STRATEJİK HAMLELER!

 STRATEJİK HAMLELER!

                                                          Bedrettin KELEŞTİMUR

ABD ile AB ile restleşiyoruz!

Temel prensiplerde, “haklımıyız?”

Evet, yerden göğe kadar haklıyız!

Gerek ABD olsun ve gerekse AB;

Bu ülkeye karşı, “ikiyüzlü politikalar…” oluşturdu!

Hiçbir zaman da, “samimi-içten dost…” olmadı/ olamadı!

Olmasını da zaten pek beklediğimiz yok.

Ali İmran Süresi 119. Ayeti lütfen tane tane okuyunuz;

“Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tu’minûne bil kitâbi kullihi,

 Ve izâ lekûkum kâlû âmennâ ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi),

Kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).”

Mealen, “Siz (Ey mü’min)ler, öylesiniz ki onları seversiniz,

Onlar ise sizi sevmez ve siz (kutsal) kitap (lar)ın hepsine iman edersiniz.

Onlar ise sizinle karşılaşınca “inandık” derler,

Kendi başlarına kalınca size karşı öfkelerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar.

De ki; Öfkenizle ölün! Şüphesiz ki Allah kalplerde olanları bilir” (Ali İmran, 119)

Ali İmran 118. Ayette de şöyle buyruluyor;

“Ey iman edenler! Kendinizden başkasını dost ve sırdaş edinmeyin,

Onlar sizi şaşırtıp bozmakta kusur etmezler.

Sıkıntıya düşmenizi çok arzu ederler.

Size olan aşırı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır.

Kalplerinin gizlediği (kin ve düşmanlık) daha büyüktür.

Eğer aklınızı kullanırsanız size ayetlerimizi yeterince açıkladık”

***                                    ***

Tarihimizde “93 Harbi” olarak bilinen, “Türk-Rus Savaşını…”

Ve o savaşın neticelerini incelediniz mi?

“Ayestefanos” ve “Berlin Antlaşması-1878)”

O antlaşma gerçekte Osmanlı topraklarının paylaşılması antlaşmasıdır.

O antlaşmayla, Osmanlı “dağılma sürecine…” girecektir.

O antlaşmayla, “Ermeni Meselesi” ilk defa Uluslar arası bir antlaşmada yer alacaktır.

O antlaşma sonrasında, İngiltere Kıbrıs’ı bir üst olarak alacaktır.

O antlaşmada hangi ülkeler yer alıyor?

“Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya”

***                                    ***

Tarihi bir realitedir?

Türkiye’nin, “dostu az, düşmanı çok olan bir ülkedir!”

Özetin özetiyle, “tarihte, yalnız milletiz!”

Anadolu Coğrafya’sı, insanlık tarihinin de, “en zor coğrafyasıdır!”

Bu coğrafya da, “stratejiler ve onun hamlelerini…” geliştireceğiz

Bu coğrafya da, “güçlü ve dirençli…” olma durumundasınız!

Türkiye’ye tuzak mı?

“Dün de oldu, bugün de oluyor ve yarın da olacak!”

O halde neler yapabiliriz?

“Selçuklu…” ve “Osmanlı Coğrafyasını…” iyi okuyunuz!

O coğrafya bizim, “bin yılı aşan…” gönül coğrafyamızdır!

Önceliğimizde, “Avrupa Birliği…” formatında;

“Türk Birliğini…” oluşturmaktır.

Bu çok güçlü bir niyet ve eylem hareketidir!

***                                     ***

Türkiye’nin, “ihracatını…” rakamlarla masaya yatırdınız mı?

TUİK verilerine göre Türkiye’nin 2016 Ocak-Eylül döneminde;

AB’liğine ihracatı; “50,5 milyar dolar seviyesinde…”

Bunun anlamı şudur?

Türkiye, “Batı ekonomisiyle entegre olmuştur/ bütünleşmiştir!”

İsterseniz rakam ve rakam vermeye çalışalım;

Türkiye’nin; “Ocak-Kasım İhracatı,  107 milyar 439 milyon dolar”

İhracatımızda ilk sırada, Almanya yer alıyor; “11 milyar 402 milyon dolar”

Onu hangi “Batılı Ülkeler” takip ediyor;

Birleşik Krallık,  “6 milyar 465 milyon dolar”

İtalya, “6 milyar 8 milyon dolar”

Fransa, “4 milyar 916 milyon dolar”

İspanya, “4 milyar 143 milyon dolar”

Ve sırasıyla; “Hollanda, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Yunanistan…”

Ve diğerleri…

Ve dahası, Türkiye’den “1960’lı yıllardan itibaren Avrupa’ya giden göçmenlerimiz;

Bugün toplam sayıları,  “beş milyonu aşmıştır!”

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da, “üçüncü nesil…” potansiyelimiz mevcut!

O, bu milletin daha ziyade; “iktisadi, sosyal ve siyasi...” anlamda potansiyelimiz!

O halde, “tarihin seyrini…” iyi okuyabilmeliyiz!

Avrupa’nın, “ihtiyar…” nüfusuna karşılık;

Türkiye’nin,  “genç ve dinamik…” bir nüfus potansiyeli mevcuttur.

Tekrar ediyorum; Türkiye’nin elinde daha önemli kozları bulunuyor!

Stratejik olarak, Türkiye daha önemli bir konumda yerini alıyor.

Bunları mutlaka değerlendirmelidir.

***                                     ***

TUİK verilerine göre Çin ve Rusya ile yaptığımız ticaret hacmine baktığımızda;

2016 Ocak-Eylül döneminde;

 Türkiye’nin Çinden ithalatı /dış alımı; “19,3 milyar dolar”

Buna karşılık, Türkiye’nin Çin’e olan İhracatı ne kadar?

Sadece, “bir milyar beşyüz bin dolar”

Rusya ile olan ticaret hacmimiz, “Çin’e benzer…” bir tabloya sahip!

Şu soruyu sorabiliriz?

Şanghay,  “AB’ye alternatif olabilir mi?”

“Bilimsel karşılığı…” hayır cevabını verebiliriz!

Şurası bir gerçek ki, “Avrasya bizim için önemli…”

Hem siyasi, hem sosyal, hem kültürel ve hem de ekonomik anlamda…

***                                     ***

Bir önemli soru; “teröre kimler destek veriyorlar!”

Başta,  “silah satıcısı…” bütün ülkeler!

Onlar, hadiseleri; “insan odaklı/merkezli olarak…” görmüyorlar?

Silahı, öncelikli-önemli bir pazar olarak değerlendiriyorlar.

Teröre silah satıcısı olarak kimler görülüyor;

“ABD, Rusya, Almanya, Fransa, Çin, Hollanda,  İtalya, Ukrayna, İsrail,

İspanya, İsveç, İsviçre, Kanada, Güney Afrika, Güney Kore,

Norveç, Polonya, Belçika ve diğerleri…”

Kan ve gözyaşını besleyenler!

O insanlık suçuna çanak tutanlar…

Onlar, bir yanda ülkeleri kendi sattıkları silahlarla yıkarlarken;

Beri tarafta da, “kendi müteahhitlik hizmetleriyle…” inşa ederler!

Bütün bu fotağraflara pürdikkat edelim…

Coğrafya da,  “Güçlü, İstikrarlı, Büyük Türkiye…”

Onun kuralında da,  “birlik ve beraberlik ruhuna…” ihtiyacımız vae.

 

 

YORUM EKLE