SÖZÜN İSRAFI

  SÖZÜN İSRAFI

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Şöyle bir düşündüm!

Acaba,  “sözün israfı!” olur mu?

İsraf sözlükte,  “gereksiz harcama, gereksiz tüketim,

Savurganlık, tutumsuzluk” anlamlarına geliyor.

Ayet, “yapamayacağınız şeyleri söylemeniz,

Allah katında büyük bir nefretle karşılanır!” (Saff, 3)

İşte sizlere, “sözün israfı!”

Bir insanın,  “yapamayacağı şeyleri söylemesi!”

Ne yapıyorsunuz?

Önce, “umut taciri!” kesiliyorsunuz…

İnsanları, “ümitlendiriyorsunuz!”

Sonrasında,  “beklentileri…” boşa çıkarıyorsunuz!

1980 sonrası gazete arşiflerini şöyle bir karıştırıyorum?

Bu şehrin/ bu coğrafyanın insanına;

Neler, neler söylenmemiş ki?

Ne güzel vaatler sıralanmış!

Yazılanlar, çizilenler, kaleme alınanlar…

Ayet ne diyor?

“yapamayacağınız şeyleri…” söylemeyiniz!

Kaldıramayacağınız, “yükün altına…” girmeyiniz!

Sözün israfı, biraz daha düşünülecek olursa;

O sözün, “sahibini de…” tüketir!

Ecdat ne diyor, “deniz bitti!”

Necip Fazıl Kısakürek ne diyorlar;

“İnsan sevme hissini israf etmemeli,

Kim ne kadar sevilmeye layıksa onu o kadar sevmeli..”

İsraf bir bakıma,  “…tüketimiz çılgınlığı” olarak da ifade edilebilir.

Neleri israf etmiyoruz ki?

“Hayatın israfı…

Zaman israfı…

Düşünce israfı…

Söz israfı…

Nefsin israfı…

Kaynakların israfı…”

Ayet, “yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz!” (Araf,31)

İnancımız,  “mutedil olunuz!” “orta yolu!” takip ediniz diyor

Ve “galu belada verdiğiniz sözü!” tutunuz, efendim

***                            ***

HABERİ ARAŞTIRMAK!

Ayet, Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse,

Onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de,

Sonra yaptığınıza pişman olursunuz” (Hucurat, 6)

İletişimi bizler anlatırken onun dört temel kuralını birlikte ifade ederiz;

“1.Sevgi-Saygı    2. Dürüstlük  3. Örnek olma  4. Güvenilir olma”

İnancımız sıklıkla,  “kul hakkından…” bahseder!

O sebepledir ki, inancımız;  “haber…” konusunda bizleri azami titiz olmaya çağırıyor.

Günümüzde buna daha çok muhtacız!

“Yalan bir haber!” insana ve onu kuşatan değerlere, “zulümdür!”

Kişiye ve topluma da, “kötülük etmiş…” oluyoruz!

İnancımız,  “insanın başıboş yaratılmadığını…” belirtiyor.

O halde,  “sorumluluklarımızı…” bileceğiz!

Yoksa farkında olmadan,  “toplumda fitneye sebep!” olabiliriz!

***                            ***

“ÖNCE TEKLİF, SONRA TENKİT!”

35-40 yılı bulan yazı hayatımızda öncelikle;

Önemli bir kuralı takip etmişimdir;

“Önce teklif, sonra tenkit!”

Bu ifademizi bir sözle güçlendirelim;

“Önce Refik (arkadaş), sonra Tarik (yol)

İnancımız, “kişi arkadaşının yolu üzeredir!”

Gaspıralı ne diyorlar; “Dil’de, İş’te, Fikir’de Birlik!”

Burada bizler öncelikle, “birlik şuurunu…” uyandıracağız!

O şuurla,  “ortak akıl ve payda da…” buluşacağız!

İnancımız,  “istişare ediniz…” diyor.

İsrişare de, “rahmet ve merhamet..” çıkar.

Öncelikle, “üretici!” bir rolü üstleneceğiz!

Düşünelim?

Toplumda,  “pozitif bir enerjinin yayılması…” ne demektir?

“müspet tartışmayı…” önümüze getirecektir.

Bu da insanımız üzerinde, “ufuk…” açacaktır.

35-40 yıl boyunca,  “önce teklif…” dedik!

Dün olduğu gibi bugünde, “tekliflerimizi…” bu sütunlarda sizlerle paylaşıyoruz.

Önceliklerimiz neler olmalıdır?

“liyakat, ehliyet, marifet…”

İşe,  “layık olanı…” o konuda, “ehil olanı…” getireceğiz!

Varımızla/ varlığımızla; onun temel gayesi olarak da,  “adalet!” diyeceğiz!

Ayet, “Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah,

Onlarda bulunanı değiştirmez”  (Ra’d, 11)

Ayet, “Bu da, bir millet kendilerinde bulunanı (güzel ahlak ve meziyetleri)

Değştirinceye kadar Allah’ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır.

Gerçekten Allah işitendir, bilendir” (Enfal, 53)

Bütün kavgamız,  “hayatı güzelleştirme…” çabasında olmalıdır!

O çabanın toplumdaki, “ittifakı…”

Hadiselere karşı,  “duyarlı ve feraset sahibi…” olacağız!

Birlikte, “paylaşma kültürünü!” geliştireceğiz.

İnancımız,  “birlikte rahmet, ayrılıkta azap…” var.

Anadolu insanı, “sabrı, sadakati, samimiyeti…”

Ve dolayısıyla da, “birlik ve beraberliği…” tercih etmiştir.

O tercih, bizleri ayakta tutmaktadır.

 

 

 

YORUM EKLE