TARİH YAZMAK

Tarih yazmak kolay mı dersiniz

Bir edep yolculuğuna çıkarsınız

Zaman tüneli dersiniz adına;

Varırsınız hikâyenin tadına…

Nice yiğitler konmuş, göç eylemiş

Süleyman tahtını alıp götürmüş…

Tarih yazmak, binler yolu kat etmek

Nice deryalardan masallar devşirmek

Efsaneler dünyasında şiirleşmek!

Asırlara kalem, kaleme sadakat…

Biliriz ki,  “yaşanmışlar emanet”

Zamanı doğru resmetmek ibadet!

Bırak hayali, hakikat dururken

Hatıralarda, ezeli solurken…

İnsan, ‘tarihte’ kendini bulurken

Doğrul, hakikate yönel, kendin ol!

Tarih yazmak,  milletine dost olmak

Dostuyla kadim bir sır yolu bulmak

Tıpkı, güneşin ayın menzilinde;

Dolandığı gibi dolanırsınız,

Günler, aylar birbirini kovalar…

Doldurur kovasını birer birer

İyilikler meyvelerini verir!

İnsan, “tarihin en soylu ağacı”

O ağaçta gizlenir, “’zamanın kaydı’

Işığı besler, ‘ağacın kökleri’

Kökler emzirir, ‘asrın Alplerini’

Milletler, kahramanlarıyla yaşar…

Setleri, kahramanlarıyla aşar!

Beş bin yıllık tarihim, soylu sesim

Haktan bize emanettir nefesim

Tarihin içinde yaşamak dersim

Gizeminde, gaye-ufuk ve fikir

Tarihi tefekkür, en büyük zikir

Her kıssa, “Kur’an’dan alır ilhamı”

Kur’an,  “yeryüzünde gezin dolaşın”

Dersler alınız,  yaşamınıza der!

Yalan, yanlış yollar,  ufku karartır!

Tarih okumayan,  dünü arartır…

Tarih yazmak, “yapmak kadar zor” derler.

Zoru başarmak,  “kutlu bir yol” derler

Geliniz, ‘yeni bir dönem’ açalım

İfratlardan hep birlikte kaçalım

Tarihi, ‘birlikte tekrar’ yazalım

Ey şehir, ‘tebessüm et’ geleceğe;

Hak murat eder, bütün olacağa!

Sende gayret, salih bir niyet olsun

Tarihin, hafızan, ‘bayrağın’ olsun!

Kıyama kalk,  ‘doğrul’  ve de “kendin ol”

Kendinde yaşa  ‘gönül yürüyüşünü”

***                       ***

BEYİMDİR DEMELİ

 Gakgoş gakgoşa  “beyimdir” demeli

Kırgınlık senin “neyindir” demeli

Sevgiden gayri yar mı var dünya da;

Dünya fani bir “oyundur” demeli

***                                       ***

 

SORGU SUAL

Dünya da, bize “çobanlık” verildi

Yaralara merhem sürüp sarıldı

“Her çoban sürüsünden sorumlu”

Sorgu sual mizan bize kuruldu!

***                                       ***

BÖLEN DEDİK

Hep bölen dedik, yok mudur artısı

Güneşin üstünde bir şal örtüsü

Gönül başka söyler, sevda bir başka;

Kalpte aşk, akılda vuslat şarkısı

***                       ***

Dil, sükût etti!

Kalbin çığlığına kandı

Ve yıkandı

Hakk’ı andı…

***                       ***

YALANCININ NARASI

Dinleyin yalancının narasını

Açarmış iki kardeş arasını

Yalan kılıfına sarılan dünya

Dökermiş iki de bir safrasını

***                       ***

DAVASI…

Coğrafya’m da örtülü bir pusu var

Görün, kimin kimlerin hevesi var

Kaynar kaynarmış ta derinden Hazar

Türk’ün bitmek bilmeyen davası var

 

YORUM EKLE