ŞİİR VE SANAT ÜZERİNE

 ŞİİR VE SANAT ÜZERİNE

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Eski Baro Başkanı Av. Rüstem Septioğlu’yla;

Sıklıkla Şiir, Sanat ve Musiki üzerine sohbetlerimiz olur

Geçtiğimiz gün, “Hukukçu Şairler…” üzerinde de,

Birlikte bir program hazırlığımız olacak nasipse…

Hukuk dünyasında şöyle bir gezinti yaptım!

Edebiyatımızda o kadar güçlü simalar var ki…

“Bırak beni haykırayım, susrasam sen matem et”

Mısralarının sahibi, “Mehmet Emin Yurdakul…”

Bir başka güçlü kalem, “Celal Sahir Erozan…”

“Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak”

Mısralarından bildiğimiz; “Ahmet Haşim…”

Belki de her gün dudaklarınızda fısıldadığınız;

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

O güçlü mısraların yazarı; “Mithat Cemal Kuntay…”

***                             ***

“Ölü bir camdan ağlayan korku

İnliyor serseri ve boş geceye;

Kaldırımlar bütün sükut, uyku…”

Mısralarında tanış olduğumuz; “Ali Canip Yöntem…”

***                             ***

“Benim gönlüm bir kelebek,

Dolaşıyor çiçek çiçek.

Tükenecek ömrüm böyle

Çırpınarak, titreyerek.

 

Dünyada biricik sevdiğim sensin;

Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin!

Nasıl başkasını gönlüm beğensin?

Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin!”

Bu güzel şarkı sözlerinin yazarı;

“Orhan Seyfi Orhon…”  hukuk kökenlidir!

Sy. Orhon Türk Şiirinde;

“Beş Hececiler Hareketinin de temsilcilerindendir…”

***                 ***

“Evler, bir nara benzer

Nar tanesi, sofalar,

Akşam, yol gibi gezer;

Sükûn, su gibi odalar”

Evet! “Odalar ve Sofalar” şiiriyle de bildiğimiz;

“Sabri Esat Siyavuşgil”  O da bir hukukçu şairimizdir.

***                             ***

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarından tanıdığımız;

“Mehmet Çınarlı…”

Uzun süre Anayasa Mahkemesi Üyeliğinde bulunmuşlar

Edebiyatımızda, “Hisarcılar Akımının Kurucusu…”

***                             ***

Şehrimize Geliyoruz!

Elazığ insanıyla, “şair ruhludur…”

Elazığ insanıyla,  “musikişinastır…”

Şeyhül Muharririn Ahmet Kabaklı…

Ahmet Kabaklı Hocamızda, “aynı zamanda bir hukukçudur!”

***                             ***

Av. Fikret Memişoğlu…

Bir döneme imza atmış; çok yönlü bir şahsiyet!

Şair, Yazar, Araştırmacı, Halk Bilimci, Eğitimci…

Ve gazeteci kimliğiyle de tanıdığımız, “Fikret Memişoğlu!”

Bir ömrü bu şehre vakfetmiş bir abide şahsiyet…

Onu da, “hukukçu kimliğiyle…” bilmekteyiz

***                             ***

Destan şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu şiiri şöyle tarif eder;

“Şiir; dikenlikte lâleye benzer

Ne fıkraya, ne makaleye benzer

Şair; vatan içre kaleye benzer,

Korur milletinin itibarını”

***                 **

Şiir sözlükte; “Seslerin, ritimlerin, ahenklerin kaynaşmasıyla hisleri, intibaları, heyecanları güçlü bir şekilde anlatma şekil ve sanatı; bu yolla meydana getirilmiş edebi eser.”

Prof. Dr. Sadık Kemal Tural Beyefendi şiir hakkında şu görüşlere yer verirler; “Şiir, bir bilgi türü, bir değerlendirme dünyası, bir anlaşma niyetli çığlık, üst dil aracılığıyla ulaşılan bir özel bilgiyi, ahenkli bir biçimde paylaşma ihtiyacının sonucu olan söz bütünlüğüdür.”

Yahya Kemal Beyatlı ise şiiri, “Kalpte geçen bir hadisenin lisan halinde tecelli edişidir; hissin birden bire lisan oluşu ve lisan halinde kalışıdır”

Rahmetli Beyatlı, “şiir dilin özüdür, kokusudur, lezzetidir, musiki kabiliyetidir yahut bunlardan doğan hususi bir şekildir” der.

***                             ***

Şair, kendi şiirinde sadece kendi ruh zenginliğini yansıtmaz!..

Sadece, kendi iç dünyasını mısraların ahengi ile pekiştirmez!..

Sadece, kendi hayatının varlığı ile de meşgul olmaz!..

Şiirde, öncelikle ‘kolektif şuuru...’ ararız...

Öyle ki, şiirin ‘nutku ilahi...’ oluşundaki sebeplerin başında, ‘ilham kaynağı...’

O kaynağın beslendiği maşeri vicdanı en iyi şekillendiren iklim akla gelir!..

Süleyman Çelebi’ye o muazzam ve mualla  eseri yazdıran sebepleri öncelikle düşünmeliyiz!..

Yunus’un dilini güçlü kılan sebeplerle birlikte,

O eserdeki tasavvufi derinliği kendi hikmet pınarından içerken nasıl bir tat aldık?..

Fuzuli’yi acaba, ‘fazıl...’ rütbesine taşıyan iklimi bizlerde yaşayabildik mi?..

Bursa’da Zaman şiirini okurken, bir koca tarih,

Bir dönemin bütün hatıraları süzülerek gözlerimizin önüne geliyor!..  

Akif’in şiirlerinde, Çanakkale’nin mahşerine taşınırsınız... 

Koskoca İstiklal Mücadelesinin canlı siluetiyle,

Tekrar tarihin o karanlık dönemlerine ibret fotoğraflarının kareleriyle dönersiniz!..

Şiirin tarifinde neler vardır derseniz;

İrfan derim, hikmet derim, nesillerin ruhu derim, nutk-u ilahi  derim!..

Milyonların yüreğini bir sese, bir soluğa  taşıyan kolektif eserim derim!..

***                             ***

Şiir, bizim zevk ve estetiğimizdir!

Şiir,  “iç dünyamızın…” yansımalarıdır

Şiir,  “milli bir tefekkürdür!”

Şiirde,  “ilim, hikmet, ilham…” kavramlarını da içiçe kullanırız.

Bütün bu kavramlar; “insanı nezih bir hayata…” taşır!

 

 

 

 

YORUM EKLE