SEVGİLİLER GÜNÜ

14 Şubat,  “sevgililer günü…”

Sevgi gerçekte inancımızın; “özü, öznesi, bütünleyicisi…”

Hadis, “iman etmedikçe cennete giremezsiniz.

Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”

Sevgi ve iman birbirine ne kadar sımsıkı bağlı

Dört temel taş; “cennet- iman- sevgi- selam”

İnancımız ısrarla,  “selamı yayınız!”

Selam,  “kalpleri yumuşatır…”

Selam,  “muhabbeti artırır…”

***                             ***

Bir şiirimizde şöyle diyoruz;

“Gelin, fütüvvet diliyle konuşalım,

Dedikodu, bizim işimiz değil

Ferasetle engelleri aşalım,

Ağulu pusular aşımız değil

 

Coğrafyayı gönül evi yapalım

Gönülden yollar, köprüler yapalım

Sevgiyi, evimize harç yapalım

Gönülsüz işler muradımız değil” (BK)

***                             ***

Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya, Huda’ya yakarır;

“Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız/ Ve vatansız bırakma Allah’ım

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu/ Müslümansız bırakma Allah’ım”

Rahmetli Mehmet Kaplan Hocamız, “İnsanları düşünmeye, aramaya,

Yapmaya sevk eden en büyük amillerin biri sevgidir” derlerdi.

Yahya Kemal Beyatlı,

 “Sürekli sevgiyi duydukça anne topraktan

İçimde korku nedir kalmıyor yok olmaktan”

Şairimiz, sevgi denilen hayat iksirini her birimize içiriyor

Ahmet Kabaklı Hoca, “şefkate çağrı” makalesinde şöyle derler;

“Şefkate çağrı, zulüm ile zalimle mücadeleye çağrıdır.

Daha güzel daha gayretli vicdanlı bir Türkiye’ye çağrıdır.

İşsizliğin,  bencilliğin, yolsuzluğun, fakirliğin kökünü kurutarak,

Buhranlara, bahtsızlıkları çile düğümlerini çözerek;

Sanatın mutlu dünyasında boy göstermeye çağrıdır”

***                             ***

Sevgi bizlere aynı zamanda çok nazik bir çizgiyi,

Bir hassas dengeyi, bir izzet sahibi davranışın yolunu da açıyor.

Sevgi de saygı vardır, riya yoktur

Sevgi, dedikoduya malzeme vermez

Sevgi, paylaşma gibi asil bir duyguyu besler

Sevgi, birliğin ve diri olmanın adıdır

Sevgi, şiddeti, nefreti ve bencilliği reddeder

Sevgi, sabır ve şefkatle büyür; merhametle kökleşir

Yunus ne diyorlar?

“Ben gelmedim dave için/ benim işim sevi için//

Dostun evi gönüldedir/ Gönüller yapmaya geldim”

Sözün özü olarak, “Sevgi sadece insan varlığının değil;

Bütün yaratılmışların ortak hamurudur.

***                             ***

DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ

Bugün, 14 Şubat; “Dünya Öykü Günü!”

Her insanın hayatı,  “bir roman…”

O roman ise, “öykülerin tasnifidir!”

Genç neslimize, “kalem tutan eliniz…”

Her dem, “aklın hokkasına batsın!”

Akıl kendisine, “vicdanı terazi…” kılsın!

Kılsın ki, “gönlü huzurla çimlensin…”

***                             ***

“HER İNSAN BİR ÂLEMDİR”

Bir şiirimizde ne diyoruz;

“Elif, Allah

Lam, Cebrail

Mim, Muhammed

ALEM 

 

Elif, ayakta

Dal, rükûda

Mim, secdede

ADEM

***                  ***

Ayet, “Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı anarlar;

Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler;

Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın,

Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru”  (Ali İmran, 191)

Sevgi, “hayatın felsefesi olursa…”

Sevgi,  “Muhammed’i bir kaynaktan beslenirse…”

Sevgi,  “gönüllerden süzülürse…”

Bütün dertlere, azade olur.

YORUM EKLE