TÜRK BİRLİĞİ

TÜRK BİRLİĞİ

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı forsunda,

Tarihteki 16 Türk Devletini temsil eden,

 “16 yıldız…” yer almaktadır!

Ayet, “Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik.” (Saffat, 6)

Bu bizlere, Türklerdeki ‘devlet idealini’ hatırlatır.

“Bin yıl İslam’ın bayraktarlığını yapan…” bir ideal!

Tarihte var olan, “16 Türk Devletinin ortak ideali…”

“Türk birliğini…” gerçekleştirme arzusudur.

O idealin ismi

Kâh, Turan olmuştur,

Kâh,  Kızılelma olmuştur,

Kâh,  Türk-Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi olmuştur.

Ziya Gökalp’ta, “Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak”

Azerbaycan Bayrağında aynı ifadeyi,

“Mavi (Türklüğü), Yeşil (İslam’ı), Kırmızı (muasırlaşmayı) ifade eder.

Büyük Türkçü Gaspıralı İsmail ise,

“Dil’de, İş’te, Fikir’de Birlik” hareketinin öncüsü olurlar.

***                 ***

Ortadoğu’da, meydana gelen gelişmelerde,

“Siyasi İrade Mücadelesi…” söz konusudur.

Bu apaçık kendisini belli etmektedir.

Bizler için o mücadelenin “stratejisi ve kazanımı” önemlidir.

Türkiye’de, bu mücadelede ağırlıklı olarak,

“Tarihi rolünü üstlenmek…” istemektedir.

Irak ve Suriye de zorlu bir, “satranç oyunu”

Ortadoğu da ki bu mücadeleyi Henry Kissinger yıllar önce şöyle tanımlar;

“Reel politik güç hesaplarının ve ulusal çıkarların;

Üzerine kurulmuş bir politikadır.”

Ortadoğu’da, birbirleriyle “kesişen siyasi mücadelenin…” refleksi vardır.

Akif’in seslenişine kulak verelim;

Bir baksana; gökler uyanık, yer uyanıktır;

Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır”

Müslüman ‘uyanık’ olmalı,

‘Fitnenin çıkmasına…’ müsaade etmemelidir!

Bugün, günümüzde coğrafyada, “fitne ateşi” yakılmak;

 Âlem-i İslam’da, o ateşe çekilmek isteniyor!

İşte, ‘tarihi uyanıklık…’ burada başlayacak…

Burada gayret, stratejik hedeflerin meşalesi yakılmalıdır.

Ayet, “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nûrunu söndürmek istiyorlar.

Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır” (Saf, 8)

***                 ***

PROF. DR. AHMET BURAN’DAN “TÜRK BİRLİĞİ” DÜŞÜNCESİ

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Buran’la,

Kanal 23 TV’de, “Türk Birliğini…” konuşuyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Buran bizlere,

“Avrupa Birliği var, Arap Birliği var, neden Türk Birliği yok!

Avrupa Birliği modelinin aynısını, aynı yapıyla Türklerde kurmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet Buran, “Türk birliği” projesini bizlere maddeler halinde özetliyorlar;

1.)    Türk Birliği Parlamentosu kurulmalı.

2.)    Türk birliğinin başkenti Bakü’de olmalı.

3.)    Her bağımsız Türk ülkesinin yerel parlamentosu, dili, bayrağı ve egemenlik hakkı olmalı.

4.)    Avrupa Birliği bayrağı gibi bir Türk Birliği bayrağı kabul edilmeli.

5.)    Her Türk ülkesi ve topluluğu, Türk Birliği Parlamentosunda nüfusu oranında temsil edilmeli.

6.)    Türk Birliği Parlamentosu başkanlığı dönüşümlü olmalı, her yıl bir Türk devleti sırayla başkanlığı üstlenmeli.

7.)    Evrensel- modern hukuk kuralları uygulanmalı.

8.)    Türkiye Türkçesi, iletişim dili olmalı.

9.)    Ortak para birimi kullanılmalı, gümrük ve vize kalkmalı.

10.)  Dolaşım, yerleşim ve yatırım serbest olmalı

11.)  Eğitim ortak ve eşdeğer olmalı.

12.)  Ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri birliği yapılmalı.

13.)  Ortak Türk ordusu kurulmalı

14.)  Büyük bir Türk Birliği Bankası kurulmalı ve bu banka ihtiyacı olan ülkeye kredi vermeli.”

15.)  Ve bu birlik dünyanın neresinde bir Türk varsa hepsinin övüncü ve güvenci olmalı.”

***                             ****

1991 tarihinden itibaren  “yeni bir dünya” inşa edilmeye başlanmıştır.

O dünyada,  “insan hakları” “hukuk devleti” ve  “demokrasi” kavramları; milletler ailesinin;

“olmazsa olmazları…” arasında yer almaya başlamıştır.

Asrımızda,  “küreselleşme” kavramını sıklıkla kullanmaktayız.

Milletler arasında siyasi, kültürel, ekonomik işbirliği antlaşmalarına şahit oluyoruz.

Bunlar arasında;  AB, EFTA, NAFTA (ABD, Kanada, Meksika),

AFTA (Brunei, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland),

APEC (Avustralya, Yeni Zelanda, AFTA ülkeleri, Japonya, Güney Kore, ABD, Kanada vs)

MERCOSUR (Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay)

“Türk Birliği” yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere, asrımızda “kabul edilebilir”

Ve bölgesinde, “barışın, huzurun, güvenin ve adaletin…” teminatı olabilir.

YORUM EKLE