SUSUZ YAZ

 SUSUZ YAZ

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Elazığ ve çevresi,  “2016 Kışı kurak…” geçti!

Temmuz-Ağustos 2017 son yılların, “en kurak yazı…”

Biz buna, “susuz yaz…” diyelim!

40 derecenin üzerinde sıcaklar…

Sıcakla birlikte kavrulan şehir…

Sıcaklarla birlikte, “su nimettendir…” diyeceksiniz!

Ve hele köydeyseniz…

Köyün Çeşmesinde su sesi…

O su sesinde  “kısılmalar…”

Köy Evlerimizde, “içme suları…”

En önemlisi, “sulama…”

“Su hayattır, rahmettir, temizliktir, berekettir…”

Susuz bir hayat düşünemezsiniz

***                 ***

Elazığ’ın yüzölçümü,  “9.153 km2”

Türkiye tüzölçümünün, “yüzde 1,17’si…” kadar!

Elazığ’ın doğu-batı istikametinde uzunluğu; “150 km…”

Elazığ’ın kuzey-güney doğrultusundaki mesafe,  65 km…”

Elazığ’ı tanımlarken, “doğunun İç-Batı Anadolu’ya açılan penceresi…”

Elazığ için, “doğudaki batı…” ifadesini kullanırız.

Bu ifade gelişigüzel bir tanımlama değildir

Elazığ’lı için, “Harput Beyefendisi…” diyebiliyoruz!

Elazığ’ın, dikkate çeken bir özelliği de;

“yüzölçümünün yüzde dokuzunu…” baraj göllerinin oluşturmasıdır.

Keban ve Karakaya Barajlarıyla su altında kalan;

Köy ve mezre sayısı, “104’tür…”

Bu azımsanmayacak bir rakamdır!

Elazığ’ın birçok verimli toprağı da, “sular altında…” kalmıştır.

1970’li yıllarda, “metropoliten şehir” konumunda olan Elazığ,

Bu konumunu koruyamayacaktır!

1975’li yıllardan günümüze kadar, Elazığ’da;

“Beyin ve Sermaye Göçü…” yaşanacaktır!

Elazığ için bu bir kan kaybıdır…

Yıllar içerisinde,

“Doğu Anadolu Projesi (DAP)

1.Elazığ Ekonomi Kurultayı

Elazığ Buluşuyor

Elazığ Kalkınma Kurultayı…” yapılacaktır!

Şehrin bütün verileri mevcut…

Eskilerin deyimiyle, “eksiğiyle-gediğiyle…” biliniyor!

Elazığ Doğu Anadolu Coğrafyası İçerisinde;

En aktif kurumuyla; “Bir Üniversite…” şehridir!

Coğrafyanın en önemli bir, “aydın/ münevver…”  şehridir.

***                 ***

Elazığlı, “575 bin nüfusuyla…” diri, canlı, hareketli bir şehirdir!

Bugünkü, yazımızın başlığına; “susuz yaz…” dedik!

Son yılların,  “en kurak yazını…” yaşamaktayız!

Burada önemli olan sorumuz nedir?

Herhalükarda,  başta köylerimizde; “su sıkıntısı!” var mı?

Burada, “sulama suyunu…” birlikte kasteiyoruz

Elazığ’da, “endüstriyel bitkilerin…” durumu nasıl?

Elazığ’ın, “tarım potansiyeliyle…” ihraç imkânları var mı?

Bu stratejiler dikkatle belirlenmeli/ veya uygulamaya konulmalıdır.

***                 ***

Niye, “susuz yaz…” diyoruz!

Aşırı kuraklar ve de,

 “40 dereceleri aşan…” sıcaklarda, kavruluyoruz!

Geçtiğimiz gün kendi köyüme;

“Ağız-Saraycık-Konak Mezresi…” gittik!

Çabalarımızla vurulan artezyen olmasa,

“Büyük sıkıntılar çekeceğiz!”

Şu anda,  “sulu tarım yapabilme…” gücümüz yok!

En büyük niyetim;

“30-40 dönüme…” Ceviz, badem, dut yapmaktı!

Devletin desteğini bekledim…

Ve hala da, “beklemekteyim!”

***                 ***

1970’lerden itibaren Elazığ İçme Suyunu;

Elazığ Kesikköprüden almaya başladı…

Rahmet Mekân Prof. Dr. Dursun Çiftçi’nin çok güzel bir çalışmaları var!

Şehre su veren kuyular;

Kesrik Havzası, 110 lt/sn (5 kuyu)

Sürsürü Havzası 35 lt/sn 4 kuyu

Kesrik Köprü Havzası 289 lt/sn 7 adet kuyu

Bu veriler, “2000 yılına ait veriler!”

Bu şehir, “50 yıl boyunca…” yer altı sularını kullanmış!

Kendi, “yerüstü kaynakları…” dururken,

“yer altı sularını…” kullanmak, “cinayet gibi…” geliyor bizlere!

***                             ***

Şu anda, Elazığ’ın en dikkate şayan projesi; “Hamzabey Barajı”

2019 yılında,  “ancak bu şehir suyuna…” kavuşacak!

Bizler ne dedik, “Munzur Suyu…” Elazığ’a getirilebilirdi?

İnşallah, “Keşke…” demeyiz!

Bizler yineliyoruz; “Munzur Suyu…” Elazığ ve Bölgesi rahatlatacaktır.

İnşallah,  “keşkelerle…” karşı karşıya kalmayız.

***                             ***

KUR’AN DA SU…

Ayet, “O (Allah) ki, kendi Rahmetinin önünde rüzgârları, müjdeciler olarak gönderdi. Ve Biz, gök’ten tertemiz bir SU İNDİRDİK. Onunla, ölü bir beldeyi canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu sulamak için.” (Furkan, 50)

Su için ne demiştik;

Su, ‘temizleyicidir…’

Su, ‘berekettir…’

Su, ‘en besleyici gıdadır…’

Su, ‘kâinatın özüdür…’

Su, ‘yaratılışımızın mayasıdır…’

Su, ‘hayattır…’

Su, ‘medeniyettir…’

Su, ‘zenginliktir…’

Su, ‘dirilişe işarettir…’

Su, ‘Rahmettir…’

***                  ***

GÖBÜLDEN DAMLALAR

Varlığın hakikati suyla meydana gelmiş

Soluk alıp vermekte arzın yatağında su...

 

İki yalçın vadide yol alır; Dicle, Fırat

İnci küpeli nazlı yârin şakağında su...

 

İnlemekte yer ve gök, suyla gelen yangına

Karanlık bir gecenin hazin şafağında su..

 

İbrahim(as) 'i atmışlar, ateş; 'gel şehri' olmuş,

Hicretin getirdiği hüznün katığında su

 

Mina ile Safa'nın arasında bir koşu

Ana yüreği titrer, zemzem yatağında su...

 

Rahmeti nasıl teper, bir tufan ki ayrılık

Dalgalar yüklenmekte, adlin eteğinde su...

 

Nesillerin kavgası; Hak-Batıl arasında

Kan ve irinle dolmuş ölüm çorağında su...

 

Göz yanılması serap, gönlün yanması harap

Huşu vermekte rüzgâr, rahmet ırmağında su...

 

Bölgenin hareminde, 'beyaz elmas' gibidir

Bir çeşni renk cümbüşü, ebem kuşağında su..

 

Şehitlik ve gazilik bize kutlu siperdir

Türbeler kadar aziz, şanlı bayrağında su...

***                 ***

 

 

 

 

YORUM EKLE