TÜRK DÜŞMANLIĞI

“Türk Düşmanlığı…”
“Atatürk Düşmanlığı…”
Bu projeler kimlere ait?
Bu projenin asıl hedefleri neler?
Sizler şöyle bir, “Malazgirt’ten Kocatepe’ye yolculuk ediniz!”
O tarihi yolculuğu enine-boyuna tefekkür ediniz!
O tefekkür sizleri belli fikir eksenlerinde buluşturacaktır
Asrın “Bilge Kişilerini…” “Aksaçlılarını…” dinleyiniz;
Avrupalılar, “Türkler Geliyor!” sözünün özünde,
Gerçekte, “İslam’ı…” özümsüyorlardı!
Tarihçiler bu bağlamda nasıl bir kavram geliştirmişler;
“Bin Yıl İslam’ın Bayraktarlığını Yapan Bir Millet”
Zihinlerde yer eden genel kanaat nedir?
“Türklük ile İslamiyet Meczolmuştur!”
O kadar güçlü bir lehim ki, aman Allah’ım!
Burada, “Türklük…” için şöyle bir tanım getirebilirsiniz;
“Birleştirici, uzlaştırıcı, kaynaştırıcı…”
Hacı Bektaş Veli’nin,
“Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözleri,
“Asırları kuşatacak…”
Asırlar içinde, “gönül dünyamızı kucaklayacaktı!”
Bu sözlerin derinliğinde,
“13. Asrın Türk’ün Rönesansı olduğunu…” gözlemledim!
13. asır, bu milletin; “Bilge Asrıdır!”
Gönüllerin fethiyle başlar, “coğrafyayı vatanlaştıran ruh!”
Yunuslar, Hacı Bektaşi Veliler, Ahi Evranlar, Nasrettin Hocalar…
“Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez…” sözlerinde, Şeyh Edebali,
Asrın kutlu Kişileri…
Onlar, öncelikle; coğrafyayı ve gönüller, “inşa ve ihya…” ettiler!
Tarihin kutlu yürüyüşüne yol açtılar!
*** ***
O İngiliz Başbakan’ı Gladstone’nin sözlerini hatırlayınız;
“Türklerin elinden Kurân’ı almadıkça onları yenemeyiz!”
Şu ayeti (Al-i İmran-104) birlikte tefekkür edelim;
“İçinizde insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek,
Kötülükten emredecek bir topluluk bulunsun.
İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
Türkler, “Sahabe Meşrebli...” bir topluluk!
Avrupalılar, Fatih’in Hakk’a yürüyüşünü;
“Büyük Kartal Öldü…” diye ayinler yapacaktı!
Aynı Batının 21. Asırda ki en büyük mücadelesi nedir?
Bu coğrafya da, “Türklük şuurunu öldürmek…”
Ahmet Kabaklı’nın ifadesiyle, “Alperenlik ruhunu…” yerle bir etmek!
Bir yanda, ‘şehadet haberleriyle…’ sizler sarsılırken,
Beri tarafta, ‘magazin dünyasında…’
“Düşünme-Eğlen…” felsefesinde, ‘körelen dünyalar’
“Tezatlar, çelişkiler, ikilemler içiçe…”
Dilim, ‘edebten ötesine…’ varmıyor/ varamıyor!
Karakterim buna izin vermiyor!
‘Çığlıklarımı bazen, sükûtumda gizleme’ durumunda kalıyorum!
Sabır, bu milletin özündeymiş meğer!
“sözü özüyle içinde saklayan cevher!”
*** ***
Yshya Kemal’in büyük taarruz öncesi yazdığı şu dörtlük,
“Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yârabbi
 
Senin uğrunda ölen ordu budur Yârabbi
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın
Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın”
*** **
Allah Resulünün (asv) Bedir’deki dualarını tefekkür edelim;
“Ey Allah’ım! Bana vaadettiğini yerine getir.
Ey Allah’ım! Eğer ehli İslam’dan olan bu grubu helak edersen,
Yeryüzünde artık hiçbir zaman ibadet edilmez sana”
O yakarışın manevi ikliminde/ ruhsni havasında,
Akif, o kadar içli bir şekilde gönül sırlarını deşifre eder;
“Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid’i…
Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi”
Bu mısralar, “o anı” veya “o hali” yaşamaktır!
Bu bir, ‘vecd halidir’
O sözler, ‘ilim ve irfan ehlinin…’ sözleridir.
İşte o sözler, “sükûtun infialidir!”
*** ***
İstiklal Marşındaki o ilk kelime, “Korkma!” diyor
O sözü, bütün ruhaniyetiyle Allah Resulünün (asv),
“Sevr Mağarasında…” o kuşatılmışlığın mahremiyeti içerisinde;
“Korkma…” Ya Ebubekir!
*** ***
Asrımızda, sinsi bir şekilde; “Batının Sevr’i dayatması…”
Tıpkı Asr-ı saadette olduğu gibi, Yahudilerin;
“Müşriklerle ittifak etmeleri…”
Müslüman Türk’ün, “Kale’sine…” yükleniyorlar!
Günümüzde de, “Bölücü Terörle İttifak Yapanlar…”
Onların bütün marifetleri, “tuzak kurmak!”
Ayet ne buyuruyor (Enfal, 18); “İşte size böyle,
Gerçekten Allah kâfirlerin hileli düzenlerini boşa çıkarıcıdır”
Herşey gözlerimizin önünde meydana geliyor…
Her olayda, ‘hakikatler tecelli ediyor’
Her tecelli de, ‘uyanışa-dirilişe…’ çağrı var!
O çağrıları, ‘sağlıklı ve doğru…’ okumalıyız.
“Türk Düşmanlığıyla Coğrafyayı Kaybederiz!”
YORUM EKLE