TAHAMMÜL NEDİR?

 TAHAMMÜL NEDİR?

SABIR TAŞI NEDİR?

Bedrettin KELEŞTİMUR

Tahammül, “dayanabilme gücü…”

Sabır taşı, “çok sabırlı…”

Sağımızda, solumuzda, ufkumuzda;

“Kötülükler çığ gibi…”

“Firavunlaşan İsrail…”

“Karunlaşan Batı Dünyası…”

Netanyahu Kabinesi 50 yıl sonra;

“Mescid-i Aksa’yı Cuma namazına kapatma kararı…” alabiliyor.

Mescid-i Aksa, “ümmeti ufkuyla birleştiren…” seccadesi

Mescid- Aksa, “uhrevi bir alametle…” ümmetin göğsünü açar

Orada, “fetih müjdesi…”

Ruhani havasıyla, “merhaba…” diyor

İsrail ne yapıyor?

“gönüllere…” savaş açıyor!

“selama, selamete…” kurşun sıkıyor!

“akla-izana-mizana…” saldırıyor!

Bütün bu olanları, “tasviri zor!”

Bütün bu olanların, “mantığı…” yok!

Kendimize, “iç dünyamıza…” dönüyoruz?

“Tahammül sınırları…” aşılmış!

“Sabır Taşı…” çatlamaya yüz tutmuş!

*** ***

YA ALMANYA’YA NE DEMELİ…

Suriye’de, “ABD yalanları…”

Büyükada’da, “deşifre…” olan asıl senarist

Alman, “bölücü aktivistler…”

“Büyükada hainleri…” Avrpu’yı içten içe torpilliyor!

İçeride, “fitne-fesat…” kolkola

Dışarıda, “şer ittifak…”

Birlikte, “bölücülük kumpasındalar…”

*** ***

En tehlikeli, “sözcükler…”

Cücelerin beslediği, “demode…” kavramlar!

Öyle kavramlar ki, insana “cazip…” gelir.

Herbirinin, “albenisi…” vardır.

Nedir o sözcükler?

“BARIŞŞŞ…”

Kim istemez ki(!)

Barışa, “karşı çıkılır mı?”

Nedir o sözcükler?

“İNSAN HAKLARRRIII…”

Kim istemez ki (!)

En “onurlu…” söz!

Nedir o sözcükler?

“DEMOKRASSSİİİ…”

Demokrasi mi?

Hürriyeti onunla soluklanırız!

Çok sesliliğe onunla merhaba deriz!

Gel gelelim o, “büyülü…” sözcükler…

Malum, “sömürgeci ittifak!”

İçimizde, “fitne-fesat vürüsü…” olarak çimlendirdi.

Kin ve nefretle yeşertti!

Öfkeyle büyüttü!

Ah, o güzelim kavramlar,

Gerçekte; “tuzak…” kavramlar olarak bilinir oldu.

Tarihimizde, “yüz elli yılın…” fitne- fesat yürüyüşü

Batının içimizde kurduğu, “kumpas!” çoktan deşifre oldu

Artık, “oyun bitti…” diyelim.

*** ***

BİZ VE ÖTEKİLER…

Bizim yanlışımız; “Biz ve Ötekiler…”

Bu söz, dolaylı değil; “doğrudan doğruya…” ikicilik!

İnancımız neyi emrediyor?

"Bölünmeyiniz, parçalanmayınız..."

Hadis,"(Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır.

Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır.

Cehennemden kurtulacak olan tek fırka,

benim ve Ashabımın yolunda gidenlerdir.) (Tirmizi, İbni Mace)"

Lütfen düşünelim ve tefekkür edelim!

"Biz ve Ötekiler..." diyenler, zarardadırlar.

Hem dünya da ve hem de ahirette!

Dahası mı?

Bilerek veya bilmeyerek, "Bölücülük..." yapıyorlar.

"Mümin mümine karşı, parçaları birbirini bağlayıp tahkim eden bina gibidir,"

Bizler, Hadisi Kutsi etrafında kenetlenmeliyiz!

O sebepledir ki, Yunus ne diyorlar;

"Yetmiş İki millete bir gözle baktım..."

Nazarımız, İslam'ın bizlere emrettiği; "Kardeşlik Hukuku..."

Gerisi, teferruat...

Birbirimize; iman bağıyla, sevgi dolu nazarlarla yöneleceğiz...

Birbirimize; "göbek bağıyla..."

Birbirimize, "siyasetin verdiği mal ve makam bağıyla..." değil;

Birbirimize, "gönül bağıyla..." bağlanacağız.

Birbirimizle, "saflarımızı..." sıklaştıracağız

"Bir Olalım, Diri Olalım, İri Olalım..." reçetesinde; İslam Boyasını görürüz...

*** ***

GÖNÜLDEN DAMLALAR…

Yara, bere, kan, gözyaşı benimdir!

Bütün çektiklerim günahlarımdır…

Ben ki, kendi içimde kavgadayım,

Nefsimin ateşinde, hüsrandayım!

 

Ne ibret aldık dünden, olanlardan

Bizlere miras diye kalanlardan

Sildik hafızadan hatıraları

Kanayan yaramızla hüsrandayım

 

İliklerime kadar üşüyorum

Sanırsın adımlarım, düşüyorum

Şafağı sökmez mi, bu gecelerin

Geceler, çığlık çığlık hüsrandayım!

 

Filistin, Keşmir, Kerkük ve Karabağ

Kanayan her damla yüreğime bağ

‘Aman’ dilemeyen hicapsız bir çağ!

‘Çağdışı’ bir zamanla hüsrandayım!

(B.Keleştimur)

YORUM EKLE