SINIRLARI DEĞİŞTİREN SAVAŞLAR!

Bugünleri sağlıklı yorumlayabilmek için

Bir Asır öncesine gitmeliyiz!

“Sınırları değiştiren savaşlara…”

Balkan Savaşlarıyla (1912-193)  Osmanlı Devletinin,

“Balkanlardaki Hâkimiyeti”  sona eriyordu!

Sınırlar çiziliyordu…

Bunun en büyük acılarını,

Bu millet, “Evlad-ı Fatihan Yurdu’nu”

O kahredici, acılı göçlerle yaşayacaktı!

***                       ***

O kahredici acılar,  “dinmeden”

Daha vahim bir şekilde devam edecekti!

28 Temmuz 1914’te, Avrupa Merkezli bir savaş başlayacaktı!

Ne zamana kadar,

4 yıl boyunca, 11 Kasım 1918 tarihine kadar!

Bu savaşlarda,  “9 milyon insan” hayatını kaybedecekti!

Asrımızda, “savaş” kavramı ile birlikte,

“İnsanlığın ve Onu kuşatan fiziki mekânların kıyameti…”

Hafızalara geliyor…

1.Dünya Savaşında,  “zamanın güçleri”

Birbirlerini acımasızca boğazlayan; “iki ayrı taraf…” olmuştur!

Savaşın sonuçlarına baktığımızda,

“Alman, Rusya, Avusturya- Macaristan;

Ve Osmanlı İmparatorluğu…” yıkılmış!

Avrupa haritası, “daha küçük parçalardan oluşacak şekilde”

Yeni baştan çizilmiştir!

30 Ekim 1918 tarihinde, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında,

“Mondros Mütarekesi” imzalanıyordu!

Bizim tarihimizde, “yeni bir mücadele tarihi”

Bu milletin, “İstiklal Mücadelesi” başlayacaktı!

***                       ***

Tarihi çok iyi okuyalım!

Ve özellikle de,

“Malazgirt’ten (1071)  Çanakkale’ye (1915),

Çanakkale’den Kocatepe’de…”

Uzanan o,  ruhu unutmayalım!

Şurası çok iyi bilinmelidir ki;

Bu milleti tekrar,

“Mudanya’dan Mondros’a…”

Veya “Lozan’dan Sevr’e…”

Tarihi tekrar, “tersyüz edemeyecekler!”

***                       ***

Tarihte büyük medeniyetlerin kurulduğu,

Bu coğrafyayı,  “bataklık haline getirmek isteyenlerle…”

Sürekli kavgamız olacaktır!

O kavgayı,  bu millet ‘medeni bir dille’ yapacaktır!

Ve o dili, “dost-düşman herkese…” öğretecektir!

Bu milletin tarihinde,  “imar ve inşa” vardır…

Batının,  “skolâstik düşüncesine…”

O düşüncenin derleyip, “Haçlı…” ismini verdiği,

“Başıboş düzenine…” karşı,

“Millet” olmayı,  “Devlet” olmayı;

Ve bütün bunlarla birlikte, “şuurlaşmayı” öğrettik!

***                       ***

Günümüzde,  Devletin karşısında;

O eski Ortaçağ zihniyetini hatırlatan,

“Feodal” Zorba bir zihniyetle karşı karşıyasınız!

Bir asır önce kaleme alınan bu şiir sanki bugünleri anlatıyor!

“Tarih, nasıl da tekerrür ediyor”

1.Dünya Savaşının başlamasının üzerinden,

“101 tam yıl geçmiş…”

Avrupa Merkezli, “sınırları değiştiren” savaşın üzerinden!

Ortadoğu’da, “sınırlarla oynanıyor mu?”

Bu coğrafya da, çok güçlü bir iradeye sahip olmak durumundasınız!

Öncelikle de, “Devletin birliği ve dirliği uğrunda…”

“Milli Mutabakat…” içerisinde olacağız!

İnancımız bizlere, ısrarla;

“Bölünmeyin-parçalanmayın”

Ve devamla,  kendi içinizde ittifak etmezseniz;

“Devlet kudretiniz elinizden gider” diyor!

***                       ***

“UTANDIR ONU” Şiirinden mısralar

“Zorla onu, yeni revişe girsin

Gemi yapsın, alış-verişe girsin

Fabrikalar açsın, her işe girsin

Vur, eski kölesi utandır onu!

Bırakma uyusun, uyandır onu

 

Sıkıştır ki, ordu, donanma yapsın

Garpta, ne terakki görürse kapsın,

Türklüğü tanısın; Tanrıya tapsın,

Vur, eski kölesi utandır onu!

Bırakma uyusun, uyandır onu

 

Zannetme yaptığın hoşa gitmiyor

Terakkimiz koşa koşa gitmiyor

Emin ol, emeğin boşa gitmiyor;

Vur, eski kölesi utandır onu!

Bırakma uyusun, uyandır onu”

YORUM EKLE