKLE