SÖZÜN EN GÜZELİNİ’

  SÖZÜN EN GÜZELİNİ…

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Sözün en güzelini, “şairler…” söyler.

Şiir için, şiir sanatı için, “soylu düşünce…” diyoruz!

Şiir dili, “tefekkür…” dilidir.

O dil, “Hakk’ı…” birleyiştir.

Allah Resulü (asv), “şiirde hikmet vardır!” buyuruyorlar.

O halde şiir için, “nutk-u ilahi...” diyebiliriz.

Şiiri besleyen,  “gönül pınarlarıdır!”

O pınarları besleyen,  “ilhamdır…”

Özlü duygu ve düşünceler…

N.F.Kısakürek,  şiir sanatını şöyle yorumlar;

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış

Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış…”

Ankebut Suresinde ne buyruluyor;

“Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir.” (Ankebut,64)

Aynı mealde; “En’am-32, Hadid-20, Muhammed-36) ayetler yer alır.

Şiir Sanatında; “derinlik, incelik, nezaket, zarafet, letafet, sadelik…” var!

Şairin ruh dünyasını bu güzellikler; “soylu ifadeler…” besler!

***                            ***

Şiir sanatıyla birlikte ilk hafızalara gelen; “Kur’an mucizesidir!”

Kur’an da, “harf dizilimleri…” ilahi bir ritmi ifade eder.

O ritimde, “nice manalar…” yüklendiğini görmekteyiz.

Bu dizilimlde, “bilimsel bilgilere de…” işaret ederler.

“Hücrelerin dizilişi…”

“Atomların dizilişi…”

Bu dizilişler bizlere;  “insana ve eşyaya…” onların özüne yöneltir!

İnsanda ve eşyada, “ilahi bir sanat…”

İnsanda ve eşyada,  “ilahi bir sistem…”

Ayet, “…Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir.” (Ra’d, 8)

Ayet, “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer, 49)

İnanmış, salih amel sahibi bir şair;

Bütün bu incelikleri tefekkür ederek yola çıkar…

İlham, “gönle doğan ışık/nur…” olarak ifade edilir.

Nasıl ki,  “hücrelerden dokulara…

Dokulardan organlara…” ahenkli bir yolculuk varsa…

Şairin ruh dünyasında ve “şiirin estetiğinde de…”

“Harflerden kelimelere; kelimelerden mısralara!”

Mananın bütünlüğüne doğru bir yolculuk söz konusudur!

Şiir sanatı, “kalbi ve hasbi…” olduğu müddetçe güçlüdür!

Şiir sanatı,  “mükemmeli…” aradığı müddetçe güçlüdür!

Şiir sanatı,  “kâinat sırlarına…” yöneldiği müddetçe güçlüdür!

***                            ***

Yunus’un kullandığı dil, o kadar berraktır ki,

O dil, “kalbi ve hasbidir…”

O dil,  “Hakk’ı birleyendir…”

O dil,  “gönüllerin sesidir…”

“Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevla’m seni

Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevla’m seni”

Bu mısralar bizleri Kur’an’ın ruhaniyetine taşır;

Ayet, “Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ı tesbih ederler.” (Haşr, 1)

Ayet, “(Onlar seher vaktinde istiğfar ederler) buyuruyor” (Zariyat, 18)

Ayet, “Yakup (as) oğullarına, “sizin için yakında (seher vakti)

Rabbime istiğfar edeceğim” dedi” (Yusuf, 98)

Burada,  “asrın Yunus’u…” kimler olabilir, sorusuna da;

Akif, en sade bir dille cevap veriyorlar;

“Doğrudan doğruya Kur’andan alıp ilhamı,

Asrın idrakine döyletmeliyiz İslâm’ı”

O halde şair, “sözün en güzelini söyleyen…”

Asrın, “sosyal bilimcisidir…”

İnsanımıza, “en güzel aynayı…” şairler tutarlar!

Şiirin temasında, “insanı kuşatan…” bilumum değerler yer alırlar.

O değerlerin özünde/çekirdeğinde;

“aşkı, sevgiyi, muhabbeti, şefkati, vuslatı” buluruz!

O vuslattan;  “vatan sevgisine-muhabbetine…”

O vuslattan, “ millet, devlet sevgisine-muhabbetine…”

O vuslattan,  “Kur’an, bayrak, ezan sevgisine-muhabbetine…”

O vuslattan,  “dil, tarih, kültür zenginliğimize…” yolculuk ederiz.

Şurası da iyi bilinmelidir ki, “iki bin yılı aşan tarihimizde…”

Âlimlerin, Ariflerin, Erenlerin, Bilgelerin dilinde;

Hal İlmi ile bildiğimiz, “şiiriyat…” onun manevi ihtişanı yer alır.

***                            ***

İLETİŞİM LİSESİ MARŞI

Artık Elazığ NGKısaparmak İletişim Lisesi’nin de bir, “Marşı…” var.

Elazığ’ın, “Itri’si…” olarak gönlümüzde yer eden sevgili,

Doğan Sever; Güftesi şahsımıza ait olan eserin Bestesini,

Büyük bir itinayla musiki dünyamıza kazandırdılar.

İletişi Lisesi Marşı’nın sözleri şöyle;

“İletişim Lisesi Öğrencileriyiz Biz

Her türlü zorluklara alışkan gençleriz Biz

Gelişimle birlikte hep ileri koşarız

Akan sular gibiyiz coşar akışkanız BizHep doğruyu söyleriz, doğrusunu yazarız

Gönülleri dolaşan haber gezginleriyiz

Geleceğin resminde hayat ufkun çizeriz

Vatan sevgileriyle coşar akışkanız Biz”

***                 ***

Doğan Sever’le, “Beste Çalışmalarını…” konuşuyoruz.

Sayın Sever, 2000’li yıllardan itibaren “Beste…” çalışmalarına ağırlık veriyor.

Şimdiye kadar nokaya aldığı beste sayısı, “252 beste…”

Bu bestelerin, 36’sı ilahi formatında hazırlanmış…

Bu çalışmalar ararında;

“altı adet marş…” yer alıyor.

Bu marşlar arasında, “15 Temmuz Marşı”

“Final Okulları Marşı”

“Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği Marşı”

“Salim Hazardağlı Okulu Marşı”

“Elazığ Lisesi Marşı”

“Kıbrıs Şehitleri Marşı”

***                 ***

Doğan Sever, İlk Beste Kitabını 2006 yılında;

“Notaların Kanatlarında Elazığ” ismiyle yayınlıyorlar.

Bu eserde,  “78 eser…” yer alıyor.

Eserin en önemli özelliği ise,

Elazığlı şairlerinin güftelerinin notaya alınmasıdır!

EMK’nın kurucuları ve bir dönem Başkanlığını da yapan Doğan Severin,

“Genişletilmiş …” Besteleriyle 2. Eseri de yayına hazır durumda…

Sever bizlere, “189 eserin…” yer alacağını ifade ediyorlar.

Doğan Sever, “sessiz, sakin ve sanat dolu yüreğiyle…”

Bu şehrin, “Itri’si…” olarak anılacak önemli bir şahsiyetidir.

Kendilerini kalbi olarak tebrik ediyorum.

YORUM EKLE