TARİH, KİMLİK VE MEMİŞOĞLU

Kanal-23 TV’deyiz…

Dr. Naci Onur’la, Av. Fikret Memişoğlu’nu konuşuyoruz…

Av. Fikret Memişoğlu’nun doğumunun,

“100. Yıldönümündeyiz…”

Sadece bir döneme imza atana şahsiyet olarak değil;

Dünü hale taşıyan,

Halden de, geleceğe köprüler inşa eden şahsiyet olarak anılır!

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları bir bakıma,

O’nun adı ile anılır olmuştur!

Bu uluslar arası ‘marka’ diyebileceğimiz organizasyon;

İlki, O’nun adı ile 5 Aralık 1992’de başlamıştır

Bilindiği gibi Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları’nda;

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Cenani Dökmeci, İshak Sunguroğlu,

Harputlu Hacı Hayri Bey, Fethi Gemuhluoğlu, Ahmet Kabaklı,

Ve Nüzhed Dede isimleri bizleri bu şehrin değerleriyle buluşturuyordu!

***                       ***

Av. Fikret Memişoğlu bu şehrin ‘fedakârlık’  abidesi olarak bilinir!

Bir, ‘vakıf İnsan…’ şahsiyetini Onda yaşarsınız!

1937 tarihinde Hukuk Fakültesini bitirir…

1948 tarihinde kadar, ‘hâkimlik’ yapar!

Sonrasında 1948 tarihinde ‘avukatlık’ bürosu açar…

20 Temmuz 1968 tarihine kadar,

Geçen ömrünü, bu şehre ‘adayacaktır…’

Av. Fikret Memişoğlu ilk dersini, ‘babasından…’ almıştır!

Babası da, bu şehirde bir “gazeteci kimliği” ile de bilinir!

1920 yıllarda, o günün gazetelerine “makaleler” yazmış;

“Şiirlerini…” yayınlamış!

Av. Fikret Memişoğlu, böyle bir iklimde yetişir…

Kendisini, “Halk Bilimlerine…” verir!

Araştırmacı bir ruha sahiptir…

O ruhla, bu şehri köy ve bucak adım adım dolaşacaktır!

Halk Bilimi sahasında çok önemli derlemeler yapacaktır.

Kalemi hiçbir zaman elinden düşmeyecektir.

Masallarımızdan Efsanelerimize…

Manilerimizden Hoyratlarımıza…

Güzel Sözlerimizden Dualarımıza…

Deyimlerimizden Hikâyelerimize kadar…

Av. Fikret Memişoğlu’nu,

Bir, “okul…” olarak düşünebilirsiniz!

“EFTUD” un kurucusu ve ‘mimarı’ odur!

Yetiştirdiği öğrencilerle, “uluslar arası dereceler”

Bu şehre ödüller kazandırır!

Halkımız arasında, “mum dansı” olarak bilinen,

“Çaydaçıra” Onun emekleriyle efsanesi kıtalar dolaşır!

***                       ***

Av. Fikret Memişoğlu’nu,

Bir ‘gazeteci’ kimliği ile de yakından tanıyabiliriz!

Onda, ‘araştırmacı’ bir gazetecilik anlayışı vardır!

Sadece ‘araştırmacı’ mı?

Şehri geleceğe taşıyacak, ‘projeler’ geliştirmiştir!

Şehri, ‘Kömürhan Köprüsünün’ ötesine taşımıştır!

Kendi döneminde, şehrin ihtiyaç/ veya taleplerini;

Dönemin Bakanlarına, Başbakanlarına,

“Açık Mektuplar…” yazarak iletmiştir!

Doğru bildiği konularda da, ‘ısrarcı’ olduğunu biliyoruz!

**                         ***

Av. Fikret Memişoğlu’ndan, “idealizm dersini” aldık…

Yazdığı şiirlerinde de,

Kaleme aldığı, makalelerde de,

O idealizmi okuyabilirsiniz!

Şunu özetle ifade edebilirim;

Herhangi bir makam ve mevki beklemeden;

Herhangi bir rütbe ve şan beklemeden;

Kendisini, şehrine ve şehrin değerlerine adayan bir şahsiyet!

Vefatının 47. Yılında (20 Temmuz 1968)

Ve doğumunun 100. Yılında rahmetle anıyoruz!

Hadis, “Milletine hizmet eden; Milletinin Efendisidir”

Bütün yazılarımda altını çizerek vurgu yapmışımdır;

Bu şehir, “nitelikli insanlarını” kendi bağrından çıkarmalıdır!

Özellikle de söylemek istiyorum;

“Kıskançlık” veya “Hasetlik” gibi egolarını atalım!

Hizmetlerimizde ne kadar ‘paydaş’ olursak,

O derece kazançlı çıkmış oluruz!

Birbirine, “omuz vuran” değil;

Birbirine, “omuz veren” topluluk olalım!

            
YORUM EKLE