TARİHİN EN ZOR YILLARI

İnsanlık tarihini derinden etkileyen,

“Orta Asya Medeniyeti…”

Moğol İstilasıyla yaşayacaktı!

Tarihte her biri büyük Türk Devletleri olarak anılan,

Hun, Göktürk, Uygur ve Karahanlıların;

“Medeniyet Coğrafyası” nasıl yerle bir olacaktı?

Nasıl kendi kabuğuna çekilecekti?

13. Asır, Moğol İmparatorluğu…

O Tarihi Dönemi özellikle bugünler için iyi yorumlamalıyız!

12 Ağustos 1281 Tarihi…

“Kubilay Han’ın donanması Japonya’ya yaklaştığı sırada,

Bir tayfun neticesinde battı. (Moğolların Japonya seferleri)

*** ***

Bu yazımızda, Cengiz Han’ın Orta Asya’da (1206-1294) kurucusu olduğu,

Moğol İmparatorluğunu anlatmayacağız…

Kısa zamanda dünyanın “yüzde 22’sine, 34 milyon km2’sine hükmeden”

Büyük ordularıyla, Çin’i baştanbaşa hâkimiyetleri altına alan, sınırlarını;

Avrupa içlerine kadar taşıyan “100 milyondan fazla insanı
topraklarında barındıran…”

Tarihin en büyük İmparatorluğu olarak anılır!

*** ***

Moğol İmparatorluğunun, Türk-İslam Medeniyeti üzerinde;

“Tahribatı…” onarılmayacak kadar büyüktür!

Maveraünnehir… Bu milletin tarihi, “medeniyet coğrafyasının” ismidir.

İki nehir arası olarak da anılır…

Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) önemli nehirlerdir.

Tarihi, “Semerkand” ve “Buhara” tarihi kültür merkezleridir.

Buhara tarihte, “Hadis Şehri”

Kaşgar, “Divan Şehri” olarak anılır.

7. ve 13. yıllar, Türkistan Coğrafyası “bilimin merkezi” olarak da anılır!

Büyük Türk-İslam Âlimleri verdikleri eserlerle, “asırlara ışık tutarlar”

İşte, bu büyük medeniyet coğrafyasının;

“Moğol İstilasıyla…” ışıklarının birer birer söndüğünü göreceğiz!

Tarihin en büyük, “göçleri…” bu dönemdedir!

Oğuz boyları büyük dalgalar halinde, “Anadolu’ya…” akacaktır.

Buna bizler, “ışığın yer değiştirmesi” de diyebiliriz.

*** ***

DOĞUNUN MAKÛS TALİHİ!

1071 Malazgirt… “coğrafyayı vatan yapan” ilk kutlu zafer!

“Kökleri derinliklere inen” bir medeniyet fışkıracaktır!

13. Asır, Anadolu’nun da, “aydınlanma asrıdır”

Bu asra bizler, “Yunus” veya “Mevlana” asrı da diyebiliriz.

Doğu ve Güneydoğu, “bilimin beşiği” haline gelecektir.

Tarih, buradan ‘filizlenecek’ dal ve budak verecektir.

Maveraünnehir’in bir bakıma izdüşümünde,

Bizler, “Mezopotamya Havzasını” bulacağız!

Tarihin, en mümbit coğrafyası olacaktır!

*** ***

Anadolu Coğrafyasının günümüzde; en büyük baş ağrısı,

“Terör Sarmalıdır…”

30 yıl boyunca, PKK Terörünün bu coğrafya da bıraktığı tahribatı;

Tarihten dersler alarak çok iyi okuyabilmeliyiz?

Her şeyden önce, “bin yıllık tarihi…” yok ediyoruz!

Coğrafyanın, “nitelikli nüfusunu…” kaybediyoruz!

Bu coğrafya da, “demokrasi”yi değil,

Tam aksine, “feodal yapıyı” güçlendiriyoruz!

En büyük kötülüğümüz, “iktisadi alt yapısını” çökertiyoruz!

Türkiye’de, “Batı ile Doğu arasında…”

“Sosyal, Kültürel ve Ekonomik bir uçurum…” oluşuyor!

Maalesef, coğrafyanın insanı giderek;

“Kendi kabuğuna çekiliyor!”

Öz dinamiklerini kaybediyor!

Bütün bunlar, bu coğrafya insanının,

Asla ve kat’a, “hakkı…” değildir.

Onun hakkı, yüzünü “kendi medeniyet coğrafyasına”

Kendi ‘değerlerine’ dönüşüdür!

1071 Malazgirt Yolcuları…

Ve o yolcuların, “bin yıllık serüveni…”

O serüven, bizleri, “bir millet” yapmıştır.

*** ***

DEMOKRSİ YOLCULUĞU!

12 Ağustos 1930 Tarihi…

“Serbest Cumhuriyet Fırkası, Fethi Okyar başkanlığında kuruluyor”

Cumhuriyet döneminde, çok partili siyasal döneme geçiş yolunda,

“ikinci deneme”

Partinin programında; “cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik”
ilkeleri yer alıyor.

Yabancı sermayenin ülke ekonomisine katkıda bulunabileceğini savunan,

Liberal bir görüşü savunur.

Başarı gözüyle bakılan bu siyasi organizasyon;

Fethi Okyar tarafından bu parti de kapatılacaktır.

*** ***

NÜKLEER DENEMELER!

12 Ağustos 1953 Tarihinde…

“Sovyetler Birliği Kazakistan’da Atom Bombası denedi”

Bilindiği gibi yakın tarihimizde,

ABD tarafından, 06 Ağustos 1945 tarihinde,

İlk Atom Bombasını Hiroşima’ya atılmıştır…

Bunu, SSCB’nin, 29 Ağustos 1949 tarihinde Kazakistan’ın Semey Bölgesi’nde;

“İlk Atom Bombası Denemesi…” takip edecektir.

Kazakistan’ın BM’lere müracaatı neticesinde;

29 Ağustos Tarihi, “nükleer denemelere karşı eylem günü” ilan edilir.

1964 tarihinden günümüze kadar Çin, “on biri yer altında olmak üzere,

46 nükleer denemeye…” Doğu Türkistan’da gerçekleştirmiştir!

Nükleer Denemelerin meydana getirdiği, “zararlı radyasyonun…”

İnsan varlığını nasıl tehdit ettiği de bilinmektedir!

İnsanı, insan varlığını sürekli tehdit eden;

“nükleer denemeler” in önüne geçilmelidir.

Milletler hayatını ve toplumların iç barışını tehdit eden,

“uluslar arası teröre” ortak yaptırımlar geliştirilmelidir.

Hiçbir ülke, “terörle beslenme” mantığına yaklaşmamalıdır.

*** ***

TARİHTE 12 AĞUSTOS

1281 - Kubilay Han'ın donanması Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir
tayfun neticesinde battı. (Moğolların Japonya seferleri)

1687 - İkinci Mohaç Savaşı: Osmanlı ordusu ile Habsburg ordusu
arasında, Mohaç'ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı; Habsburg'un
zaferiyle sonuçlandı.

1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

1908 - Ford T modelinin seri üretimine başladı.

1910 - İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.

1914 - I. Dünya Savaşı: İngiltere, Avusturya-Macaristan'a savaş ilan etti.

1921 - Atatürk, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçti.

1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, başkanlığına Fethi Okyar getirildi.

1944 - Tan gazetesi kapatıldı.

1953 - Sovyetler Birliği, Kazakistan'da Atom Bombası denedi.

1954 - BM askerleri Kore'den çekilmeye başladı.

1960 - İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 fırlatıldı.

1961 - İstanbul'un 92 yıllık tramvayları son seferlerini yaptılar.

1964 - Irkçı politikaları nedeniyle Güney Afrika, Olimpiyat
Oyunları'ndan men edildi.

1964 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin çağrısı üzerine Kıbrıs
üzerindeki askeri uçuşlara son verdi. Konsey, adada iki toplum
arasında, Barış Gücü'nün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırdı.

1981 - IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü.

1990 - Meclisin yaptığı gizli oturumda olası bir savaş durumunda
hükümete müdahale izni verildi.

1992 - Kanada, Meksika, ve ABD, NAFTA antlaşmasının ön görüşmelerini
tamamladıklarını açıkladılar.

1996 - Türkiye ile İran arasında 2 trilyon tutarında doğalgaz
anlaşması imzalandı.

2002 - CHP,1999'dan beri 3 yıl(ilk kez) uzak kaldığı TBMM'ye DSP'den
istifa eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın CHP'ye
katılmasıyla geri döndü.
YORUM EKLE