SOSYAL ADALET GÜNÜ

“Sosyal adalet…” kavramı son yüzyılın kavramı! 

Sosyal sözlükte,  “toplumla ilgili, toplumsal, içtimai” anlamlarını karşılar 

Mesela,  “vakıf…” sosyal bir müessesedir 

Mesela,  “zekât…”  ve “sadaka…” sosyal birer ibadettir 

Herbirinde,  “yardımlaşma şuuru…” oluşmaktadır 

Yardımlaşma,  sosyal hayatımızda,  “ortak aklı…” geliştirir 

Dolayısıyla da,  “ortak kanaat ve düşünceler…” oluşur! 

Birlikte yaşama,  “anlam…” kazanır 

İslamın temel metodolojisinde “sosyal adalet…” prensiplerini görebiliriz 

****** 

Sosyal adalet kavramı ilk defa, Prof. Dr. John A. Ryen tarafından telaffuz edilir 

Ryen, “sosyal adalet…” kavramına bir tanım getirir; 

“Toplumun bir üyesi olarak kabul edilen bireylerle toplum arasındaki, 

Sosyal ilişkilerin ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi amacıyla, 

Düzenlenmesine verilen addır”  

Hz. Kur’an, 1400 yıl önce, “sosyal adalet…” penceresini insanlara açıyor; 

Ayet, “sizden iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan meneden, 

Bir cemaat olsun. İşte başarıya erişenler yalnız onlardır” (Ali İmran, 104) 

Ayetlerin, inasan hayatı üzerinde, “tecelli ettiğini…” görmekteyiz 

1919 yılında, ILO Anayasa’sının başlangıcında; “evrensel ve kalıcı bir barışın ancak; 

 Sosyal adalet temeline dayalı olarak kurulabileceği!” 

Sosyal adalet kavramı,  “insanı…” merkeze taşıyor. 

İnsana ait olan, “değerlerin yaşatılması…” isteniyor! 

Birleşmiş Milletler 26 Kasım 2007 tarihinde aldığı bir kararla; 

“20 Şubat tarihinin, Dünya Sosyal Adalet Günü” kutlanmasına vurgu yapıyor 

Ve ilk olarak da, “20 Şubat 2009 tarihinde…” kutlanıyor 

****** 

20 Şubat tarihi, “Sosyal adaletsizliğe…” karşı mücadele günü olarak da değerlendirelim 

Burada,  “dünya kamuoyunun…” ve vicdanların dikkatleri çekilmelidir; 

“Birleşmiş Milletlerdeki…” hukuksızluğa! 

Ve küresel güçlerin insanlığı tehdit eden,  “değişken savaşlarına…” 

O değişkenlik,  “psikolojik savaşlardan ekonomik savaşlara…” kadar uzanıyor! 

O savaşlara karşı bizlerin, “kendi iç dinamiklerimizi…” geliştirmemiz gerkiyor 

Hz. Hatice Allah Resulünü (asv) nasıl anlatıyorlar; 

“Sen muhtaçlara yardım eder, zayıf olanları ağırlar; 

Zorda kalanlara destek olur, yardımına koşarsın!” 

O kutsi anlayışa elbette ki, “bizler sarılacağız!” 

Sadece sözde değil, özde de, “hayat felsefesi…” haline getireceğiz. 

Bir başka hadiste, “şüphesiz ki Allah, sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. 

Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar”  

****** 

21. asırda bizlerin en büyük hasreti, “sosyal adalet!” 

Yoksullukta, “birleşmeyelim!” 

Atalette ve dalalette, “buluşmayalım!” 

Kinde ve adavette, “yarışmayalım!” 

Kibir ve gururla, “halleşmeyelim!” 

Ve özellikle de, nefsi arzularımızla; “sözleşmeyelim!” 

Sözü noktalayalım, “milletin efendisi, milletine hizmet edendir!” 

****** 

BUZ ÜSTÜNDE NE DÜŞ KALIR NE DE İZ 

 

Buz üstünde ne düş kalır ne de iz 

Cemre düşünce buzlar çözülürmüş 

 

Başından duman eksilmeyen dağlar 

Gözyaşları sel olur karılırmış 

 

 

Yıldızlar öksüz, kışın ayazında 

Güneş tat vermeyince üzülürmüş 

 

Öper, toprağı beyaz duvaklarla 

Bir mahşerin kaderi yazılırmış 

 

Geceler perde perde açılır hüzne 

Dertlerim, damar damar gezinirmiş! 

 

Cemre; ışık, su, ateş ve nişandır 

Arzın rahminde hayat kazınırmış (bk) 

**-**** 

 

CEMRE DÜŞTÜ TOPRAĞA SESSİZ SESSİZ 

Kor düştü yüreğime maveradan 

Gün döndü, mevsim döndü zaman hey! 

 

Cemre düştü toprağa sessiz sessiz 

Bu bir vuslat şarkısıdır aman hey! 

 

Bir müjdedir, perde ötesi hakikat 

Diriliş rahlesindedir, devran hey! 

 

 “Ölümlü dirimli dünya” deriz ya, 

Solan gül değil, bahtım yaman hey! 

 

Nasıl örtüyor, geceler gündüzü? 

Ak duvakların öptüğü ferman hey! 

 

Garip bir dünyanın izdivacında 

Sürme çeker gibi, toprağ sürmen hey 

 

Düşer gönlüme düşer ilk cemreler 

Işıktan sel olur yürek, iman hey!  

 

Dünya Sosyal Adalet Günü 

1 nci Cemrenin Havaya Düşmesi 

 

YORUM EKLE