TARİHİ YANLIŞ OKUMAK!

 Geçtiğimiz günlerde bir haber,
“PTT teşkilatı kuruluşunun 174. Yılını kutluyor.”
Bizim her şeyi ‘Tanzimat Dönemine…’ götürmemizin,
Birçok yeniliklere ‘Milat’ olarak bu dönemi seçmemiz yanlıştır!
Sıklıkla ne deriz, ‘Devlette devamlılık esastır…’
Bizim, 2000 yılı aşan, ‘teşkilatlı’ bir tarihimiz var!
Tarihi sadece, ‘siyasi kronolojik olaylarla’ sınırlamak da büyük bir yanlıştır!
Kendisinden sonra gelecek, ‘medeniyetleri derinden etkileyen’
İnsanlık âlemine birçok ‘yenilikler’ kazandıran Medeniyet tarihimizi
ihmal etmeyelim.
Bu milleti, sadece ‘kılıçla ülkeler fetheden’ millet olarak da tanımlamayalım!
Bu milletin coğrafyasına, ‘medeniyet coğrafyası’
Veya insanlığa ders veren, ‘gönül coğrafyası’ ismini veririm.
*** *** ***
Bizim tarihimizde, ilk posta teşkilatını,
“Göktürklere…” kadar götürebiliriz!
İlk Müslüman Türk Devleti olarak tanımlanan,
Karahanlılarda, postacılar ‘ulak’ ismiyle anılmışlardır.
Haberleşme de, ‘ateş kuleleri’ kullanılmış!
Gazneliler zamanında, haber alma işleri ‘Berid Teşkilatı’ ile yürütülürdü!
Berid Teşkilatı, bütün ortaçağ Müslüman devletlerinde mevcuttu!
Selçuklulardan sonra, ‘Berid’ sözü yerine ‘ulak’ kelimesi kullanılmıştır.
Osmanlılarda haberleşme ‘atlı posta’ ile yapılırdı.
Haberciye aynı zamanda bir Türk Kavminin ismi olan,
‘Tatar’ kelimesi de kullanılmıştır
Bizim kültürümüzde, ‘posta menzilleri’ konaklar vardır.
Günümüzde doğru verilen bir isim,
Haberleşme Uydumuza, “Göktürk” isminin verilmesidir.
Şunu ifade etmek istiyorum;
Haberleşme tarihimizin en önemli simgesi haline gelen,
PTT Teşkilatının, ‘tarihi gelişimini’ Göktürklere kadar götürmeliyiz!
Tabiatıyla, ‘teknolojik gelişmelerle’ kendisini sürekli yenilemiştir.
Ve günümüzde de, ‘yenilemeye’ devam etmekte/ ve edecektir.
*** ***
Tarihte ilk defa ‘hareketli harf sistemini’ bulan ve bunu geliştiren,
9. yy’da, Uygur Türkleri oluyor…
Matbaanın ilk mucitleri, Uygur Türkleridir.
15. yy’da, insanlık âlemine kazandırılan ‘Matbaa…’
Uygurlardan ilham alınarak geliştirilmiştir.
Bizim asıl üzerinde durmamız gereken konu,
Bu milletin 9. Yy’da ilk defa geliştirdiği bir teknolojiyi;
Daha sonra ki yy’lar da sahiplenmeyişidir.
Bütün bunların kritiğini yapabilmeliyiz.
*** ***
BU ŞEHRİN KİMLİĞİ!
Elazığ Valiliği, ‘şehrin logosu olarak kullanılması amacıyla’
Bizleri de heyecanlandıran bir yarışma açmış bulunuyor.
Bir logo da, ‘birkaç çizgiyle’ şehri anlatırsınız!
O çizgilerde, Harput ve ‘Kartal Yuvası’ olarak tanımlanan, ‘Kale’si
Eğri minaresiyle de bilinen, ‘Ulu Cami’si
O çizgilerde, Haçlılara karşı ‘efsanevi bir mücadele’ kimliğine sahip,
Büyük Türk-İslam Komutanı Gazi Belek Bey’i görebilirsiniz!
Musikimizin ve Halk Oyunumuzun ‘Uluslar arası Derece almış’ Çaydaçırası!
Fırat’a ilk vurulan gem, ‘ışık kaynağımız’ Keban Barajı…
Dünyada Elazığ Vişnesi olarak anılan Mermerimiz…
Ve bu şehrin en önemli katma değeri olabilecek, “Öküzgözü Üzümü…”
Artık giderek bir marka haline gelen, ‘Keban Alabalık’ı
Harput için bizler, “Evliyalar, Âlimler, Fazıllar Şehri” diyoruz!
Bu zengin fotoğrafı birkaç çizgiyle resmetmek!
Zengin ve aynı zamanda duru bir görsellik kazandıracak,
Yürekli bir çizim!
*** ***
KOBANİ BATININ STRATEJİSİDİR!
Bütün dünya ’40 gündür Kobani’ye kilitlenmiş’
Kobani’de kimler vardır?
“Siyasi bir mücadele”
Biz buna, ‘algı mücadelesi’ ismini de verebiliriz!
Bir bakıma, ‘beyin yıkama…’ diyebiliriz!
Bu mücadelenin en önemli parçası kimlerdir?
Bütün dünyanın, ‘terör örgütü’ olarak tanımladığı,
PKK ve O’nun Suriye’deki uzantısı, PYD’dir!
Başta ABD olmak üzere,
Birçok Avrupa ülkesi; ‘siyasi, askeri, ekonomik’ destek vermektedir!
Dikkate şayan olan şudur,
Avrupa kendi içerisinde, ‘bütünleşmeye’ giderken;
Bilhassa Ortadoğu Coğrafyası’nda, ‘bölünmelere’ zemin hazırlamaktadır!
Türkiye’nin bu coğrafya da, çok dikkatli adım atması,
Siyasi iradeye de hâkim bir politika geliştirmelidir.
Batının o sinsi ‘oyununu bozacak’ stratejileri uygulamalıdır.
Kobani, çevresine büyük zararlar verebilecek,
‘Yanardağ’ olarak düşünülmelidir!
*** ***
EMEKLİLER!
Ekim ayından itibaren,
Emeklilere sadece göz kırpılır!
‘umut’ verilir!
Görsel ve yazılı basınımız bu umuda,
Çoğu defa, ‘kürek çeker…’
Bunlardan sadece birkaçı,
“Bankaların 10 milyon emekliye promosyon vermesi…”
“Emeklilere yakacak yardımı yapılması…”
“Emeklilere yılda dini bayramlar öncesi, ikramiye…”
Bu haberler, Ekim-Kasım ve Aralık aylarında pişiriliyor!
Sadece, ‘sanal âlemde’ tatlı söyleşileri oluyor…
Gerçekleşmesi, bu yıl için de ‘hayal…’
Emekliye, ‘çölde serap görme’ misali tatlı hayaller yaşatıyorlar!
Kimse, bu haberlere güvenip de, ‘bütçesini kabartmasın…’

YORUM EKLE