TÜRK MİLLETİ

 TÜRK MİLLETİ

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

İng. Eski başbakanı,  Ewvart Gladstone; “Türkleri Anadolu’da yok etmeliyiz”

Onlar için 21. Asrın “doğabilecek güneşi…” Türkler, olacak!

Ne yapalım?

Türk’e ait olan bütün değerleri yok edelim…

O değerlerde, “bin yıl İslam’a bayraktarlık yapan…” Türklük ruhu vardır!

Malazgirt’te,

Çanakkale’de,

Sakarya’da,  “Türk’ün cihangirane ruhu…” vardır.

Akif, “Çanakkale Şehitlerine…” yazdığı şiirinde ne diyor;

“Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’…”

Türk’ü, bu ruhla; bu sevdayla tefekkür edebilir siniz?

Yahya Kemal’in şu mısraları, “Türk’ü…” tarif eder!

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölan ordu, budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”

***                             ***

Ey 21. Asrın fitnecileri…

Onların,  “asabiyet kokan…” cahilane bakışları!

“Türk’ü…” tarif yerine, “tahrif eden…” zihniyet!

“Gözleri kör, basireti kapanmış…” zavallılar!

Bir İngiliz, bir Alman, bir Fransız ne diyor;

“Türkleri Anadolu’da yok etmeliyiz!”

Bunun adı nedir?

“Kültür Emperyalizmi…”

Ayet, “Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir guruba uyarsanız,

İmanınızdan sonra sizi yeniden inkârcılığa sevk ederler.” (Ali İmran,100)

Hadis, “Bizden başkasına benzemeye çalışanlar bizden değildir.”

Bir millet; dilini, kültürünü, tarihini kaybederse…

Bir millet, “tefekkür dilini…” kaybederse…

Velhasıl, “bilumum değerlerini…” kaybederse…

İnancımız,  “kendin ol!” diyor.

Kendimizden; dilimizden, irfanımızdan, ihlâsımızdan;

İhlâsımızdan ferasetimizden,  ideallerimizden, özlemlerimizden kopuyoruz!

***                 ***

Bugün, Türkiye’nin; İslam Âleminin gündeminde; “Mescid- Aksa…”

Harput Fatihi, “Belek Gazi’yi…” ne kadar biliyoruz?

O Belek Gazi ki,

“Kudüs Kralı Baudouin ve Kardeşi Urfa Kontu Joscelin’i…”

Esir edecek ve Harput’ta zindanlara atacaktır!

Belek Gazi, tarihin ender yetiştirdiği, “Türk Kumandanı…”

Onda ki, sevda; “Âlem-i İslâm…” sevdasıdır!

Cihangirane bir ruhla, “Erzurum’dan Halep’e kadar…”

O büyük sevdanın, “devletini…” inşa etmiştir!

***                 ***

Düşünelim…

Bir Boşnak, Bir Arnavut, “Türk’üm!” diyor.

Avrupa’lı, 6 asır hangi söylemi kullandı;

“Türkler Geliyor!!!”

Onlar gayet iyi biliyorlar ki,

“Türklükle İslamiyet…” birbiriyle kaynaşmış;

“Et ve tırnak misali…” olmuştur.

Sizler burada,  “asabiyet…” kültürünü nasıl ararsınız?

Bunu aramak,  “fitnedir…”

Bunu aramak,  “bölücülüktür…”

Türkiye’de, “sistemli...” olarak bu yapıldı

“Türk’e ait…” bütün değerler, “karalanmak!” istendi

Dahası,  “hafızalardan…” kazınmak istendi!

Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?

Hesabını nasıl vereceksiniz?

***                 ***

Fahrettin Paşa, “Medine’yi bekleyen kahraman kumandan!”

Onbaşı, Hasan,  “Kudüsü bekleyen kahraman asker!”

O tarihi kahramanları,  kalbi ve hasbi bir dille; “okuyun!”  

Okuyunuz ki, “zihin bulanıklığınız!” gitsin.

Avam kamerasında, “malum zevat…” ne diyorlardı?

“Kur’an-ı Kerim’i Türklerin elinden almadıkça Osmanlı’yı yıkamayız”

21. asrın asabiyet ruhuyla, “Türk’e bakışı” o kadar hırçınlaştı ki…

Onlara okuyunuz diyorum;

İskoş Lord Byron’u, Çek Jan Amos Comenius’u, Pierre Loti’yi…

Onlara okuyunuz diyorum;

Mark Sykes’i, Alman Fritz Neumark’ı, Arap İbn-i Hassul’u,

William Pitt’i, General Hamilton’u…

Ne diyor, Hamilton;

“Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır,

‘Asker!’ yoktur.”

***                 ***

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lozan” mesajı içerik bakımından anlamlıdır;

“Türk Milleti, Lozan Anlaşması ile bu topraklardaki;

Bin yıllık varlığını hedef alan Sevr’i yırtıp atmış,

Bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini dünyaya kabul ettirmiştir.”

Lozan’a, “hezimet…” diyenler, şunu bilsinler ki;

Batı,  “Türklerin bağımsızlığını…” hazmedemiyor!

Hala, bir türlü içine sindiremiyor!

***                             ***

Necip Fazıl, “Türklük…” için ne diyorlar;

“İçi alev alev Müslüman, dışı pırıl pırıl Türk ve içi dışına hakim,

Dışı içine köle, yani Türk neslinin maya çanağı olmak ehliyeti,

Hangi topluluktaysa ben ordayım.”

Seyyid Abdülhakim Arvasi ne diyorlar;

“Ben bir ‘Seyyid’im. Yani bu demektir ki Türk değilim.

Ama yeryüzünde bütün Türkler silinse, üç Türk kalsa biri ben olurdum.

İki Türk kalsa yine biri ben olurdum.

Son Türk kalsa da yine ben olurdum.

Çünkü Türkler olmasa bugünkü manâda İslâmiyet de olmazdı.”

Devam edelim…

Necip Fazıl’ın usta kaleminden;

"Mutlaka Üniversitelerimize ve güzel sanatlar muhitlerine Türk ruhunu dikmek,

 ve bu muazzam davanın usul ve esasını çerçeveleyebilmek.."

"Biz gerçek Türk varlığının, Türk tarihinin, Türk ruhunun son ihtiyat akçasıyız!

Bu akça da sokağa atıldı mı, paydos!" (Çerçeve 3, İst. 1991, s.27)

Beklenen zuhur (çıkış, yükseliş) ümidi, herşeye rağmen ancak Türkiye’dedir.

Çünkü Türk’te bozulan ancak Türk’te düzelebilir…

Türk’te düzeldiğinde her yerde düzelir ve herşeyi düzeltir.

Yalnız ve yalnız Türk çocuğunun, Türk gencinin,

Türk ihtiyarının, Türk kızının madde ve ruh hakkını müdafaa eden biz,

Yılmak, bezmek, dönmek, susmak şöyle dursun, tam şahlanmasının mevsimine

 Arife günü kadar yaklaşmış bulunmaktayız.”

***                                       ***

Tarihi suikastlerin en büyüğü, “Türk Düşmanlığıdır!”

“Türk’e dair olan…” bütün değerlere; “topyekûn bir saldırı!”

İçimizde ki, “gafiller…” o saldırıların asıl niyetini çözemediler!

Çözemedikleri gibi, “kültür emperyalizmine…” çanak tuttular!

YORUM EKLE