SİYASET VE HAMASET!

Her iki kavram,  ‘siyaset’ ve ‘hamaset’

 Anlamlarını koruduğu müddetçe güzel!

Siyaset, “idare etme sanatı…”

Gerçekte o sanatın ruhunda;

“Birleştirme,  kaynaştırma…” vardır!

O güzelim duygular gün geldi,

“Bizans oyunlarını…” öğrendi!

O oyunlarda neler yoktu ki?

Öncelikle, ‘entrika…’

Muhalifini, ‘yok etme…’ oyunu!

İnancımız bizlere,

“insanlara güzel çığırlar açınız!”

Onun tamamen aksi,

“Kötü çığırlar açanlar…”

Onun vebalini de üzerlerinde taşırlar!

Siyaset güzel!

“Adil ve dürüst…” olduğunuz zaman!

“insanı ve ona ait değerleri…” koruduğunuz zaman!

“Alp ve Eren Ruhuna…” sahip olduğunuz zaman!

***                       ***

Hamaset sözlükte,

“Yaratılıştan gelen yiğitlik, cesaret, kahramanlık”

Bu konuda Akif ne diyor;

“Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın;

Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur’an’ın!

O vicdan nerdedir, lakin? O iman kimde var?.. Heyhat!

Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat!”

Gerek, ‘siyaset’in,

Ve gerekse, ‘hamaset’in içerisinden;

“Haset”i çekip alacağız!

Haset sözlükte, “çekememezlik, kıskançlık”

Hadis, “Hasetten kaçınınız. Çünkü ateşin kuru odunları,

Yakıp bitirdiği gibi hasette güzel amelleri yer!”

Haset, güzelliklerin/ erdemliklerin önünde bir taş duvar!

Asıl yıkmamız gereken,  “içimizdeki o duvarlardır”

Akif’i dinleyelim;

“Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır;

Fazilet hissi insanlara Allah korkusundandır.”

***                       ***

DEMOKRASİ DERSİ!

Demokrasi dersinde benim önceliğim,

“Edep Yahu!”dur!

Sonrasında, “Sabır ve tahammül” derim!

Sonrasında, “selam ve selamettir…”

Sonrasında, “sağlık ve afiyettir…”

Sonrasında,  “samimiyet ve doğruluktur…”

Sonrasında,  “sebat etme/ veya karar kılma…”

Sonrasında,  “saadet ve esenliktir…”

Bütün bunlar,  insan dediğimiz ‘cevherde’ mevcuttur!

Demokrasi,  bu ülkeye “erdemli vatandaş yetiştirmektir!”

Bizler bunların ne kadarını yapabildik!

Meselemiz,  “sadece sandığa gitme!” değil!

Sandıkta bir, ‘akit…’ vardır!

Bütün meselemiz, üzerinde “namus ve şerefimiz” üzerine yemin ettiğimiz;

O akti,

O yemini korumaktır!

***                       ***

GORBAÇOVLA BAŞLADI!

Bugün, 24 Şubat!

Sovyet Lideri Gorbaçov 24 Şubat 1987 tarihinde;

İlk defa, ‘kızıl dikdatoryayı sarsacak’ bir kavram kullandı;

Glasnost (açıklık politikası)

Perestroika (yeniden yapılanma)

Gorbaçov,  1985’den 1991’lere doğru yönettiği ülkesinde;

Artık bir şeylerin, ‘iflas ettiğini…’ haykırıyordu!

Ve yer küresinde, “soğuk savaş dönemini” bitiren,

Lider olarak anılacaktır!

1990 tarihinde de, haklı olarak;

“Nobel Barış Ödülünü…” alacaktır.

***                       ***

SATVET-İ MİLLİYE GAZETESİ!

Bugün,  24 Şubat!

24 Şubat 1922 tarihinde, Elazığ’da;

“Milli Mücadeleyi destekleyen Satvet-i Milliye gazetesi çıkmaya başlayacaktır!”

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Doğu Anadolu’da,

İlk şubeleri, Elazığ ve Erzurum’da açılmıştır!

Satvet-i Milliye Gazetesi, 24 Şubat 1922 tarihinden itibaren,

41 sayı çıkmıştır!

Milli Mücadele iklimini, şehrin ‘gönül iklimine’ taşımıştır.

Gazetenin imtiyaz sahibi, Mustafa Hulusi Bey

Yazı İşleri Müdürü, Etem Ruhi Beylerdir.

***                                       ***

1955’LERDEN 2015’LERE GELEMEDİK!

Bugün, 24 Şubat!

24 Şubat 1955 tarihinde,

“Türkiye ile Irak arasında işbirliği antlaşması” imzalanacaktı!

CENTO Merkezi Antlaşma Teşkilatının Kuruluşu!

Bu kuruluşta; “Türkiye, İran, Irak ve Birleşik Krallık” yer alıyordu!

İlke nedir? Sovyetler Birliğinin Ortadoğu’da;

“Nüfus kurmasını önlemeye yönelik…” olarak kurulan;

“Güvenlik ve Savunma Örgütüdür!”

Coğrafyanın istikrarı için, bu  ‘örgütlenme’ devam edecekti!

Bölge ülkeleri, ‘dışarıdan gelebilecek müdahalelere’ yol vermeyecekti!

Maalesef, devam ettirilmedi…

Kısa sürede dağıldı!

YORUM EKLE