ŞİİR, SANAT VE ELAZIĞ

 ŞİİR, SANAT VE ELAZIĞ

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

26-29 Mayıs Tarihleri arasında;

Elazığ’da, “Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarının…”

23.’sü gerçekleştirilecek!

El-Hak! diyeceğiz, “23 yıl bir nesil…” demektir!

Elazığ’ın tarihinde, “bir kutlu dönemi…” ifade eder.

İlki, 1992 tarihinde gerçekleştirilen bu hareket neleri getirmiştir?

***                 ***

Burada bir şey söyleyeyim mi?

‘Kalem’e dost olan, ‘kelam’a aşina olur

“İkra”  emri; vücudunun her zerresini kuşatacaktır!

Allah Resulü (asv) buyuruyorlar; “şiirde hikmet var”

Hikmet, “Kur’an ve Sünnet’in şaşmaz hakikatleridir”

Ayet, “Sen, Rabb’inin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et” (Nahl, 125)

Hz. Ali, “Ruhlarınızı hikmetli sözlerle dinlendirin.

Çünkü bedenler yorulduğu gibi ruhlar da yorulur” buyururlar.

Tasavvuf Ehli insanlar, “Divan-ı Hikmetle” yola çıkarlar.

O yolculuğun kutlu ismi, Anadolu’nun  “manevi fatihi”

Ahmet Yesevi ne diyorlar;

“Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip

Talep edenlere inci, cevher saçtım ben işte

Riyazeti sıkı çekip, kanlar yutup

“İkinci defteri” sözlerini açtım ben işte.”

Gün gelir, “Anadolu Yunus” deriz;

Ve de, Yunus diliyle âleme çağrıda bulunuruz;

“Aşk imamdır bize, gönül cemaat

Kıblemiz dost yüzü, daimdir salât”

“Bugün sohbet bizim oldu, bize bizim diyen gelsin

Bu aşk zehrin seve seve içübeni kanan gelsin”

Bizim şiirimizde, “fetih”  ve “fütüvvet” dili vardır!

Bu millet, 9 asır boyunca “ilim ve hikmet dersi…” aldı!

O şakıyan dillerde,

O muhterem saydığımız kürsülerde,  “gönüller…” vardır.

***                 ***

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları;

Bu şehrin, “edeb, hikmet, irfan ve vuslat…” bayramı!

23 yıldır gerçekleştirilen her şiir akşamı;

“Bir bilge kişinin anısına…” yapılır!

Bu isimlerin her biri, bu şehrin veya gönül coğrafyamızın;

“kimliğidir…”

O kimlikte; bu milletin, “çizgisi, deseni, rengi, boyası…”

“kendin ol!” çağrısını duyarsınız

O kimlikte Yunus’un Dili, Mevlana’nın engin hoşgörüsüyle;

Ali Şir Nevai’de, Kaşgarlı Mahmut’la; “Türkçe Divan Meclisindeyiz…”

Yahya Kemalle, “akınlardayız…”

Necip Fazılla, “Sakarya’yla konuşuruz…”

Akif’le, “Çanakkale’yi yaşar” kıyama kalkar,

“Hürriyet Şarkımızı…” dinleriz

Arif Nihat Asya’yla, “Bayraklaşır…”

Niyazi Yıldırımla, destanlar burcunda…” dolaşırız!

***                 ***

Şiir Sanatında,  “birleştirici…” bir ruha,

İnceliğe, sadeliğe, duruluğa sahiptir!

Ondaki, “aşk ritminde…” asırların feryadı duyulur.

O feryat, bu coğrafyanın en içli gözyaşı olmuştur!

Onlar, “rahmet aşılayıcı…” bulutlar misaline benzerler!

Yaşadıkları şehrin/ ülkelerinin/ coğrafyanın;

“cazibe merkezi…” konumunda yerlerini alırlar.

Keza,  bir Yunus, bir Mevlana, bir Fuzuli;

Ülkeler arasında, “köprüdür…”

Onlar, “kin, nefret, öfke…” duvarlarını yerle bir ederler!

Elazığ’ın, “huzur ve güvenilir bir şehir imgesinde…”

Günümüzde aksiyoner hale gelen bu ruhu buluruz!

***                            ***

Elazığ için bizler, “tarihi buluşturan şehir” diyoruz!

Hazar’da her yıl kurulan; “o gökçe çadırlarda…”

Bir milletin edeple yüzünü döndüğü;

“tarihi tefekkür dersi…” okunur!

Düşünelim, 20 milyon km2’lik bir büyük coğrafyayı;

O coğrafyanın,  “ses ve söz dünyasını…” Elazığ’a taşıyorsunuz!

O sebepledir ki, “Türkçe için ses bayrağım…” diyorum!

Yunus Diliyle, “bütün gönüllerde…” dalgalan!

O, “ses ırmağı…” koluna kolyeler takarak aksın!

Şiirin yaktığı o meşalede, “vuslat şarkısını…” birlikte söyleyelim!

***                            ***

Elazığ’da, “şiir akşamlarının getirdiği…” o coşkuyla birlikte;

“MANAS GÖNÜL EVİ…” misali, edebi mahfiller oluştu!

“BİZİM KÜLLİYE…” misali, edebi dergiler çıkmaya başladı!

“ONLARCA ŞEHRİMİZDE…” şiir akşamları düzenlenir oldu!

“OKULLARIMIZ…”  o edebi kültürle beslenir oldu!

“GÜLDESTELER…”  edebiyatımızın, şiir ve edebiyat albümü” oldular!

“ŞİİR, SANAT VE EDEBİYATTAN ZEVK ALAN…”

“Kardeş Şehirler…” projeleri hem ülkemin içerisinde;

Ve hem de, “gönül coğrafya’mda” birbirini takip etmeye başladı!

Selçuklu ve Osmanlı’nın; O muhteşem tarihi coğrafyası;

Bugün, günümüzde, “ŞİİRİN SES COĞRAFYASINA” dönüştü!

***                            ***

23 yıl içerisinde; Gönül Coğrafya’mdan yüzlerce şairin yanısıra;

Devlet adamı, sanatkâr, yazar ve mütefekkir geldiler!

Birlikte “dağlar misali…” omuz omuza vererek yürüdüler!

Şiirin, sanatın, edebiyatın; “resmigeçidi…” o kadar muhteşem ki,

 Hikmet-i Huda, 9 asrın yürüyüşünü; bu şehre “nasiplendirdi…”

Çağrım şu olacaktır;

23. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarını; “basite…” algılamayalım!

23 yıl, istisnasız olarak devam etmekte olan, “bu kutlu faaliyeti…”

Geliniz, birlikte “tefekkür…” edelim!

Hz. Kur’an, “İkra…” diyor!

Bizler, “oku…” emriyle bu kutlu yolculuğa çıkıyoruz!

Her nefes / soluk alış verişimizde; sorumluluklarımız bizlere,

Güzel bir niyet, sadıkane bir amelle “Hakkı birleyerek tefekkür et…” diyor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE