SUYUN AKIŞINI DEĞİŞTİRMEK NİYETLERİ!

Bin yıl İslam’a hizmet etmiş bir millet…

Tarihin akışı, tıpkı suyun akışı misali!

Tarihin, o akışını değiştirme çabaları!

İhanetler, suikastler, pusular, darbeler…

Anadolu’nun kapıların bizlere açan büyük cihangir,

Sultan Alparslan ne diyorlar;

“Bizler, bidat bilmez saf ve temiz Müslümanlarız!”

Onlar, sadece Allah Rızasını kazanmak için;

Bu milletin geleceğini inşa/ ihya ettiler…

Ama “ihanet…” sürekli kol gezdi!

Sürekli, ‘fırsat…’ kolladı!

Bu milletin en zayıf anını aradı, durdu…

Yüce Allah Kur’an da buyuruyorlar;

“Ve mekerû ve mekarallâh(mekarallâhu), vallâhu hayrul mâkirîn(mâkirîne)”

Mealen, “Onlar hileye başvurdular. Allah’da onların tuzağını boşa çıkardı.

Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır” (Ali İmran, 54)

Bu dini, “yeryüzünden kaldırmak için…” Allah Resulüne de hile kurdular.

Ayet, “Hani bir vakit, o kâfirler, seni tutup bağlamak veya öldürmek;

Veya sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı da,

Onlar tuzak kurarken Allah’da karşılığında tuzak kuruyordu.

Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar” (Enfal, 30)

*** ***

Her zaman için söyleriz,

Bizim inancımızda, “Ye’is” yani “umutsuzluk” yoktur!

Allah Resulüne de (asv) “tuzak…”  kurdular,

Onun ümmetine de, “tuzaklar…” kurdular ve günümüzde de kurmaktadır.

Hz. Kur’an asıl mücizeyi bizlere haber veriyor;

“Hiç şüphe yok ki o Zikri/ Kur’an’ı Biz indirdik,

Onu koruyacak olan da Biziz.” (Hicr, 9)

“Allah seni, zarar vermek isteyen insanların şerlerinden koruyacaktır” (Maide, 67)

İslam’ın, “manevi zırhını…” görebiliyor musunuz?

“Sevr Mağarasından…”   “Sevr Antlaşmasına…”

Arif Nihat Asya, “Naat’ında” 1400 yılı özetler;

“Diller, sayfalar, satırlar

“Ebu Leheb öldü” diyorlar;

Ebu Lehep ölmedi, ya Muhammed;

Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!

Haset gururla savaşta;

Gurur, Kaf Dağı’nda derebeyi…

Onu da yaralarlar kanadından,

Gelse bir şefkat meleği,

İyiliğin türbesine

Türbedar oldu iyi!”

*** ***

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.’nin, “Tefvizname’sini” okuyorum.

Tefvizname, “Bir işi sebeplere yapıştıktan sınra Allah tealaya havale etmek,

Helal ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da,

Bunlara kavuşmayı Allahu tealadan beklemek”

Ne diyorlar, İbrahim Hakkı Hz.

“Hak şerleri hay eyler

Zannetme ki gayr eyler

Arif anı seyreyler

Mevla’m görelim neyler

Neylerse güzel eyler


Deme niçin şu şöyle

Yerindedir ol öyle

Bak sonunu seyreyle

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler


Sen adli zulüm sanma

Teslim ol evde yanma

Sabret sakın usanma

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler”

*** ****

Bizlerin en fazla dikkat edeceği husus,

“Küresel Darbelerdir!”

O darbelerin getirdiği, “ağır tahribatlardır!”

Onu birlikte, “onaracağız!”

Nasıl ve Ne Şekilde?

Aziz ve Mualla Vatan Coğrafyamızda;

“Milli Birliği ve Beraberliği…”

İslam’ın emrettiği,

“Kardeşlik Hukukunu…” tesis ederek!

Kıymetli Okurlar, şu iki ayeti de sizlerle paylaşmak istiyorum;

“Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya uyarsanız,

İmanınızdan sonra sizi kâfirler olarak (küfre) geri döndürürler” (Ali İmran, 100)

Bir diğer ayette, Hz. Kur’an bizleri tekrar uyarıyor;

“Doğrusu (peygambere iman hususunda) Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini

Az bir fiyata (dünyalık menfaati) satanlar var ya, işte onlara ahirette bir nasip yoktur;

Hem Allah onlarla konuşmaz; hem kıyamet günü onlara (rahmet nazarıyla) bakmaz.

Ve onları (günahlardan)  temizlemez!

Ve onlar için (pek) elemli bir azap vardır” (Ali İmran, 77)

*** ***

TÜRKİYE’DE TOPLAM GAZETE TİRAJI…

Türkiye’de, “yaygın medyanın…” günlük baskı sayısı ne kadar?

Yaygın Medya olarak anılan, “50 gazetenin…” toplam baskı sayısı,

“3 milyon 500 bin…” civarında!

78 milyon Türkiye’de,

Evine gazete alanların sayısı, “yüzde 4’lerin altında…”

Bu ülkede, “500 bin tirajın üzerinde…” gazete yok!

Tirajı 300 binlerle anılan sadece üç gazete var;

“Hürriyet, Sabah ve Sözcü…”

Günümüzden 250 yıl önce,

1770’lerin İngiltere’sinde günlük gazete tirajı ne kadar?

“On bir milyon…”

Bu fotoğraf, “mutlaka…” ama mutkala değişmeli!

Ve özellikle, “altını çizmek istediğim…” yerel basınımız!

Bizler, yerel basınımıza, “gazi basını…”

Veya diğer bir isimle, “milli mücadele basını!” diyoruz!

Bu milletin, “yanan yüreği…” olan yerel basına, “destek!” diyorum;

O destek, bu milletin “demokrasi yürüyüşünü…” güçlendirecektir.

 

YORUM EKLE