TARİHİ DERSLER-DİRİLİŞ ERTUĞRUL

 TARİHİ DERSLER-DİRİLİŞ ERTUĞRUL

                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

11 Aralık 2014 tarihinde TRT’de, “tarihi bir dizi” yayına giriyordu;

“Diriliş Ertuğrul”

Sezona 26. Bölümle veda eden bu tarihi diziyi;

“Tarihten Dersler çıkararak…”

Her bölümünü ‘derin bir tefekkürle’ hayret ve hayranlıkla takip ettim.

Gazetecilikte bir ifade vardır, “O anı yaşamak” şuuruyla izledim!

13. yüzyıl… Tarihimizin en sıkıntılı yıllarıdır!

Bir yana, “Haçlı Seferleri…”

Ki, 1096 tarihinden 1276 tarihine kadar;

“8 büyük Haçlı Seferi…” düzenleniyor!

Bu tarihler sadece, “kan ve gözyaşı” ile hafızalara taşınıyor.

Ve yine aynı yüzyıl içerisinde, “Moğol İstilası…”

Orta Asya Coğrafyasını “yakıp-yıkıyor…”

Mavareünnehir’deki bir büyük medeniyet en büyük ‘yıkıntıyı’ yaşıyor!

Orta Asya’dan Anadolu bozkırlarına dalga dalga Oğuz Göçleri başlıyor!

Tarihler, 1243 tarihini gösterdiğinde;

Türkiye Selçuklularının Moğollara Kösedağ’da yenildiğini görüyoruz!

Bu yenilgiyle birlikte, “Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılış Süreci…” başlar!

Tarihin en kritik dönemidir…

“Batıdan serseri yığınlarla sürekli üzerimize gelen” Haçlı Seferleri…

“Doğudan,  bir büyük tarihi yıkarak Batıya doğu akan” Moğol İstilası…

Ve içeride kurulan/ veya kurdurulan tuzaklar…

Ramazan Ayının şu feyizli günlerinde; “geçmişten bugünlere iz sürmeye…” gayret sarf ettim.

Anadolu’daki,  ‘manevi iklimin…’ ne kadar güçlü olduğunu bir daha gördüm!

Bir Ulu Zat, İbnül Arabî,  “büyük dirilişten” haber veriyorlar;

“Türkler için Muzafferiyet ve Saadet vardır…” diyorlar!

İmam Şafi Hazretleri ne diyorlar; “Tarih okuyanın aklı çoğalır…”

Ömer Hayyam’ın, “Kâinatın Vicdanı” olarak tanımladığı,  ‘tarihimizi okuyalım’

Ve tabi ki, “Kur’an’dan ilham alarak!”

Bu milletin, “Sahabe Meşrepli…” ruh dünyasına dönelim!

Bu millet hakkında, Kur’an’da ‘işaretler’ var.

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah (onların yerine)

Öyle bir kavim getirir ki, (O) onları sever; (onlar da) onu severler;

(o bahtiyar insanlar) müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı şiddetlidirler!

Allah yolunda cihat ederle ve hiçbir dil uzatanın kınamasından korkmazlar” (Maide, 54)

***                       ***

Sıklıkla tekrar ediyorum ve altını çizerek de, ‘tekrar edeceğim’

“Kur’an’dan alıp ilhamı/ Asrın idrakine anlatmalıyız İslam’ı!”

Müslümanlar arasında, “kardeşlik hukuku” vardır!

Müslümanlar birbirlerinin, “Velileridirler…”

13. asırdaki, o manevi titreşim neyi işaret ediyordu;

“Hepiniz birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ayrılıp bölünmeyin.” (Ali İmran, 103)

Bir başka ayette de, “Allah’a ve Peygambere itaat edin. Sürtüşüp çekişmeyin,

Tartışıp bölünmeyin; sonra korkaklaşır (devletinizin kudret) havası ayrılıp gider.

Sabrediniz, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 46)

Yüce Kitabımız, Hz. Kuran bizlere ‘yol…’ gösteriyor!

Gideceğimiz yolun üzerinde, ‘ışıklı levhalar…’

Ayet, “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin

 Ve Allah’dan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurat, 10)

Oruç bizlere, ‘sabrı ve sükûtu’ öğretiyor!

Oruç bizlere, ‘ufkumuzu açarak, hayat dersi…’ veriyor!

Kin, Öfke, Nefret gibi ihtiraslarımızı;

Şu Oruçlu günlerimizde, ‘ayaklarımız altına alıyoruz’

En büyük kavganın kendimizle, ‘nefis kavgası’ olduğunu yaşayarak öğreniyoruz!

Oruçla birlikte, ‘heybetimiz’ ve de ‘vakarımız’ artıyor!

***                       ***

Ayet, “Bu dünyada gözü kör ve basireti kapalı olanların;

Ahrette de gözleri kör ve basiretleri kapalı olacaktır…”

Bu milletin ufuklarını karartan da, ‘göz körlüğü’ değil mi?

Bir defa, ağacın köküne ‘kurt…’ dadanmaya dursun!

Ağacı, içten içe çürütür!

Bizleri sağlam ve diri tutan nedir?

İman ve İslam boyamızdır!

Vakarımız, edebimiz ve ihlâsımızdır!

Tarihi derslerde, bir milletin ‘diriliş destanını’ okuruz!

O destanı, ‘günümüzde’ yaşamak isteriz…

21. Asrın uyarıcı ‘radarları altında…’

Ayet, “Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir.

Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar,

Namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler,

Allah ve Resulüne itaat ederler.

İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.” (Tevbe, 71)

Düşünebiliyor musunuz?

“Birbirlerinin Velisi...” olmak!

Düşünebiliyor musunuz?

“Namazı dosdoğru…” kılmak!

Düşünebiliyor musunuz?

“Allah ve Resulüne itaat…” etmek!

Bütün bunlar, “emri bil maruftur”

Burada ki incelik nedir?

Bir milletin, ‘öze dönüşü…’

Her nefes alışverişte,

Her adım atışta,

Her fiil veya eylemde,

Kendimizi ve hukukumuzu kontroldür!

Sizlere, “Şah damarımızdan daha yakınım…” buyuruyor, Yüce Yaratan!

 “Sinelerde, göğüslerde dolaşanı bilirim…” diyor, Yüce Yaratan!

Burada bizlere düşen nedir?

, Hakk’a ‘gereği gibi kul…’ olabilmektir!

Allah’dan en fazla korkanlar;

“Hakkı Hak, Batılı Batıl bilen…” âlimlerdir!

Zerre miktar, o yolun yolcusu olmaya talebimiz var mı?

Hadis, “Birbirinize sırt çevirmeyiniz.

Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız.

Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz…”

İşte sizlere iki Müslüman arasındaki,

“Kardeşlik hukuku…”

Diriliş-Ertuğrul dizisinde, “o hukuku…” yaşadık!

Hadis, “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerini acımakta

Ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler.

Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman,

Diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar”

Diriliş-Ertuğrul’da, bizim ‘gönül coğrafyamız…’

13. asrın anaforunda, her tarafı, ‘yara- bere içerisinde…’

Bir derya düşününüz, “doğasıyla kendisini temizliyor…”

Bir insan vücudu hakeza, “kendisini arındırıyor…”

İslam, her asra cevap veriyor!

Bizlere hitabı nedir?

Kendinizi, ‘kötülüklerden arındırın…’ diyor!

Nasıl olacak?  “Allah ve Resulüne itaat ederek…”

İtaat nedir?

Bil Hakkın, ‘teslimiyettir…’

Hadis ne diyor?

“İman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk,

Allah için düşmanlık, Allah için sevgidir…”

İnşallah şu Ramazanlı Günler, bizlerin/ bu milletin “uyanışına”

Ve “dirilişine” vesile olur…

Diyelim, Ve birbirimize “dua ve selamı” esirgemeyelim.

YORUM EKLE