TÜRKİYE’DE İLK TELEVİZYON YAYINI!

 TÜRKİYE’DE İLK TELEVİZYON YAYINI!

                                                    

31 Ocak 1968 tarihinde, günümüzden 47 yıl önce;

“TRT Ankara Televizyonu Deneme Yayınına başladı…”

O tarihi günde, Nuran Nevres’in, ‘açılış konuşması’ şöyledir;

“Burası 3. Bant 5. Kanaldan deneme yayınları yapan,

Ankara Televizyonu, bugün 31 Ocak 1968.

Bu akşamki deneme yayınlarına başlıyoruz!”

İlk yayınlar, ‘siyah-beyazdır…’

1980’li yıllara, ‘renkli televizyona’ geçilecekti!

Televizyon, gerçekte bir ‘teknoloji’ harikasıdır!

Basınımızın, ‘gelişiminde’ ve ‘değişiminde’ etkili rolü olmuştur.

***                 ***

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT),

1 Mayıs 1964 günü çıkan 359 sayılı TRT yasasıyla kurulur.

O ilk yasayla, TRT  ‘özel kamu tüzel kişiliğine’ sahiptir.

Ama o tüzel kişiliğini, 1972 anayasa değişikliği ile kaybedecektir!

Siyasi müdahaleler sürekli tartışma konusu olacaktır.

1990’lara kadar,  TRT,  Türkiye’nin tek ‘yayın kuruluşudur’

TRT’nin ilk genel müdürü, Adnan Öztrak’tır!

TRT’nin kuruluş yılları “1960’lı yılları…”bu ülkenin,

Teknolojik gelişme sürecinde de, önemli ipuçları vermektedir!

Televizyon yayıncılığı yapabilecek, ‘yetişmiş insan gücünüz’ yoktur!

TRT, 1963 yılında bazı radyo çalışanlarını;

“Televizyon eğitimi almak için…” Almanya’ya gönderecektir.

Dahası, Almanya’dan ‘teknolojik yardım…’ istenecektir!

Almanya’dan gönderilen ‘bağış cihazlarla’ ilk TRT stüdyoları kurulur.

Bu hibe cihazları, “PAL sisteme uyumlu” olduğu için,

Türkiye’de PAL sistemine geçmiş oldu…

***                 ***

Televizyon Yayıncılığını hazırlayan,

“Keşif ve İcatlar…” 20 ve 21 yy’ın özelliklede,

“Bilişim Sektöründeki…” akılları durduran gelişimine de işaret eder.

Sinema ve televizyonun ortak temel özelliği,

“görüntüyü toplamak ve yansıtmak” oluşudur.

Her ikisinin ayrılan özelliği,

Sinemanın temelde, ‘mekanik bir teknoloji’ oluşu…

Televizyonun ise, ‘elektronik bir teknoloji’ oluşudur!

Televizyon ile ilgili ilk teknik buluş,

“1873 yılında İrlandalı Andrew May” tarafından yapılır.

May ilk defa, “ışık dalgalarının elektrik akımına çevrilebileceğini”

Ve de, “Selenyum adlı maddenin elektriğe karşı dirençli olduğunu” keşfeder!

Bundan sonra bilimsel çalışmalar birbirini takip edecektir!

Alman bilim adamı Paul Nipkow, “kendi adıyla da anılacak olan”

“Bir resmi tarayabilen mekanik bir araç” geliştirir.

Paul Nipow’un çalışmaları üzerinde,

Bilim adamlarının çalışmaları 1925’li yıllara kadar devam edecekti!

Ortaya çıkan sonuç şudur;

“Mekanik Tarayıcılarla” net görüntü elde edilememektedir!

Bundan sonraki hedef, “elektronik tarayıcıları” keşfetmektir!

***                 ***

Bilim adamları büyük bir sebatla ve inatla çalışmalarına yıllarca devam ettiler.

1907 yılına, İngiliz Alan Swinton ve Rus Boris Rosing yaptığı çalışmalarla;

“Katot ışınlarından görüntü naklinde yararlanabileceğini,

Elektronların boşlukta yer değiştirirken televizyon sinyali gönderme,

Ve alma işinde kullanılabileceğini…” keşfettiler!

Bundan 5 yıl sonra, 1911 tarihinde Campbell;

“Işık enerjisini elektrik enerjisine çevirmeyi başardı…”

Yani, “kamerayı…” icat etmiş oldu!

Televizyon icadında son adımı, Vladimir Zworykin atacaktır;

Bu bilim adamı, “ikonoskop” adını verdiği icadıyla da,

“elektronik tarama…” ile ilk görüntü yayınını gerçekleştiriyordu!

***                             ***

ABD’de, ilk TV deneme yayınları, “1927 yılında…” başlayacaktır!

Düzenli yayınlar ise, İngiltere’de, 1936 yılında;

ABD’de ise 1939 yılında başlayacaktır

Yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi,

Bizde TV yayıncılığı, ABD’den yaklaşık,

“40 yıl sonra…” başlayacaktır!

TRT’de, İlk haber bültenini, “Zafer Cilasun…” sunacaktır!

O günleri yaşayanlar hatırlarlar;

TRT’nin ilk dönem yayınları günde sadece, “2 saattir”

TRT yayınlarının bizlerde, ‘toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak’

Giderek geliştiğini göreceğiz!

1990’lı yıllarda, ‘özel televizyonların yayına başlamasıyla’

Değişim ve rekabet gücü de giderek artacaktır!

Günümüzde, TRT dünyanın en önde gelen yayın kuruluşları arasındadır.

***                 ***

Günümüzde yayıncılık dünya ile ‘entegre’  olmuş/ bütünleşmiştir!

ITU ismiyle anılan (uluslar arası Telekomünikasyon Birliği);

1934 yılında kurulur…

1947 yılında Birleşmiş Milletlerin özel bir kurumu haline gelir!

Bu kuruluş, uluslar arası dalga boylarının paylaşımını düzenler,

Ülkeler arasında ki, iletişim hizmetlerini yürütmektedir.

ITU’ ye 190 devlet ve 650’nin üzerinde sektör kuruluşu üyedir!

***                             ***

EBU (Avrupa Yayın Birliği);

Bu kuruluş’ta 1950 yılında Avrupa ülkeleri arasında;

Radyo ve Televizyon kuruluşlarının,

“Teknik ve hukuk alanlarında iş birliğini…” sağlamaktadır!

***                             ***

Artık uzayın ülkeler arasında, ‘paylaşıldığını’ görüyoruz!

İletişim Teknolojilerinde, Türkiye hızla önemli mesafeler alıyor!

Uydularımız sayesinde Türkiye artık,

“Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Çin ve Afrika Kıtasının tamamını”

Haberleşme ağını oluşturmuş bulunmaktadır!

Asrımız, “Bilişim” asrıdır!

TRT’nin ilk yayınlarına başladığı tarih,

31 Ocak 1968 yayıncılıkta, ‘dönüşümdür’

 Bilindiği gibi, bizde ilk “radyo yayıncılığı”

“6 Mayıs 1927” tarihinde başlamıştır!

Bizler, konuyu sadece ‘Televizyon yayıncılığı’ olarak düşünmeyelim;

Türkiye’nin ‘teknolojik manadaki gelişimini de’ görelim!

***                 ***

TARİHTE 31 OCAK

1729 - Türkiye'de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa'nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul'da Sultan selim'deki konağında kurmuştu.

1747 - İlk zührevi hastalıklar kliniği Londra'da açıldı.

1865 - ABD Temsilciler Meclisi, köleliği yasaklayan yasayı onayladı.

1876 - ABD'de ülkedeki tüm Kızılderililer kendilerine ayrılmış özel bölgelerde yaşamaya zorlandılar.

1915 - I. Dünya Savaşı: Almanya Ruslara karşı zehirli gaz kullandı.

1924 - Kültür magazin dergisi Resimli Ay kapandı.

1927 - Müttefiklerin Almanya üzerindeki denetimi sona erdi; bundan sonra Almanya'nın yeniden silahlanmasını Milletler Cemiyeti denetleyecek.

1928 - Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara'da kuruldu.

1929 - SSCB Leon Troçki'yi sürgüne gönderdi.

1931 - Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruldu.

1938 - Atatürk, Gemlik'te suni ipek fabrikasını açtı.

1942 - Öğrencilere sigara içme ve nişan yüzüğü takma yasağı getirildi.

1946 - SSCB'den esinlenen yeni Yugoslavya anayasasına göre ülke altı cumhuriyetten oluşuyor: Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya.

1950 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry S. Truman hidrojen bombası geliştirme programı yürüttüklerini açıkladı.

1952 - Yunanistan dışişleri bakanı S. Venizelos'un Türkiye'ye yaptığı resmi gezi sırasında Türk-Elen Dostluk Derneği'nin kurulması kararlaştırıldı.

1956 - "Nesebi sahih olmayan çocukların tescili" hakkındaki kanun Meclis'te kabul edildi.

1958 - İlk başarılı Amerika Birleşik Devletleri uydusu Explorer I dünya çevresindeki yörüngesine oturdu..

1965 - Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı; Türkiye'de ortalama insan ömrü 33 yıl..

1968 - TRT Ankara Televizyonu deneme yayınına başladı.

1971 - İnsanlı ay yolculuklarında bir adım daha: Apollo 14 fırlatıldı. Görevli astronotlar: Alan B. Shepard Jr., Edgar D. Mitchell ve Stuart A. Roosa..

1985 - Başbakan Turgut Özal, Gökova'da termik santral kurulacağını açıkladı..

1990 - Moskova'da ilk McDonald's açıldı.

2004 - TL'den 6 sıfır atılması ve Türkiye Cumhuriyeti devleti para biriminin Yeni Türk Lirası olmasını öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2005 - Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi.

Doğumlar

1884 - Mehmed Emin Resulzade, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin kurucusu(ö. 1955)

1961 - Fatih Kısaparmak, Türk besteci ve yorumcu

 

YORUM EKLE