TERAZİ, ÖLÇÜ VE TİCARET!

 TERAZİ, ÖLÇÜ VE TİCARET!

                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

Şu Ramazanlı günlerimizde;

En hassas, bir dantel gibi işlenilmesini arzu ettiğimiz, ‘konu başlığımız…’

“Terazi, Ölçü ve Ticaret” olmalı, diyorum.

Hadis, “ticarete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticarettendir.”

İnancımız, “ticareti…” teşvik ediyor; apayrı bir önem veriyor.

Ticaretle birlikte, “iktisadi ve sosyal hayatın hareketliliği…”

Üretime dayalı, “verim ekonomisi…” akla gelir.

“Doğru tacir kıyamet günü Arş-ı A’la’nın gölgesi altındadır”

Zilzal Süresi 7. Ayette buyruluyor;

“Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerahu.”

Mealen, “Kim, zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür.”

Burada ilk sözümüz nedir?

“Takva…” sahibi olmak; Yani, “korunmak, sakınmak…”

Ayet, “… Allah, takva sahiplerini sever” (Ali İmran, 76)

Bir başka ayette ise, “…kim Allah’a karşı takvâ sahibi olursa,

Allah ona çıkış yolu ihsân eder.” ( Talak,2)

Ticaretle ilgili olarak, “tebdil-i kıyafet yaparak esnafı dolaşan…”

Fatih’le ilgili hikâye önemlidir;

Fatih’in alış veriş yaptığı esnaf ne diyecektir;

“Ben siftah yaptım, komşum henüz yapmadı…”

Esnafın yüksek ahlakı karşısında Fatih ne diyecektir;

“Ben bu insanlarla değil İstanbul’u, cihanı fethederim!”

İstanbul’un fethinde, “takva…” bakışlı yürekler görürsünüz!

***                       ***

Şu Ramazan günlerinde, “fırsatları nasıl değerlendireceğiz!”

“İhtikâr yaparak mı?”

“Malın ayıbını/ veya kusurunu gizleyerek mi?”

“Elimizdeki malı stok yaparak mı?”

“Önemli günleri fırsat sayarak mı?”

 “Aşırı kazanma hırsı…” meşru sayarak mı?

Veya “faizde ticaret gibi mi?” diyerek hareket edeceğiz!

Sadece “ayetler” ve “hadislerin ışığında…” yürüdüğümüzde;

Neyin nasıl ve ne şekilde olacağı apaçık belli!

Hadis, “Malın ayıbını ve fiyatını gizlediler ve yalan söyledilerse,

Belki, karları olur, fakat alışverişin bereketini mahvederler.

Yalan yemin malı sattırır fakat kazancı mahveder”

Hadis, “Malını arz eden rızka erer,

Pahalanması için saklayıp bekletenler Allah’ın lanetine uğrar”

Bütün niyetimiz ve amelimiz ne olmalıdır, derseniz;

“Hayırlı ve helal rızkı talep edeceğiz!”

“Aldatan bizden değildir!”  sözü, ticari ahlakımız/ veya “felsefemiz” olacaktır.

Bir ilkedir, “sattığımız malın özrünü…” söyleyeceğiz!

Hadis, “Ey Amr, salik kişi için salih mal ne güzeldir”

Burada bizimde, “olmamız gereken” Sahabe Kimliği!

Sahabe Kimdir?

Kur’an buyuruyor, “gelmiş, geçmiş en hayırlı ümmet!”

İnsanlık âlemi için, “model…” insanlar!

 Allah Resulü (asv) ne buyuruyorlar;

“Sahabe’m, gökteki yıldızlar gibidirler;

Hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz!”

Sahabedeki yaşayış, “ticari ahlak…” bizler için de örnektir.

***                       ***

Cengiz Han’ın güzel bir sözü vardır;

“At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır;

Zor olan inip onu yönetmektir…”

Anadolu’nun fethinden sonra ecdat ne yaptılar?

“Ahilik Teşkilatını…” kurdurdular!

Ticari hayatı, “temel kurallara…” bağladılar.

O kurallarda neler vardı?

Bütünüyle, “Kur’an ahlakı…”

Bu kurallar arasında; “adaleti, cömertliği, tevazu sahibi olmayı, merhameti, şefkati,

Doğruluğu, güvenilir olmayı…” sayabiliriz!

Kesin olarak, “yasaklar…” içerisinde de;

“Hırsızlık, zorbalık, hırs, kin, yalan, iftira, nefret, sefahat, dedikodu vs.” söyleyebiliriz!

Ve de, “yüksek bir ahlak, adalet, ilim, hikmet ve moralle…”

Coğrafyayı, “vatanlaştırdılar…”

Onlar, “Cihan Hâkimiyeti Mefkûresini…” gerçekleştirdiler.

“İnsan hakları…” “hukuk devleti…”  “adalet ve hoşgörü…”

Gibi onlarca sayabileceğimiz kavramlar, bu millete aittir!

Bu milletin tanımında; “insanı yaşatan…”

Ona değer veren, “idare etme/ veya yönetme” iradesi vardır.

***                                       ***

Hz. Kur’an ne buyuruyor; “ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın…” (6/152)

“o gün (amelleri tartacak) terazi haktır.

Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır” (6/152)

“Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın.

Be hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir.” (17/35)

“Ve doğru terazi ile tartın” (26/182)

“Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın” (55/9)

“Ölçü ve tartı…” tarihte, milletlerin “helakı…” olmuştur!

Yerlerin ve göklerin yaratılışında, “adalet…” vardır!

Yerler ve gökler, “adaletle…” ayakta durmaktadır!

Ticari ahlak, “ölçü ve terazi…” bu toplumun da bir bakıma “aynasıdır!”

Ne derler?  Bir toplumu daha yakından tanımanız için,

O toplumun, “pazar yerlerine…” alış-veriş merkezlerine uğrayınız!

İnancımız, “dürüst ve ahlaklı tacirleri…” teşvik eder;

Hadis, “Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tâcir;

Nebiler,  sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.”

Şu manevi  “makamı…” görebiliyor musunuz?

Sahabe, o makama ulaşabilmek için “birbirleriyle…” yarışmışlardır!

Her bir Sahabe’nin,  “israftan ve de gösterişten kaçınan…”

Çok sade bir hayat yaşadıklarını biliyoruz!

Onlar,  “maddi zenginlikleriyle…” hiçbir zaman kibir ve gurura kapılmadılar;

Halkın içerisinde oldular ve sürekli olarak da; “infakta…” bulundular!

Sahabe meşrepli toplum dokusunu tarihler nereyi işaret ederler?

“13. Asrın aydınlık çağı olarak da bilinen Anadolu’yu…”

O Alperen Ruhu, ne kutlu bir ruha sahipler!

Onlar, “fethi mübin yolunda…” yürüdüler!

Medine’nin ruhani havasını, Anadolu Bozkırlarına taşıdılar!

Malazgirt Fatihi Alparslan ne diyorlar;

“Bizler, bidat bilmeyen saf ve temiz Müslümanlarız!”

Selçuklu ve sonrasında Osmanlı…

“9 asrı çok iyi okuyalım…”

Ve özellikle de, Anadolu’yu inşa ve ihya eden o ruhu; iyi okuyalım!

***                                       ***

Günümüzde en fazla korktuğum nedir?

Hadis, “İnsanlara öyle bir zaman gelir ki, kişi malı helalden mi,.?

Haramdan mı aldığına hiç aldırmaz.”

Helal veya haram kazancın birbirine karıştığı bir dönem bizleri gerçekten korkutur!

Bir söz vardır, “dedesi koruk yemiş, torununun dişi kamaşmış!”

Haram bir kazanç, ne sahibine ve nede çevresine, “yar…” olmuyor!

Şu Hadis-i Kutsi, insanoğlu en iyi şekilde tarif eder;

“Âdemoğlu’nun iki dere dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister.

Âdemoğlu’nun içini/ karnını topraktan başka bir şey dolduramaz…”

Sürekli kazanma, “hırsı…” gözlerini gün geliyor karartabiliyor!

Ayet, “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna,

Mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) meyin!

Ve kendinizi öldürmeyiz! Allah size karşı pekâlâ merhametlidir” (Nisa, 39)

YORUM EKLE