TAKVA DOLU GÜNLER

18 Haziran Tarihinden itibaren Allah nasip ederse, ‘Oruçlu’ olacağız…

Bu günleri, ‘Takva dolu günler’ olarak da yorumluyorum…

Ayet, “Ey iman edenler! Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi, size de oruç tutmak farz kılındı; umulur ki (günahlardan) sakınırsınız.” (Bakara, 183)

Bu aya bizler, Zikir (Kur’an) ayı diyoruz!

Tesbih ve tefekkür ayı…

Oruç, manevi zırh/ kötülüklerden korunma elbisesi!

İnsan, insan olduğunu bir bakıma anlıyor;

“Kendini bilen, Rabbini bilir!”

***                                         ***

Ayet, “Fakat insanlardan öylesi de var ki, Allah’ın rızasına nail olmak için kendi nefsini (ve bütün malını O’nun yolunda) feda eder. Allah kullar(ın)a karşı çok şefkatli olandır” (Bakara, 207)

İnsanı güzelleştiren hasletler vardır…

O hasletlerin en başında,

‘Vefalı dost…’ olabilmektir!

‘Fedakârlığın zirvesine…’ taşınabilmektir!

Her şeyde,

Her adımda,

Allah Rızasını aramak…

Bu ülkenin,

Bu coğrafyanın,

Nefsini yenmiş kahramanlara,

Tevazu sahibi (alçakgönüllü) kahramanlara ihtiyacı var!

Birbirleriyle, ‘hayırda yarışan’ o kahramanları bu ayda görebiliyoruz!

Oruç ibadeti, bir büyük nefis terbiyesidir…

***                                         ***

Ramazan ayı, başlı başına, ‘dua ve yakarış’ ayıdır!

Bu ayda, kul; kendi aczini görecek!

Ayet, (Habibim, yâ Muhammed!) Kullarım sana benden sorarsa, şüphe yok ki ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm; öyle ise onlar da benim için (davetime) icabet etsinler ve bana iman etsinler; ta ki hak yolu bulsunlar.” (Bakara, 186)

İman, teslimiyettir!

Hakk’a, layıkı veçhile kul olabilmektir…

Ve dua, kulluk görevinin gereğidir!

Oruç ibadeti, bizlere bu tefekkür yolunu açıyor…

Burada, ‘kurtuluşa çağrı…’ var!

O çağrının ana reçetesinde, ‘dua…’ yer alıyor!

****                                       ***

Ayet, “Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. (Ey Resulüm!) Sabredenleri (cennetle) müjdele! (Bakara, 155)

Kur’an’ın her ayeti bizlere ışık tutuyor…

Kar’an’ın her ayeti, bizlere rehberlik ediyor!

Korku, açlık, sıkıntı, elem, keder, sevinç her biri hayatımızın özeti!

Hayatı, ‘sabır ve şükür ekseni etrafında…’ formüle etmek!

Çileye, ‘tebessüm…’ edebilmek!

Oruç ibadeti bizlere hayatı,

Onun zorluklarını öğretir…

Bir bakıma, ‘çile hamurunda…’ yoğurur!

****                                       ***

Ayet, “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin! Bil ’akis (onlar) hayattadırlar, fakat (siz) anlayamazsınız.” (Bakara, 154)

Şehitler, Sadıklar, Sıddıklar…

Öyle bir saf ki,

O saflara imreniyorsunuz!

Onlar; canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla,

‘Ahireti…’ satın almışlardır!

Ve bizlere de, ‘şahitlik ve şefaat…’ edeceklerdir!

Vatan sevgisi ne kadar mübarek değil mi?

İmandan bir cüz!

O sevgiyle dopdolu olmak,

O sevgiyle coğrafyayı ihya etmek,

70 milyonun üzerine düşen en asli görev…

***                             ***

Ayet, “Öyle ise beni (ibadetle) zikredin ki, ben de sizi (rahmetimle) yâd edeyim; bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin” (Bakara, 152)

Ayet, “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile (Allah’dan) yardım isteyin! Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)

İbadeti, hayatın bir parçası olarak düşüneceğiz…

Yüce Yaratan buyuruyor,

“Beni (ibadetle) zikredin…

Ben de sizi (rahmetimle) yâd edeyim…”

Sadece Yüce Yaratıcıya sığınır,

Sadece O’ndan yardım isteriz…

Sebepleri halk eden odur!

Kulun Allah’a en yakın olduğu an;

Namaz ve onun içinde de, ‘secde…’ anıdır!

Oruç ibadeti bizlere, o anın ‘feyzini ve bereketini’ yaşatır!

***                                                     ***

17 Haziran Günü ilk terafih namazını eda edeceğiz…

Saflarımızı sıklaştıracağız…

Gönül gözüyle; sağımıza, solumuza,

Yanımıza ve yöremize bakacağız…

18 Haziran Günü,

Sahura kalkacağız

Sahur bereketiyle,

Bir koca güne yöneleceğiz…

O yöneliş,

Bütün ifratlardan kaçıştır, bir bakıma…

O yöneliş,

Nefsi arzuları kırmadır…

O yöneliş,

Erdemli, faziletli bir hayatı özleyiştir…

O yöneliş,

İnsanın kendi iç dünyasında,

Yaşattığı ‘fazilet mücadelesidir…’

YORUM EKLE