SORULMAYAN SORULAR!

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,
Detay – Haber Programının misafiriydi!
Başkan Yanılmaz, İbrahim Menengiç’in Yönettiği Programda,
 Medya-Analiz ekibinin sorularını cevapladı!
Soruların ışığında, ‘şehri gözlemledik…’
Sorulmayan veya cevabı alınmayan sorular vardı!
“Elazığ Belediyesinin borcu!”
Bunu bir sır gibi saklamaya gerek yok!
Şehrin en önemli yatırım fotoğrafı,
‘Bütçedir…’
Havuza akan suyu da,
O suyun aktığı havzayı da bilmeliyiz!
“İtibarda tasarruf olmaz…”
Elbette ki, itibar/ veya duruş önemlidir!
Kutad-gu Biliğ’de şöyle bir söz vardır;
“Bey nasıl hareket ederse, halkta aynı şekilde hareket eder”
Halk kimi örnek almaktadır?
Öncelikle kendisini yönetenleri,
Şehrin elit insanlarını…
“Teşvik…” şehrin gündemine getirilmiyor!
Bu şehirde, öncelikle ‘teşvikler…’ konuşulmalıdır!
Bu şehrin kalkınmasında ki, ‘engeller…’
O engelleri birlikte konuşalım ve tartışalım!
“İhtisas Fuarları…”
Şehirleşme kavramına eş olarak,
“Ticarileşmeyi…” göz ardı etmeyelim!
Bu şehrin ticari hayatının en önemli göstergesi,
“Fuarlardır…”
Elazığ’da, “Yerleşik Fuar alanı…” şehrin gündeminde yok gibi!
“2. Ve 3. ÜNİVERSİTE…”
Elazığ, Kayseri’den de, Konya’dan da…
Ve birçok illerden de çok önce yola çıktı…
Elazığ’ın, “Üniversite…” ile özdeşleşmesi
Yarım asrı geçer!
Hal böyle olurken,
O iller, 2. Ve 3. Üniversiteleri açarken;
Bizler maalesef, ‘yaya kaldık…’
Şehrin gündemine de bir türlü taşımadık…
NİTELİKLİ ŞEHİR!
“Kalabalık Şehir hülyasını bırakalım!
Bu şehrin en büyük ideali,
‘Nitelikli Şehir’ olmalıdır…
Hedef ne olmalıdır?
“Yaşanabilir Şehirler” arasında,
Öncelikle ilk on içerisinde yer almak!
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 60’LAR SİTESİ”
Şehrin en merkezi yerinde…
Şehrin, ilk kooperatifleri arasında…
“Kentsel Dönüşüm” le ilgili bütün çalışmalar bitirilmiş;
Bakanlıktan 6 kat ruhsat alınmış…
Gerekli harçlar yatırılmış…
Tek engel, “Elazığ Belediyesi…”
Ve 60 mağdur insan!
Ne diyor onlar;
“Adalet Tecelli Etsin…”
“Geciken adalet de, adalet değildir”
Çözüm bağlamında, ‘eş değer’ bir yol bekliyor!
Sözün Özü, Şehir için ‘hedefler’ önemlidir!
O hedefler arasında;
İhracatını, “250 milyondan, 1 milyar dolara çıkarmak”
Turist Sayısını, “100 binlerden 500 binlere çıkarmak”
“Tüketen” değil,
“Üreten” şehir olmayı hedeflemek,
O hedefe, şehir olarak kenetlenmek!
 
TARİHİ BİR KÜLLİYE!
Vakıf ile birlikte, ‘külliye’ kavramı günümüzde unutuldu!
Bu nasıl bir zihniyet değişimidir?
Kendi köklerimizden farkında olmadan uzaklaştık!
Bizim kültürümüzde, “Külliye…”
Bir bütünün ifadesi, ‘yapılar topluluğu…’
Bu topluluğun içerisinde;
Cami ile beraber medreseyi,
İbadet, imaret ve türbeyi,
Kütüphane ve aşevini (da-rüşşifa)
Kervansaray ve hamamı,
Çarşı, okul ve hastaneyi,
Tekke ve Zaviyeyi bir arada düşünebilirsiniz!
İnsanları bir araya getiren, ‘mekânlar topluluğu…’
Günümüz Türkiye’sinde,
Mekânlar topluluğunda, ‘ayrışma…’ vardır!
Bu ayrışma, insanımızın ‘ruh iklimini…’
‘düşünce dünyasını…’ etkilemiştir!
Mekânlarında elbette konuşan bir dili vardır…
Şairler bu dili çok iyi tasvir etmişlerdir…
Şehir, tıpkı bir nehir yatağı gibi düşünülebilir!
Orada, ‘yaşanmış bütün hatıralarımız…’
‘Tarihi hafızamız…’ vardır!
Şehir, yukarıda ifade ettiğimiz mimarisiyle;
İnceliği, sadeliği, zarafeti, estetiğiyle,
İç ve dış dünyamızı bütünleyen,  ‘külliyesidir…’
Asrımızda da, bizleri birleyen/ bütünleyen,
O ruha o kadar çok ihtiyacımız var ki!
Eski adıyla, “Mezreden Harput’a her gidişimde…”
Ayakta kalan eserleriyle, “o mana kavramına…” erişirim!
Birliği ve beraberliği,
Barış ve huzuru,
İzzet ve ikramı,
Güven ve istikrarı,
O tarihi mekânlarda bir daha yaşadığımı belirtmek isterim.
****                                      ***
****                      ****
 TARİHTE 22 ARALIK
1453 -İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.
1574 - Padişah III. Murat tahta çıktı.
1829- İlk, yolcu taşıyan demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı.
1849- Dostoyevski son anda idamdan döndü.
1895- Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, LyonluLumiere kardeşlerdi.
1914 -Harbiye Nazırı ve Erkânı Harbiye Umumiye ReisiEnver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı. Harekât yaklaşık 90 bin askerin ölümüyle sonuçlandı.
1917- Finlandiya'nın Rusya İmparatorluğu'dan bağımsızlığının tanınması.
1932 -Hindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkûmu serbest bıraktı. Mahkumlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.
1965 -İngiltere'de tüm kara yollarında azami hız sınırı saatte 70 mil (112 km) olarak saptandı. Daha önce bu ülkede bir hız sınırı yoktu.
1974 - Erzurum'da çığ altında kalan 6 kayakçı öldü.
1979- Paris'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastı Ermeniterör örgütü ASALA üstlendi.
1990 -Lech Walesa, Polonya'nın ilk seçilmiş başkanı sıfatıyla parlamentoda yemin ederek görevine başladı..
 
 
 
 
YORUM EKLE