SEVGİSİZLİK VE SAYGISIZLIK!

İletişim dilinde,

Paylaşma kültürümüzde,

‘Olmazsa olmazlarımız…’ arasında,

‘Sevgi ve Saygı…’ ilk planda yer alır!

Onu, ‘dürüstlük’ ve ‘güven’ takip eder.

Bizler bu kültürü, ‘aile’de aldık…

Okul ve çevreyle besledik!

Millet/ Devlet hayatımızda, ‘sistemleştirdik…’

***                 ***

Millet olarak bizim en önemli öznemiz,

“Sevgi dilidir…”

O dilde, ‘gönül’ vardır!

O dilde, ‘muhabbet’ vardır!

O dilde, ‘selam ve selamet’ vardır!

O dilde, ‘huzur ve güven’ vardır!

Bütün bunların çıktığı kapı da,

“Hürriyeti ve Barışı…” soluklarsınız…

***                            ***

O dilde, ‘fedakârlık…’ vardır!

O dilde, ‘ahde vefa…’ vardır!

O dilde, ‘yardımlaşma…’ vardır!

O dilde, ‘insanı koruma…’ vardır!

Yunus ve Mevlanaları onun için sevdik;

Onlar, ‘gönlümüzün’ gönüllerin diliydi!

***                 ***

Bizim, bu neslin en büyük kaybı;

“Sevgi dilinden…’ zaman diliminde uzaklaştık!

Giderek, ‘bencilleştik…’

Yalnızlığımız bizleri, ‘radikalleştirdi…’

Gayesizlik ve ufuksuzluk bizleri, ‘körleştirdi…’

İlkesizlik, ‘hukuksuzluğu…’ besledi!

En önemlisi, ‘kendimiz olamadık…’

Ayet, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”

Özde olmadık efendim!

Hep sözde/ veya kabukta kaldık!

***                 ***

Biz nasıl, Müslüman’ız efendim!

Hadis, “Birbirinizi sevmedikçe…”

Hakiki imana sahip olamazsınız diyor!

Ayet, “Müminler (dinde) ancak kardeştirler” buyruluyor!

Hani nerede, “kardeşlik hukukumuz!..”

Bizleri koruyan elbise,

Hiç şüphesiz ki, “Takva elbisesi…”

O elbiseyi üzerimizden attık!

Ve şimdi, ‘belalar…’ yakamızı bırakmıyor!

Felaketler birbiri ardı sıra geliyor!

“Fitne ateşi” ülkemizi kasıp kavuruyor!

Bütün bunlar, ‘cehaletimiz…’

Bütün bunlar, ‘fakirliğimiz…’

Bütün bunlar, kirlenmişliğimiz…’

Hz. Kur’an bizlere, “Bölünmeyin…” diyor!

Yoksa ‘Devlet kudretiniz elinizden gider…’ diyor!

7-8-9 Ekim tarihlerindeki, Türkiye’nin manzarası!

Aman Allah’ım!

“Kötülükler atbaşı gidiyor!”

O fotoğraf,  Müslüman bir ülkeye yakışmıyor!

Hiçbir zaman, ‘yakışmazda…’

Lütfen aklımızı başımıza toplayalım!

Bir daha düşünelim,

“Sevgisizlik ve Saygısızlık”

Bu ülkenin en büyük baş belası!

O belayı, birlikte ‘içimizden atacağız…’

Yanlışlarımızdan arınarak…

Kısacası, ‘kendimiz…’ olarak!

Değerlerimize, ‘dönerek…’

O değerleri yaşayarak!

Şunu gayet iyi okuyalım,

Gönül Coğrafyamızın,

“Ana Çekim Merkezi…” Anadolu’dur!

Anadolu, bütün İslam âlemine;

“Aynadır…”

Şu veya bu, tamamen bahanedir!

Asıl saldırı, Anadolu’yadır!

Bunu gayet iyi bilelim…

Tarihi ve geleceği buna göre okuyalım!

YORUM EKLE