TÜRKİYE ENERJİ KORİDORU ÜZERİNDE!

Stratejistler, Türkiye’nin konumu hakkında şu ifadeye yer verirler;

“Boğazlar, Türkiye’nin boğazı; Doğu Anadolu ise belkemiğidir”

Üç kıtayı birbirine yaklaştıran Anadolu Coğrafyası,

Günümüzde, “enerji koridoru” olarak tanımlanır.

Türkiye, günümüzde “enerji nakil hatlarıyla” sarılmış durumda!

Bu da, Türkiye’nin coğrafi konum olarak önemini artırmıştır.

Tabir yerinde ise dünyanın gözü kulağı, Türkiye’nin üzerindedir.

Bu durum,  “dostu sevindiriyor; düşmanları ise kıskandırıyor!”

Dünden bugüne tarihin en zorlu coğrafyası üzerinde yaşamaktayız.

Hal böyle olunca, “bedeli de ağır oluyor!”

***       ***

Tarih yapraklarını çeviriyoruz…

06 Ağustos 1984 tarihi…

“Türkiye-Irak ikinci boru hattı kurulması anlaşması imzalandı”

Boru hatları için, “ülkelerin emniyet kemeri” ifadesini kullanırım.

“Kerkük- (Ceyhan) Yumurtalık Petrol Boru Hattı”

İki hattan oluşuyor,

Birinci Hat, 986 km

İkinci Hat ise, 890 km

Ham petrol taşıyan birinci botu hattı,1977’ yılında…

İkinci boru hattı ise, 1987 yılında hizmete giriyor!

1990’lı yıllarda,  “Körfez Krizinde…”

Irak’a, “ekonomik ambargo” uygulanınca, bunun sıkıntılarını,

Türkiye’nin da yaşadığını görmekteyiz…

6 ve 7 Ağustos 1990 tarihlerinde, her iki boru hatları tümüyle kapatılıyordu!

1996 yılından sonra,  “sınırlı petrol sevkiyatı” başlayacaktı!

***                       ***

 

Türkiye Haritasına şöyle bir baktığımızda,

“Uluslar arası Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri”

Ülkemizin, doğudan batıya;

Kuzeyden güneye ‘kuşatıldığını’ görmekteyiz!

Bu projelerin her birine, “Barış ve İstikrar Projeleri”

İsimlerini de verebiliriz…

Burada, “coğrafyanın”  ve dolayısıyla “ülkelerin”

Ortak menfaatleri yer almaktadır!

***                       ***

3 Temmuz 2006 tarihinde,

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Cumhurbaşkanlarının katılımıyla,

Açılışı gerçekleştirilen,

“Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Ham petrol Boru Hattı (BTC)”

Projesi, “1768 km uzunluğuyla” asrın önemli projeleri arasında yer almaktadır.

***                       ***

Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP) Projesi,

BTC Projesi ile aynı güzergâhtan 692 km uzunluğuyla;

Gürcistan-Türkiye sınırına ulaşmaktadır!

***                       ***

Mavi Akım Projesi, Rusya’dan Türkiye’ye “doğalgaz nakletmek” için,

“Karadeniz geçişli” boru hattıdır…

1200 km uzunluğunda olan,  “Mavi Akım” 17 Kasım 2005 tarihide açılıyor…

Burada isimlerini anamadığımız bütün bu projeler,

Türkiye’nin ve Coğrafyanın önemini bir kat daha artırmıştır.

***                       ***

Bu stratejik projeler içerisinde, yerküresinin sayılı projeleri arasında yer alan,

“Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP),

Bölgesel kalkınmayı hedef alan, “entegre” bir projedir.

 Proje kapsamında; 9 ilimiz bulunmaktadır.

Bu illerimiz, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis;

Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak…

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin, “ekonomik cazibesini”

İnsanımızın, “refah seviyesini”  artıracak olan bütün bu projeler,

Maalesef,  “Beynelmilel Komplolarla” karşı karşıyadır!

Türkiye’de, “istikrara” müdahale edilmek istenilmektedir…

Türkiye’de,  “bölgesinde daha güçlü rol almak isteyen iradeye…”

Pusular kuruluyor…

O pusular içinde, birilerine “roller biçiliyor”  senaryolar hazırlanıyor!

Hiç değilse, bu ülkenin “sağduyulu aydınları” bunu görebilmeliler…

***                                       ***

11. VİYANA KUŞATMASINA GİDİLEN YOLDA…

Tarih yapraklarını çevirmeye devam ediyoruz.

06 Ağustos 1682 tarihi…

“11. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.”

Savaşlar vardır, ‘milletlerin kaderini’ değiştirecek…

Anlaşmalar vardır,  ‘siyasete’ yön verecek…

Osmanlı İmparatorluğunu bizler,

Kuruluş        (1299-1453),

Yükselme    (1453-1579),

Duraklama  (1579-1699),

Gerileme     ( 1699-1792),

Dağılma      (1792-1922)

11. Viyana Kuşatması…

Osmanlı Devletinde, ‘dönüşümün başlangıcı’ olarak anılır!

Kanuni’nin,  “ihtişamlı dönemi”

Veya Sokullu’nun, Osmanlının “azametini dile getiren…” dönem,

O dönemle birlikte, “tarihin büyük projeleri!” akamete uğramıştır.

Lale Devri (1718- 1730) neyi işaret etmektedir?

Artık siyasi üstünlük,  “Akdeniz’den Alplere…” kaymıştır!

Bu dönemden itibaren verilen mücadelelere şöyle bir bakıyoruz;

“Yenileşme” ile “değişimi ve dönüşümü” isteyenlerle,

Buna karşı “direnenlerin” kavgası vardır!

YORUM EKLE