Tarihe yolculuk

20 Nisan 2018 Cuma Günü, Elazığ Şehri tarihi bir günü yaşayacak!
Manas Yayınları arasında yayınlanan, “Atatürk ve Elazığ” eseri…
Bu eseri, F.Ü. Öğr. Üyesi Dr. Yavuz Haykır Kaleme Aldı…
Bu eserle, “bir dönem hafızalara…” taşınacaktır.
Bu faaliyetin en güzel tarafı, “şehir faaliyeti…” oluşu!
Diyarbakır İlimizin de bu faaliyetin içerisinde yer almasıdır
Bu faaliyet bizleri, “kâh milli mücadele yıllarına…” taşıyacaktır!
Kâh o dönemin “nitelikli insan fotoğrafıyla…” buluşturacaktır.
Elazığ Şehrinin, “1860’lı yıllardan günümüze…” genel görünümünde;
Anadolu Coğrafyasının, “ilim, hikmet, irfan meclisleriyle…”
Dikkatleri üzerine çektiğini göreceğiz…
Bir şehri güçlü kılan en önemli faktör neler olabilir?
“Sanata, Edebiyata, Musikiye…” verilen önemle!
“Sanatı ve Sanatçıyı; ilim muhiti besler…”
Sadece o kadarla mı?
Bu şehrin, ‘tefekkür dünyasının zenginliğidir!’
Bu zenginliğin kaynağında, “aydın harekâtı…” oluşudur.
Bütün bunların toplamında bizler nelere şahit olmaktayız?
Bu şehrin, “milli mücadele ruhu ile beslenmesini…”
Bu mücadele de, ‘aksiyoner roller üstlenmesidir’
Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyetinin bir şubesi, Elazığ’dadır!
“Satveti Milliye Gazetesi…” bu mücadelenin önemli bir yayın organıdır!
Bu şehir, “milletin hür iradesine inanmış…” 
O iradenin etrafında ‘kenetlenmesini…’ bilmiştir!
20 Nisan 2018 tarihinde, “Atatürk ve Elazığ’ı” konuşacağız!
Kimlerle birlikte, “Diyarbakır Şehrimizle Birlikte…”
Anadolu’nun iki kadim şehri, “Birlik Ruhunu Tutuşturacak”
Kimlerle birlikte?
Her iki kadim şehrimizin, “Sanat ve Edebiyat Dostlarıyla Birlikte!”
23 Nisan 1920 Tarihinde, “TBMM dualarla açılıyordu!”
O ruhu bugünlerde bir daha düşünüyorum;
Atatürk Sivas’ta,  “İrade-i Milliye Gazetesi’nin…” isim Babası olacaktır!
Ankara’da,  “Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin…” aynı zamanda isim Babasıdır!
TBMM’sinin, özünde ne vardır?
“Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir…”
O irade, ‘erdemli insan…’ yetiştirecektir.
O irade, ‘tarihi tefekkür…’ edecektir.
O irade,  ‘yükselen bir nesli…’ geleceğe hazırlayacaktır.
Atatürk’ün mest eden nedir?
Elazığ ve Diyarbakır’daki, “
“Hafız Osman Öge” ve “Celal Güzelses’in…” Hoşsedasıdır!
O sedalarda, bu coğrafyanın ‘gönül ırmağı…’ 
O ırmağın ‘yürekleri dağlamasıdır!’
Atatürk’ü mest eden nedir?
Anadolu Coğrafyası’nın ve özellikle de,  “Hazar’ın eşsiz güzelliğidir!”
“Hazar…” ismiyle birlikte, “Kızılelma Türküsüdür!”
O türkü, “Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarıyla…” yankılandı!
Gazi’nin, “Dil bir köprüdür, Tarih bir köprüdür, Kültür bir köprüdür”
Sözlerinin bir bakıma tecellisi/ günümüze yansımasıdır.
Atatürk’ü, ‘Beyaz Tirenle karşılarken…’ ilk hafızalara onun sözleri gelecektir;
“Bu memlekette iki şey gerek; Yol ve Okul!”
Her ikisi birlikte, “muasır medeniyete çağrıdır!”
Bugün o çağrıyı, ‘ufuk açıcı…’ bir hisle duymakta ve yaşamaktayım!
Atatürk, “Elazığ Şehrinin…” isim Babasıdır!
Cengiz Aytmatov bu şehir için ne diyecektir?
“Türk Dünyasının Manevi Azığı…”
Nimete şükreden bir şehir olabilmek; “şehrin idealidir!”
Atatürk’le birlikte “İlk Meclisi…” düşünmekteyim!
İlk Meclis’te yer alan, bu diyarın yürekli insanı;  Dede Nüzhet’i…
İlk Meclisteki Milletvekillerinin o dönem ülke şartları dikkate alındığında;
Yüksek bir Eğitim düzeyine sahip oldukları görülür!
İlk Meclis, Olağanüstü Meclistir!
Milli Mücadeleyi Yöneten Meclistir!
İlk Meclisin Gerçekleştirdiği Faaliyetler Arasında;
“Batı Anadolu’da düzenli ordu kuruldu,
Doğu, Güney ve Batı cephelerindeki zaferlerle Anadolu işgalden kurtuldu,
1921 Anayasası ve İstiklal Marşı kabul edildi,
Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı,
Lozan görüşmelerine başladı…”
**        ***
Bugün, Asil ve soylu bir bakış tarihe yöneleceğiz;
Coğrafyanın, “ateş çemberinden…”nasıl geçtiğini idrak edeceğiz
Milletle birlikte bir yürek olacağız
Şüphesiz, “İman etti, dil kalbe teslim oldu” sözünde buluşacağız
Gazi’nin sözü; “öğün-çalış-güven” O sözde bütünleşeceğiz
Atatürk,   “Başöğretmeni, millet okulunun”
Atatürk ismini, “milli hâkimiyet…” fikri yaşattı
Onda ki  “Hür irade” asırları kuşattı… “Cehaleti” bu topraklardan attı…
20 Nisan 2018 Cuma Günü, “tarihi birlikte yaşadığımız gün!” olacak
Bütün güzelliklere, ‘erdemli ufuklara/ ve gayelere’ merhaba
 

YORUM EKLE