SURİYE’DE DÜNYALAR SAVAŞI

 SURİYE’DE DÜNYALAR SAVAŞI

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

ABD,  7 Nisan Sabahı, Eset’in kontrolündeki

“Şeyrat Hava Üssündeki hedefleri Tomahawk füzeleriyle vurdu!”

Bu üssün özelliği neydi?

Rusya’nın bu üssü kullandığı biliniyor!

ABD yetkilileri bu saldırıyı,

“İblib’deki saldırıya karşılık olarak…” yapıldığını belirtiyorlar

Suriye ne yapmıştı?

Kendi insanına, “kimyasal silah…” kullanmıştı!

Rusya, herhalükarda, “Eset’in yanında olduğunu…” belirtmişti

2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye İç Savaşı;

“7 Nisan 2017 tarihinde…” farklı bir sürece giriyordu!

***                             ***

23 Ocak 2017 tarihinde  “ASTANA GÖRÜŞMELERİ” bir umuttu!

Rusya, İran ve Türkiye bu görüşmelere müdahil taraflardı!

Suriye’de,  “ateşkes için…” önemli adımlardı!

O umutun ilk önce, “İdlib’de…” Suriye Rejimi tarafından önü kesildi!

Eset,  “sonuna kadar savaşacağız!”  diyordu!

İdlib’de kullanılan kimyasal silahlar…

Ve hayatını kaybeden yüzlerce masum insan!

Tarihin seyrini bir anda değitirecekti!

***                 ***

ABD’nin Suriye’yi vurduğu; “7 Nisan tarihi…”

Bu tarih çok önemli…

Bu tarih, “1946’da Suriye’nin Fransa’dan bağımsızlığını iln ettiği tarih…”

1947 tarihinde de, Hristiyan Kökenli, “Mişel Eflak…”

Suriye ve Irak’ta; “BAAS Partisini…” kuracaktır.

BAAS, “Diriliş…” anlamına da gelmektedir.

Arap Dünyasında, “tektar başlangıç…” olarak da algılanır

1970’lerde, BAAS, “Irak ve Suriye’de iktidardadır!”

Özellikle de Suriye’de;  “Rusya’nın siyasi nufüsu…” sözkonusudur!

***                             ***

Suriye İç Savaşları, 21. Asrın en dramatik sahnelerine şahit olmuştur!

Suriye, Akdeniz’de kıyısı olan bir ülkedir.

Stratejik konumuyla da, Rusya’nın politik arenasına dönüşmüştür.

Suriye’nin 2004 yılındaki nüfusu, “18 milyon…” civarındadır

Tarihte, “Suriye Selçuklularıyla da…” bilinir?

Suriye’de, “3 milyonun üzerinde Türkmen nüfusu…” vardır

Ve özellikle de, “Halep…” bir Türkmen Şehri özelliği taşır

Suriye İç Savaşları, “Suriye’nin demoğrafik yapısını…” değiştirmiş!

Suriye Nüfusunun neredeyse, “yarısını…” etkilemiştir!

İç Savaşlar, Suriye’de; “tarihi ve kültürel yıkımın da…” adıdır

Sadece Türkiye’de, “3 milyonun üzerinde mülteci…” bulunuyor!

Bu iç savaşlarda, “yüzbinlerce insan…” hayatını kaybetmiş!

***                             ***

Suriye konusunda en olumlu yaklaşım,

Türkiye’den gelmiştir…

Türkiye ne diyor?

Öncelikle, “Güvenlik Bölge…” oluşturulsun!

Burada, “Barış ve Huzur Adası…” oluşturulut.

Türkiye’nin başlattığı, “Fırat Kalkan Hareketi…” bu amaca dayanıyor!

Buralarda yeniden, “şehirler inşa edilir!”

Öbcelikle, “huzura ve istikrara…” ilk adımlar atılmış olur

Bu adımlarda, “terör uzantıları…” kesinlikle roller üstlenemezler!

Suriyeli, “kendi geleceğine…” kendisi karar verebilmelidir

Burada öncelikle, “demokratik sürece…” gidiş önemlidir

Burada,  “Suriye’nin elit güçlerine…” önemli görevler düşüyor

Onlar, “tarihi ve coğrafyayı inkârla…” değil,

Suriye’yi,  “insanıyla birlikte…” geleceğe taşımanın yolunu açmalılar

Bunu,  “kendi içerisinde…” gerçekleştirecekler

Ülkeler, “Barış ve adaletle…” inşa edilebilir

Terör ve onun varlığı, “insanın, hukukun ve devletin…”

Evet! en büyük düşmanıdır

***                  ***

7 Nisan 1946 tarihi…

“Suriye’nin Fransa’dan bağımsızlığını ilan ettiği…” önemli bir tarih!

7 Nisan 2017 tarihi…

ABD’nin Suriye Rejiminin elindeki,

“Şeyrat Hava Üssündeki Hedefleri Vurduğu…” tarih!

 Bu tarih, Suriye için de; “dönüşüm tarihidir!”

Suriye’de, bir bakıma; “dünyalar savaşı…” da sözkonusudur!

O savaşa, “dur diyebilecek…” basirete olan ihtiyaç daha da büyümüştür.

Öyle ki, buradaki her kayıp, “insanlık kaybıdır!”

Burada kullanılan, “kimyasal silahlar…” insanlık ayıbıdır!

Bunun adı ise, “zulümdür!”

Bizler ne diyoruz?

“Yaşasın İnsanlık…”

“Zalimlere Ölüm…” diyoruz!

En son Rusya’dan gelen bir hamle;

“Hava Güvenlik Anlaşması…” askıya alınıyor!

Bu ne anlama geliyor?

Suriye semaları da, “güvenli…” değil!

Korkulan nedir?

“akıl ve vicdanın da…” devre dışı bırakılması!

Savaşlar, “vatan müdafaasının dışında…”

“Beynelmilel Deliliğin…” adıdır!

O delilikleri, “yakın tarihimizde…” küresel dünyamız;

Çok ağır faturalar ödeyerek yaşadı!

İnsanımız kendi geleceğinde;

Büyük Savaşları veya  “büyük yıkımları…” istemiyor!

“insan olmanın…” onuruyla yaşamak istiyor

Tarihin en dramatik sınavından geçtiğimizi söylemek isterim

YORUM EKLE