SEVR’DEN LOZAN’A’

Tarihi iyi okuyabilmeliyiz!

24 Temmuz 1923 Tarihinde,

Günümüzden, “91 yıl önce…” bugün;

“Lozan Anlaşmasını…” imzalıyoruz!

Günümüz Türkiye’sinin, “sınırlarının çizildiği”

Muhatabının, “TBMM’nin olan…” siyasi bir anlaşma!

Türkiye Cumhuriyetinin, “tanındığı…”

Varlığının bütün alem için, “kabul edildiği…” bir anlaşma!

Biz bu anlaşamaya nerelerden geldik?

“10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan;

Sevr paçavrasını yırtarak…” geldik!

Ecdat bizlere, ‘kanlarıyla’ yazdı…

Bizim görevimiz, “tarihi doğru okumak…”

***                        ***

“Mondros’tan (30 Ekim 1818), Mudanya’ya (11 Ekim 1922)

“İSTİKLAL MÜCADELESİ TARİHİMİZ...”

Şairimiz ne diyorlar;

“Hakkıdır, Hakk’a tapan milletime İstiklal”

Bizler, Sakarya’ya,  “Çanakkale’den geldik…”

Orhan Şaik Gökyay ne diyorlar;

“Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil

Topun namlusundan görenlerindir”

***                        ***

“Coğrafyanın Vatanlaşması…”

1071’lere, Malazgirt’e gideceksiniz…

Malazgirt’ten, bir milletin “diriliş destanını” okuyacaksınız!

Allah Resulü’nün (asv) müjdesi,

Ehl-i Beyt ve Sahabe Yürüyüşü,

Horasan Erenleriyle, “Feth-i Mübin” yaşayan Anadolu!

O Anadolu ki, “toprağın rahmine…”

“Şefkat ve Merhamet tohumları…” atılır!

Bir büyük, ‘gönül yangınıdır’

Bozkırlara can veren, “aşk ritmidir!”

Tarih sadece yazılmaz,

Yazılanları da,  “duyarak okuyabilmektir!”

***                        ***

Lozan için çok şeyler yazıldı, çizildi!

628 Mart’ında, Mekkeli Müşriklerle yapılan,

“Hudeybiye Anlaşması…”

Görünürde tamamen, “Müslümanların aleyhinedir!”

Bu anlaşmanın en önemli tarafı nedir?

Mekkeliler, “Müslümanları, siyasi bir varlık olarak kabul etmişlerdir”

Hudeybiye’de, “Mekke’nin fetih yolu…” aralanmıştır!

Lozan’da,  bir “oyunbozan…” vardır!

Keyfince, “gezip tozan…

Anadolu’yu, ‘bölük pörçük eden!”

Batının, ‘şer ittifakına’ karşı, vakarlı bir duruştur!

O duruşun, ‘kimliğidir’

Biz boşuna mı, Maraş’a “Kahraman…”

Biz boşuna mı, Urfa’ya, “Şanlı…”

Biz boşuna mı, Antep’e,  “Gazi…” dedik!

Bütün bu sıfatlarda, bu coğrafyanın;

“Manevi Zırhı…” vardır!

***                        ***

“Suruç’u düşünürüm!”

Surlarımın içine kadar sızan,

O kanlı pusuları düşünürüm!

O pusularda, “kimler yok ki!”

Bu ülkenin,

Bu coğrafyanın;

“Baharının, kışa dönmesini…” isteyenler var!

Bu coğrafya insanının birliğine ve dirliğine,

Dahası, “hürriyetine…” kastetmek isteyenler var!

Bugün, Lozan Barış Anlaşmasının,

“91. Yılındayız…”

Anadolu,  Türk-İslam Coğrafyasının;

“Gönül Evi…”

O ev, aynı zamanda, “gönül coğrafyamızın”

“Demokrasi Bahçesi…”

O bahçede, sürekli “dirilişin” özlemini yaşarız!

YORUM EKLE