TATİLE DOĞRU

Türkiye, bu Pazar seçimlere giderken,

Bir sonraki hafta, ‘okullar yaz tatiline’ çıkacaklar!

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılınında böylece sonuna geldik…

Geldik gelmesine de, ‘eğitim’ konusunda fazla kafa yormuyoruz!

Okul-Aile-Çevre bütünleşmesinde, ‘zayıf’ kalıyoruz…

Okullar pekâlâ, ‘öğrencilerinin profilini…’ çıkarabilirler!

Burada sadece, ‘öğrenci eksenli’ olarak değil;

Aile ve Çevre eksenli olarak düşünmeliyiz…

Mutlaka,  ‘eğitimde hedef politikalarınız’ olacaktır…

Öncelikle de,  ‘yaşadığı şehre uyumlu’ nitelikli birey yetiştirmek!

Güzel ve doğru olan bir şeyde, ‘eksikliklerimizi’ görebilmemizdir…

Eksikliklerimizi giderici, ‘formüller’ üreteceğiz.

Özellikle de, ‘öğretmenlerimiz’ daha fazla çalışacaklar!

Aileler, daha fazla ‘katılımcı’ olacaklar…

Birlikte, ‘iş ve gönül birliği’ oluşturacaklar!

***                 ***

Şehirlerimizin en önemli problemi nedir?

“Göçlerdir…”

Bir yanda, dışarıya ‘nitelikli göçler’ veriyorsunuz;

Beri tarafta da, ‘niteliksiz göçler’ alıyorsunuz!

Şehirlerde tıpkı, ‘insanlar’ gibidir…

Canlı bir organizma gibi düşünebilirsiniz!

Şehrin, ‘dokusunun bozulmamasına’ itina göstereceğiz!

Geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmeliyiz…

O bağlamda, ‘sosyal bilimler’ üzerinde durmalıyız!

 Ve özellikle de, ‘güzel sanatları’ canlı tutmalıyız…

İçerisinde yaşadığı şehrin,

Tarihi ve kültürel dokusu üzerinde ‘müşterek’  çalışmalar!

Bu çalışmalarla sürekli ‘zihin jimnastiği…’

Sosyal ve Kültürel alanda ortak projeler…

Bu şehri güzelleştiren nedir?

Sanat ve edebiyat muhitinin zenginliğidir!

O zenginliği besleyecek alt yapıya önem vermeliyiz!

***                 ***

Yaşadığımız şehri içtenlikle seveceğiz!

Sevgi bizlerin ‘gönül dili…’ olacaktır!

Kültürel bağları sürekli güçlendireceğiz…

Tiyatro bir kültürdür…

Sinema bir kültürdür…

Musiki bir kültürdür…

Spor bir kültürdür…

Halkoyunları birer kültürdür…

Bilmeceler, Maniler, Hoyratlar kültürümüzdür…

Okuma bir kültürdür…

Şehrin tarihi mekânları birer kültürdür…

Güzel Sanatlar bizim vazgeçilmez kültürümüzdür…

Kültür, birlikteliğimiz…

O birliktelikte kâh akıl, kâh gönül, kâh vicdanın sesi ön plana çıkmaktadır!

Kültürü,  ‘ortak değerlerimiz’  olarak da yorumlayabiliriz!

Bütün bu kazanımların hareket noktası olarak;

Okullarımızı gösterebiliriz!

***                 ***

13 Haziran tarihinden itibaren,

“150 bin civarında öğrencimiz” yaz tatiline giriyor!

Burada da, Okul ve Aile İşbirliği devam etmelidir…

O işbirliğine ilgili kurum ve kuruluşlar da katkılarda bulunabilirler!

Hayatı şüphesiz ne zorlaştıracağız;

Ve ne de, ‘başıboş’ bırakmayacağız!

Tatile özgü sosyal etkinliklerle zenginleştirmeliyiz!

Biz maalesef, ‘güzel sanatlarda’ üretici olamadık!

İnsanlarımızın ‘yeteneklerini’ en üst seviyelere/ doruklara/ zirvelere taşıyamadık!

O kadar nezih sanata yönelik çalışma alanlarımız var ki?

O çalışma alanlarımızı ‘yaygınlaştırmalıyız’

Sanatın her dalında mutlaka kabiliyetler çıkacaktır;

Hedef ne olmalıdır?

O yetenekleri öncelikle ‘keşfetmektir’

Birlikte atölye/ veya alan çalışmaları yapabilmektir!

Günümüzde, “yaşanabilir kent” diye bir kavramla sıklıkla karşılaşırız!

Burada şehrin, ‘müşterekliği’ birlikteliği akla gelir!

Biz ona şehrin ‘yürüyüşü de’ diyebiliriz!

Şehrin, ‘kimliği’ ‘tarihi’ ‘hatıraları’ ‘hafızası’ ile buluştuğu;

Yürüyüşün ilk adımında, ‘okul’ ve ‘eğitim’ olduğunu bir daha vurgulamak isterim.

YORUM EKLE