TAKVA KAVRAMI

Manasına tam hâkim olmadan da,

“Takva…”  sözünü günlük hayatımızda kullanırız…

A.Hamdi Tanpınar’ın, “Beş Şehir” isimli eserinden;

“Yüzleri riyâzat ve takva ile süzülmüş,

Elleri uzun kollu şal hırkalarında kilitli Türkistanlılar.”

Bir Hadiste ne buyruluyor;

“İman çıplaktır, örtüsü takva, meyvesi ilim, süsü hayâdır”

Takva bu hadiste,  “imanın örtüsü…” olarak ifade ediliyor!

**                        **

O halde Takva kelimesinin sözlükl anlamı nedir?

“Dince yasak olan şeyleri yapmama,

Allah’dan korkma, günah işlemekten kaçınma,

Allah korkusuyla günahtan kaçınıp kendini ibadete verme züht.”

Yusuf Has Hacip, “Kutadgu Bilig’de” ne diyorlar?

“Takva sahibi bir insan işte tedbirli davranır;

Yakışıksız işlere yaklaşmaz ve işin vaktini bilir.”

O halde, “takva sahibi…” insanların seçkinidir!

Hayata dikkatle ve itinayla bakan;

Varlıklarıyla topluma huzur ve güven veren şahsiyetlerdir.

***                      ***

Kur’an da, “Takva’yla ilgili…” 40 ayet geçmektedir…

Takva Sahibi İnsanlar;

Onlar, Kur’an ayetlerinden kendilerine, “dersler…” alırlar.

Onlar, “günahlardan…” kaçınırlar!

Onlar, azıkların en hayırlısını, “Allah korkusu…” olarak bilirler.

Onlar,  “Allah’ı görür gibi…” ibadet ederler.

Onlar,  “Allah’ın azabından…” çekinirler.

Onlar,  “Adil…” kimselerdir.

“Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır” (Maide, 8)

Onlar, “takva elbiseleriyle…” korunurlar;

Ayet, “Ey iman edenler, size çirkin yerlerinizi giysi,

Süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan, takva elbisesidir.” (A’raf, 26)

Onlar, “kötülüklerden…” sakınırlar;

Ayet, ébilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.” (Tevbe, 123)

Onlar, “günahlardan…” arınır/ temizlenirler.

Ayet, “Onun içinde temizlenip arınmayı sevenler vardır.

Allah da çokça temizlenenleri sever.” (Tevbe, 108)

Onlar, “sabrederler…”

Ayet, “İman edip takva yolunu tutanlar için elbette,

Ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.” (Yusuf, 57)

***                                    ***

“Takva Yolunu…”  tutanların akıbeti cennettir. (Ra’d, 35)

Ayet, “Allah’dan korkanlar, elbette cennetlerde

Ve pınarların başındadırlar.” (Hicr, 45)

Ayet, “Allah’dan korkanların yurdu ne güzeldir” (Nahl, 30)

Ayet,  “O girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, aıtından ırmaklar akar.

Orada Allah’dan korkanlara diledikleri nimetler vardır.

İşte Allah, takva sahiplerini böyle mükâfatlandırır.” (Nahl, 31)

***                      **

Takva Sahipleri,  “Allah’dan korkan ve sakınanlardır!”

Ayet, “İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur” (Meryem,63)

Ayet, “Sonra Allah’dan korkup sakınanları kurtaracağız” (Meryem, 72)

Ayet, O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahman’ın huzuruna toplayacağız” Meryem, 85)

Ayet “(En güzel) akıbet takva sahiplerinindir” (Kasas, 83)

***                      ***

Kur’an sürekli, “takva sahiplerini…” işaret ediyor;

Ayet, “Takva Sahipleri için bir ışık ve öğüt olarak verdik.”

Kur’an bizleri bir kavramla daha buluşturuyor;

“Kalplerin takvası…”

Ayet, “Bu böyledir; kim Allah’ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse,

Şüphesiz o kalplerin takvasındandır.” (Hacc,32)

Ayet, “Elbette onların etleri ve kanları Allah’a ulaşmayacaktır.

Ancak O’na sizin takvanız erecektir.”

Ayet, “(O gün) Cennet muttakilere yaklaştırılmıştır” (Şuara, 90)

Ayet, “Şüphesiz ki Allah’ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir.

Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır” (Hucurat, 3)

Ayet, “Allah yanında en değerli ve en üstününüz,

O’ndan en fazla korkanınızdır.” (Hucurat, 13)

Ayet, “İyilik ve takvayı konuşun” (Mücadele, 9)

Sözlerimizde, “erdemli toplum…” diyoruz!

Toplumda,  “temiz sayfalar…” açalım diyoruz!

Hayırda ve infakta, “birbirimizle…” yarışalım, diyoruz!

Bütün bunlar, “hayatı güzelleştirecek…” niyetlerdir.

Niyetimiz, “salih amel…” yolculuğudur.

YORUM EKLE