SOSYAL MEDYA!

Artık, ‘Kitle İletişim Sektöründe…’

Sosyal Medya ön plana çıkmaya başladı!

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasında,

İnternet kullanım oranı, ‘yüzde 53,8’ oldu!

Bu 2014 yılı araştırma çalışmalarından alınan veriler…

Bu oran erkeklerde daha yüksek;

Erkeklerde, bilgisayar ve internet kullanım oranı, ‘yüzde 63,5’ olurken,

Bayanlarda, ‘yüzde 48,9’lara kadar düşüyor!

Bilgisayar ve İnterneti en fazla,

“16-24 yaş grubu…” kullanıyor!

***                       ***

2014 yılı rakamlarına göre,

“Düzenli internet kullanıcısı” sayısı,

(16-74) yaş grubunda, ‘yüzde 44,9’lara ulaşmış bulunuyor.

Bir önceki yıl bu oran, ‘yüzde 39,5…’

Hane halkında da, 2014 yılı rakamlarına göre,

Bilişim Teknolojileri Kullanım Oranı, ‘yüzde 60,2’lerde…

Bir önceki yıl, 2013 yılında kullanım oranı, ‘yüzde 49,1’

Buradan internet kullanım amacına geleceğiz!

Bu amaçları alt alta sıralayacak olursak;

Sosyal paylaşım sitelerine katılım, yüzde 78,8

Online haber, gazete, dergi okuma, yüzde 74,2

Mal ve Hizmetler hakkında bilgi arama, yüzde 67,2

Oyun-Müzik, Film, görüntü indirme veya oynatma, yüzde 58,7

E-posta gönderme, yüzde 53,9

**                         ***

Artık internet üzerinden,

“e-pazar” oluşmaya başladı!

Mal veya hizmet verme ya da satın alma oranı, yüzde 30,8’lere ulaştı!

2013 Nisan-2014 Mart ayı içerisinde geçen bir yıllık dönem içerisinde;

İnternet üzerinden alışverişi şöyle tasnif edebiliriz;

Giyim ve Spor Malzemesi, yüzde 51,9

Ev eşyası(mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb) yüzde 27

Seyahat bileti, araç kiralama, yüzde 26,8

Elektronik araçlar (cep telefonu, kamera, radyo, TV vb) yüzde 24,9

Kitap, dergi, gazete, yüzde 15,9

***                       ***

Artık siyasetin üslubu da giderek değişecek!

Belki de, ‘meydanların dili…’

Yerini, ‘sanal dünyanın diline…’ bırakacak!

Sadece siyaset mi?

Hayır!

Bütün hayatta,

Hayatın her alanında,

“Bilişim Teknolojileri…” etkisini giderek artıracak!

***                       ***

Medya kavramı,

İletişim Teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte,

1990’lı yıllardan sonra, ülkemizde,

“Basın kavramı” yerini,

“Medya kavramına…”  bıraktı!

Bugün, günümüzde artık,

Gazete, Radyo ve Televizyonla birlikte,

İnternet Gazeteciliği de birlikte kullanılır oldu!

İletişim sektöründe,

‘Daha fazla katılım…’ görüyoruz!

İletişim Teknolojileri, ülkemizde ‘pahalı’ olmasına rağmen,

İnsanımız, bu teknolojileri artık,

“sosyal hayatın bir parçası” haline getirmiş bulunuyor!

Bütün mesele nedir?

Bu teknolojiyi,

Sağlıklı, bilinçli ve hizmete uygun şekilde kullanabilmektir.

***                       ***

HARPUT ÇALIŞTAYI!

Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak’ın öncülüğünde gerçekleştirilen,

“Harput Çalıştayı Deklarasyonu…” yayınlandı!

Her zaman için söyleriz,

1085 tarihinde,

Malazgirt’ten 14 yıl sonra fethettiğimiz,

Ki, bu fetih İstanbul fethinden 368 yıl öncedir!

Harput, özellikle de, Belek Gazi döneminde;

Tarihimizde, ‘efsaneleşir…’

Bu efsane diyar, bütün heybetiyle;

Tarihi kendisinde buluşturan önemli bir kavşak noktası olur!

Gel görelim ki, 1834 tarihinden itibaren;

Tarihi Harput’ta, ‘yıkım başlar…’

Bu tarihten itibaren şehir,

“Mezre” tabir edilen ovaya taşınmaya başlar!

O yıkım, tabir yerinde ise 2005 tarihine kadar devam edecektir!

Bu tarih, bir dönüm noktasıdır!

Harput için, ‘koruma planlı’ kararlar alınmaya başlar!

2014 yılı, Ağustos ayı tarihi şehir Harput için,

“Milattır…”

“Yeniden doğuştur…”

“Kendi özüne…”

“Kendi kimliğine…” yürüyüştür!

O yürüyüş konusunda, ‘hayati ve ciddi kararlar’ alınır!

Ve bütün faaliyetlerin,

“3’er aylık dönemlerle” izlenmesine karar verilir.

Ve bir izleme komisyonu oluşturulur.

Bizlerde, ‘dikkatle’ bu çalışmaları takip edeceğiz!

Takipçisi olacağız!

YORUM EKLE