TÜRKİYE’DE İLK DOĞAL GAZ!

Şu kış soğuğunda ilk akla gelen konu;

“Isınma Problemi!”

Ülkemizdeki en önemli değişim de,

Şüphesiz ki, ‘enerji çeşitliğidir…’

Ve ülkelerin üzerinde durduğu da,

‘Yenilebilir’ veya  ‘temiz enerjidir’

Artık günümüzde,  ‘çevre’ ve ‘insan sağlığı’ ön plandadır!

Türkiye’de,  01.02.2014-18.01.2015 takvim arası,

Bir Yıllık Enerji Tüketimi, “241 milyar 796 Kwh”

Türkiye’de,  “72 İlimize…” Doğalgaz gelmiş bulunuyor!

Elektrik tüketiminde Doğalgaz ilk sırada yer alıyor;

Toplam Tüketimin, “yüzde 47, 53’leri” Doğalgaz…

Onu, “yüzde 28, 36” Kömür-Linyit takip ediyor…

Hidroelektrik Santrallerinin enerjideki payı, “yüzde 16,52”

Türkiye’de, rüzgâr enerjisinin tüketimde ki payı, “yüzde 3,48”

Jeotermal Enerji “yüzde 0,92”

Ve diğerleri, “yüzde 3,19”

Bir şey var ki,

“Enerjide dışa bağımlıyız…”

Dışa bağımlılık ‘yüzde 70’lere kadar…’ ulaşabiliyor!

Ekonomide ki, ‘cari açığın yegâne sebebi…’

Enerjiye ödediğimiz ‘rakamlardır…’

***                       ***

Türkiye ilk defa, ‘doğalgazla’ ne zaman tanıştı?

1970 yılında,  “Kurumlar Bölgesi’nde…” doğalgaz varlığı tespit ediliyor!

1976 yılında da, “Pınarhisar Çimento Fabrikasında…” kullanılıyor!

 Asıl olanda, Doğalgazın, ‘sanayi ve şehir şebekelerinde’ kullanımıdır!

İlk Yurtdışı, ‘Doğalgaz bağlantı’ antlaşması;

1984 yıllarına kadar uzanıyor!

Demek ki, 31 yıla ulaşan bir mazisi var!

İlk Doğalgaz sevkiyat antlaşması,

1984 tarihinde SSCB ile yapılıyor…

1988 tarihine gelindiğinde,

Ankara Halkı, ‘evlerinde’ ve ‘işyerlerinde’ doğalgazı kullanıyorlar!

Onu, İstanbul (1992), Bursa, Eskişehir ve İzmit illeri takip ediyor!

Yıllar itibariyle de, ‘Doğalgaz tüketimi…’ giderek artış gösteriyor.

2005 yılında, “40 milyar m3”

2010 yılında,  “55 milyar m3” ulaşıyor!

Günümüze gelindiğinde;

“241 milyar kwh” enerjinin sadece “yüzde 47’lerini”

Doğalgaz oluşturuyor!

Türkiye,

Türk insanı “doğalgaz’a alıştı…”

Galiba tek alışamadığımızda,

Doğalgaza ‘ödenen paralar…’

***                       ***

İSLAM’IN “ORTA ÇAĞI” YOKTUR!

“İslam’ın Orta Çağı…”

O kadar yanlış ve yersiz bir ifade ki,

“Kendi yanlışımızı…” İslam’a yüklemek!

Orta Çağ’ı nasıl tarif edebiliriz?

Batının, ‘karanlık dönemi…’

Bu döneme, ‘skolâstik çağda’ diyebiliriz!

Bizde ki karşılığı;

Kopkoyu taassup” veya “bağnazlık”

Dünyaya, ‘tek gözle’ bakmak!

Bunun adına İslam demek;

İnancımıza, en büyük ‘yalanı’ yüklemek;

İftira etmektir!

Sorumsuzluğun ta kendisi!

Akif ne diyor?

“Bir zamanlar biz de millet, hem de nasıl milletmişiz;

Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz!

Kapkaranlık iken bütün afakı insaniyetin,

Nur olup fışkırmışız, ta sinesinden zulmetin.”

15. asra kadar, Türk- İslam Coğrafyası;

Her şeyiyle örnektir!

Fethedilen topraklar,  “adaletle” korunmuş!

“İlmi ve Hikmetle…” zirvelere taşınmıştır!

Akif, ham yobaz ve kaba softalara öylesine yüklenir ki;

“Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun

Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya

Zavallı dini çevirdin maskaraya!”

***                       ***

Geri kalmışlıktan söz ederiz!

Suçlu kimdir sorusuna,

Kendimizi hiç mi hiç muhatap etmeyiz!

Şunu gayet iyi biliyoruz ki,

“Felaketin başı, hiç şüphe yok, cehaletimiz;

Bu derde çâre bulunmaz –ne olsa – mektepsiz;

Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü…

Haydi, göster bakayım şimdi de İbnü’r Rüşdü?

İbn-i Sina niye yok? Nerede Gazali görelim!

Hani Seyit gibi, Razi gibi üç beş alim.”

Ne yapabiliriz?

Çıkış yolumuz nedir?

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı”

***                       ***

İslam’da,  ‘ne şiddet’ ve ‘ne de terör’

Yok efendim!

Hele, ‘korunmasız insana…’

Çocuğa, kadına ve yaşlıya kıymak!

İslam’ın men ettiği, ‘zulmün ta kendisi…’

İslam,  ‘bütün güzelliklerin’ istisnasız adıdır!

O adı, ‘kirletmek…’ kimsenin haddine düşmez!

YORUM EKLE