SPORU KONUŞALIM!

 SPORU KONUŞALIM!

                                               Bedrettin KELEŞTİMUR

78 milyon Türkiye’mizde, “sporla iç içeyiz…”

Ama gerek yaşadığımız şehirde ve gerekse bu ülkede;

“spor’un geleceğini…” sorgulamıyoruz!

Her dört yılda bir, “spor şurası…” yapılıyor!

Peki, o şurada alınan ‘kararların ne kadarı…’ hayata geçiriliyor?

Bu ülkenin, ‘yetişmiş insan gücü…’ var mı?

Hiç kimse kalkıp da, ‘yok diyemez!’

Peki, ‘spor altyapısı…’ var mı?

Bir anlamda, ‘inkâr…’ edemezsiniz!

Sürekli şöyle bir misal verilir;

“şeker var, un var, yağ var…”

Malzeme mevcut… Eksiğimiz, ‘helva yapacak…’ irade!

***                              **

“SPOR” kelimesini meydana getiren harfleri kodlarsak;

(S); Skor, (P); Profesyonel, (O); Organizasyon, (R ); Rekor

Veya

(S); Sabır (P); Performans (O); Olimpiyat ve ( R ); Rekor

Şunu söyleyebiliriz;

“Sosyal Organizasyonlar Profesyonel bir mantıkla yapılırsa; Rekoru yakalar”

İşte, o mantığı yakalamalıyız…

Her insan farklı,  ‘yeteneklere…’ veya  ‘maharetlere…’ sahiptir!

Gelişmiş ülkelerde, bu yetenekler daha,

“ilkokul veya öncesinde…” keşfediliyor.

Bu çok önemli bir kazanımdır;

“eğitimin getirdiği…” bir kazanım!

Ben şahsen, bu coğrafya insanının;

“kabiliyetine, zekâsına, çalışkanlığına, yeteneğine, maharetine…” inanıyorum!

Eğitimde ve Sosyal hayatta, “sistemi…” batı standartlarında kurgulayacaksınız!

Neden mi?

Anadolu’dan giderek, “batıda eğitim alan…” gurbetçilerimiz;

Çok önemli başarılar elde edebiliyorlar!

Birçok kulüp önemli miktarda paralar ödeyerek;

 “gurbetçi oyuncu…” transfer edebiliyorlar!

İşte, burada sorgulamamız gereken bir ince nüansı yakalayabiliyoruz.

Bir dörtlüğümüzde şöyle diyoruz;

“S” harfi, sessizliğin imgesi…

Sabır, sadakat insanlığın nefesi,

Sessiz çığlıklardır, asıl meyvesi!

Sükûta dikkat kesilir cümlesi…”

***                             ***

Spor, kanaatimce, “en güçlü sektör”

Bu sektörün ‘paydaşı’ kimler derseniz?

7’den 70’lere; “78 milyon insanımız…”

Ne diyoruz,  “ömür boyu spor…”

Spora yatırım, “insana olan yatırım…”

Ve dolayısıyla, ‘geleceğe olan…’ yatırımdır.

Spor, hayatımızla iç içedir…

‘Eğitimsiz…’ bir spor düşünemezsiniz!

Günümüzde, ‘gelişmiş ülkeler’ spora büyük yatırım yaparlar.

Spora da, profesyonel bir anlayışla bakarlar.

***                 ***

Spor, ülkelerin tanıtımında en büyük faktördür

Uluslar arası organizasyonlar, bu tanıtımda etkili güçtür.

Türkiye burada, ‘rolünü…’ iyi oynayamadı!

Asıl bunu birlikte yorumlamalıyız?

Önceliğinde, “yetişmiş nitelikli insana…” ihtiyacımız var!

Sporda; ‘ahlakı’ ‘bilgiyi’  ‘adaleti’ ‘profesyonelliği’ birlikte düşünmeliyiz.

Bir kuş bile, “kanatları olmadan…” uçamaz!

O kanatlar; ahlak dedik, bilgi dedik, yetenek dedik, marifet dedik;

Ve hepsinden de önemlisi,

İnsanın kendisine inanması, iradesi ve özgüveni…

Bunun için de, milletçe “başarıyı yakalamak için çalışmak…”

***                             ***

Turizmi, formüle ederken; ‘farklı sektörleri’ birlikte değerlendiriyorsak;

Sporda, tıpkı; ‘eğitim’ gibi, ‘sağlık’ gibi, ‘ticaret’ gibi,

Turizmi besleyen önemli kaynaklar arasında yerini almaktadır!

Sadece bir, “olimpiyat organizasyonunun…” getirisini düşünelim?

Veya “uluslar arası bir spor organizasyonunun…” katma değeri!

Sizler bir de buna, “ülkenin tanıtımında…” oynadığı rolü düşününüz!

Spor anlayışında, ‘zihniyet değişikliğine’ ihtiyacımız var.

***                              ***

Spor, ‘kötü alışkanlıklara karşı’ koruyucu bir zırhtır!

Spor,  tıpkı; ‘güzel sanatlar…’ gibi, toplumda kaynaşmanın anahtarıdır.

Spor, ‘kültürel alışverişlerde…’ önemli roller oynar

Spor, asrımızda ‘birlik ve beraberliğin…’ iç dinamiğidir!

Spor, ‘sağlıklı yaşamanın…’ en doğal ilacıdır!

Spor, asrımızda “tanıtım amaçlı” olarak değerlendirilebilir

***                              ***

Türkiye, “genç ve dinamik…” bir nüfusa sahiptir.

Batı standartlarında bir ölçüyü mutlaka yakalamalıyız;

Şu bilgileri ilgililerden almak isterim;

Elazığ’da, Lisanslı Sporcu Sayısı (faal olarak)

Bu şehirde sıklıkla, “şehir stadını…” tartışırız;

Gelgelelim, “spor kompleksini…” kimseler, şehrin gündemine taşımaz!

Bu şehirde, “kişi başına düşen…” spor yatırımları ne kadar?

Tekrar ediyorum , “spor; günümüzün en etkili sektörüdür”

O sektörün, “paydaşları…” 7’sinden 70’ine bütün insanımızdır.

O halde, “spora yapılan yatırım; insana yapılan yatırım…”

Spora yapılan yatırım, “geleceğe yapılan yatırım” anlamına gelir.

***                              ***

DÖRTLÜKLER;

Merhem ol

Merhem ol yarama adli İlahi

Merhametine sığınır aciz kul 

Mazlumun yakınında yürür ahi

 Mihnetini çekecek agâhın bul

***                              ***

Nevruz,

 Nevruz, Türk’ün dilinde “yeni bir gün”

Dua’m, güller açsın gönlünde her gün

Birliğe uyansın milletim bugün

  Selam, bahara; selam dirilişe…

***                 ***

“S” harfi

“S” harfi, sessizliğin imgesi…

Sabır, sadakat insanlığın nefesi,

Sessiz çığlıklardır, asıl meyvesi!

Sükûta dikkat kesilir cümlesi…”

 

YORUM EKLE