TARİHİ İYİ OKUMALIYIZ!

Tarih, maziyi geleceğe taşır!

Bizi, dağlardan aşırır!

Irak dediğiniz yolları, sizlere yaklaştırır!

13 Şubat 1258!

Hülagû, “Bağdat’ı işgal edecekti…”

“200 bin insanın canına kıyacaktı!”

2003 yılının Nisan ayında;

ABD’de, “Bağdat’ı işgal edecekti!”

Bağdat, tarihinde iki defa yıkılacaktır…

Neye/ veya nelere hüzünlenirim?

İslam Coğrafyasının içerisinde bulunduğu duruma!

Ve özellikle de, “dışarıdan müdahalelere…”

Her yıl, Hacda ki, o tabloya bakarım!

Manevi ihtişam karşısında gözyaşı dökerim!

O gözyaşı içerisinde kendimizi sorgularız?

Hani nerede, “İslam Kardeşliğimiz…”

Hani nerede,  Kur’an da ifadesini bulan;

“Müslüman Kimliğimiz…”

Doğu Türkistan Perişan!

Kırım, Kerkük Perişan!

Dağlık Karabağ Perişan!

Irak, Suriye Perişan!

Afganistan Perişan!

Balkanlar Perişan!

Filistin Hakeza…

Daha hangisini sayayım sizlere!

***                 ***

Şunu hemen ifade edebilirim;

Kuzeyiyle, Güneyiyle…

Doğusuyla, Batısıyla…

Mazlum ve Masum bütün gözler,

Anadolu’da!

Bunu hissedebiliyor muyuz?

Hissetmek,  bir bakıma  ‘hisse almak’

Tarih, “maziyi geleceğe taşır!”

İşin en zor tarafı,

“Geleceği inşa etmek!”

***                 ***

LOZAN’I TARTIŞIRKEN!

Lozan’ı tartışırken unuttuklarımız da oluyor!

Lozan Konferansında, çözümü Türkiye ile İngiltere’ye bırakılan;

“Musul konusunda…” İngiltere ile problemler yaşandığı kritik bir dönemeçte,

“Şeyh Sait İsyanı” başlar!

Derin bir ah çekiyorum!

Bizleri, bize bıraksalar…

Bırakmazlar fendim!

Denizler ne zaman duruldu ki,

“Öfkeler durulsun!”

Tarih öyle bir ders ki!

Bizlere, dünün bütün  ‘görüntülerini…’ gönderiyor!

O görüntülere, 10’larca, 100’lerce defa bakmalısınız?

Hani nerede,  Musul?

Hani nerede Kerkük?

Sen, ‘uyanık olmazsan…’

Bir, bir alırlar elinden!

Lozan’ı,  ‘tartışalım…’

Ama bir şeyi de unutmayalım;

Lozan, “Türkiye Cumhuriyetinin” tescilidir!

Her şeyden önce,

“Sevr’i yırtıp atan…”

Tarihi bir misaktır!

Elbette, biz daha ileri hedeflere kilitleneceğiz…

Geleceğe, daha ideal düşünme yollarını hazırlayacağız!

***                             ***

KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİNİN İLANI!

20 Temmuz 1974 Tarihi,

Kıbrıs Barış Harekâtı…

13 Şubat 1975 Tarihi…

“Kıbrıs Türk Federe Devletinin İlanı”

Kıbrıs, Cumhuriyet Türkiye’sinin;

En önemli ve sürekli güncelliğini koruyacak olan,

“Milli Politikasıdır!”

Anadolu insanının o temiz ve içten duruşu,

Kıbrıs’ı, bugünlere taşımıştır!

Batı’nın, Kıbrıs üzerinde, ‘komplo teorileri’ olmuştur!

Bütün hedefleri nedir?

Kıbrıs’ı, Anadolu’dan kopartmak!

Mümkün mü?

Hiçbir zaman da mümkün olmayacaktır!

Kıbrıs, kimliğiyle ilânihaye kalacaktır…

***                                        ***

 

TARİHTE 13 ŞUBAT

1258 - Hülagû, Bağdat'ı işgal etti. 200 bin Bağdatlı öldü.

1668 - İspanya, Portekiz'i ayrı bir devlet olarak tanıdı.

1894 - Auguste Lumiere ve Louis Lumiere, sinematograf'ın (bir film kamerası ve projektör'ün bir araya getirilmiş hali) patentini aldılar.

1925 - Lozan Konferansı'nda çözümü Türkiye ile İngiltere'ye bırakılan Musul konusunda İngiltere ile sorun yaşandığı günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk isyanı olan Şeyh Said İsyanı başladı.

1926 - Savurganlıkla mücadele amacıyla Men-i İsraafat Kanunu kabul edildi.

1963 - Ankara valiliği taksilerde plak çalınmasını yasakladı; taksilerdeki pikaplar sökülüyor..

1965 - TBMM'de 1965 yılı bütçesi 197'ye karşı 225 oyla reddedilince, Başbakan İsmet İnönü istifa etti.

1974 - 1970 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Aleksandr Soljenitsin "Gulag Takım Adaları, 1918-1956" adlı kitabı nedeniyle SSCB dışına sürgüne gönderildi.

1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

2005 - Türkiye, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvvetinin komutasını 6 ay süreyle, Kabil'de düzenlenen törenle Avrupa kolordusundan devraldı.

2007 - TBMM Genel Kurulunda, Türkçenin bozulma ve yabancılaşmasına ilişkin meclis araştırması açılması kabul edildi.

 

YORUM EKLE