Şüşnaz Kanlıgöl Şiir Şöleni

Harput’u biliriz…
Peki ya Şuşnaz’ı ne kadar biliriz?
İşte orada duraklıyoruz!
Elazığ’ın on bir ilçesi ve 542 köyü bulunuyor!
Elazığ’ın merkezinde ikamet edenlere mikrofon uzatınız;
Acaba yaşadıkları şehrin kaç ilçesine seyahat ettiler?
Kaç köyüne uğradılar?
Şüşnaz’da çok önemli bir organizasyon 
Hatırlayınız, Elazığ Valiliğinin, “Elazığ Projesi…”
O proje,  2000’li yıllara hazırlık çalışmalarıydı’
Cumhuriyetin 75. Yılı Aramağanı Olarak Yayınlanan Bu Çalışmada;
“Köye Götürülen Hizmetler
Ve Merkez Köyler Araştırması…”  yer alıyordu!
O çalışmalarda çok iyi hatırlıyorum;
“Köyler-Turizm (Kültür ve Tabiat Varlıkları ) Sektörü”
Ve bu sektörün Başkanı, F.Ü. Öğr. Üyesi Ali Yiğit…
Bir önemli çalışma da, “Merkez Köyler Projesi”
Bu çalşımaların üzerinden 20 yıl geçiyor…
“O yaman ve de acımasız göçler…”
Toprağı işleyen emeğin/ alınterinin göçü…
Bir türlü kontrol edilemiyor?
Yıllar sonra, bir de bakıyoruz ki,
“Köylerimizde genç nüfus kalmamış…”
O kadar acı ki, ‘köydeki okullar kapanıyor’
Ne yapacaksınız ki, ‘öğrenci yok’
O şen şatrak köyler yok artık…
Ne köy romanları ve ne de köy kahvesi…
***        ***
Şu hadisi pür dikkat okuyalım;
“Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse,
Sıla-i Rahim yapsın”
Sıla-i Rahim’de iki önemli kazancımız oluyor;
“Rızkın genişlemesi ve bol olması,
Ömrün uzaması…”
Doğduğumuz yerleri ziyaret, ‘sıla-i rahimdir’
Oralara bakmak ve göznuru gibi korumak…
Bizlerin maddi ve manevi kazanımıdır!
“Şuşnaz Kanlıgöl Şiir Şöleni…”
15 Eylül 2018 Cumartesi Günü Saat, 19.00’da…
Bu nedir?
Bir Köyün ayağa kalkışıdır!
Bu bir, “Sıla-i Rahim Orojesidir!”
Şuşnaz’ın dışındaki aileler; ‘doğdukları coğrafyada…’
Bir tarihi günü yaşıyorlar!
Biraz düşünülürse,  “bir Miladdır!”
Nisa Suresi 1. Ayette ne buyruluyor?
“… Allah’dan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının.
Şüphesiz ki Allah, sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.”
Sıla-i Rahimle,  ‘bağları güçlendiriyoruz’
Güzel olan da, asıl gaye de; bu değil mi?
***            ***
Şuşnaz Kanlıgöl Şiir Şöleni,  
“MANAS Yayıncılık Projesi…”
Bu güzel katılımlı projede,
Elazığ Valiliği ve Belediye Başkanlığının Katkıları…
Serince (Şüşnaz) Köyü Muh. Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği (EMKD),
Ve MANAS Gönülevi İşbirliği…
Şiir Şöleninde Oturum Başkanlığını,
Dr. Ahmet Tevfik Ozan Yapacaklar…
Açılış Konuşmalarında;
Refik Alaca – Serince (Şüşnaz) Köyü Muhtarı
Mehmet Akif Süt - Serince (Şüşnaz) Köyü sakini
Zekai Akılotu - Serince (Şüşnaz) Köyü sakini
“Harput’ta Şiir Geleneğini” Dr. Naci Onur’dan dinliyoruz
“Harput’tan Gazeller!”
Harput,  ‘ses ve söz ikliminin…’ cazibe merkezi
Fırat Havzasında bir hoş sedadır, Harput…
Nihat Gazezoğlu, Yalçın Turhan, Fethi Açıkgöz,
Ahmet Fatih Eren…
Sesleriyle bizleri dinlendiren ustalar geçidi…
Harput,  ‘şairlerimize ilham…’
Harput’un kadim kaynağından beslenen isimler;
Günerkan Aydoğmuş, Tarık Özcan, R. Mithat Yılmaz,
Şükrü Kacar, Hadi Önal, M. Faik Güngör, Hasan Özçam,
Nihat Kaçoğlu,  Doğan Sever; ‘kürsüdeler’
Allah Resulü(asv),  “Şiirde hikmet var!” buyuruyorlar
Ahmet Yesevi’den günümüze süzülerek gelen,
“söz kervanının muallimleri…” 
Gönül alkışlarımız elbette ki onlaradır…
Şair sözünde,  ‘dua, yakarış ve hikmet…’ vardır!
***            ***
Anadolu’da sohbet kültürü o kadar zengindir ki,
Geçmişte, ‘kıraathaneler’ 
Oralarda, ‘söz meclisleri’ kurulurdu
O meclisler, günümüze doğru gelindiğinde;
Mecrasından çıktı; “kâh kahve, kâh kave!” oldu
Ses ve sözün buluştuğu meclisler,
Elazığ’da; “Kürsübaşı” olarak anılır
Türk Halk Müziği Konseirnde Ferhat Çalışkan’ı dinliyoruz!
Şiir ve Musiki iç içe birbirini bütünleyerek devam ediyor;
“Harput’a Ait Şiirlerde kürsüde;
Tuncer Sönmez, Mehmet Şükrü Baş, Erhan Deveci,
Muammer Aksoy, İlhami Bulut,  Zekeriyya Bican
İhsan Nazik,  Hüseyin Göçeri, Mahir Gürbüz
Ve Muhammet Yalçın Azizoğlu…
“Şüşnaz Kanlıgöl Şiir Şöleni…”
O şölenle,  ‘tarihe imza’ atılacak…
Öyle inanıyorum ki, Şüşnaz diyer köylerimizde;
“Model Olacak…”
Şüşnazlılar,  ‘Sıla-i Rahim de’ manevi bir haz duyacaklar!
Topraklarına daha fazla sahiplenecekler!
Geleceğe,  ‘tebessüm eden bir yüzle’ nazar edecekler

YORUM EKLE