TUZAK KURMA VE ALDATMA!

Günüzümde en çok kullanılan bir kavram var,

“Aldatmak/ veya aldatılmak…”

Sözlükte aldatmak; “Beklenmedik bir davranışla yanıltmak!”

İnancımız, “aldatmak ihanettir!” diyor!

Müslüman kimdir?

“Dilinden ve elinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir!”

Aldatmanın temelinde neler vardır?

Bir başkasının üzerinden, “kazanç/ rant sağlama…”

Verilen bir “sözü tutmama…”

“Yalan Söylemek…”

Hadis, “Bizi aldatan bizden değildir!”

Hadis, “Bize silah çeken bizden değildir.

Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir!”

***                                       ***

Hz. Kur’an ne buyuruyor;

(Sözde) Allah’ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar,

Yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller” (Bakara, 9)

Hz. Kur’an bizlere, “münafıkların…” özelliklerinden de bahsediyor;

“Gerçek şu ki, münafıklar (sözde) Allah’ı aldatmaktadırlar.

Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar.

İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı ancak çok az anarlar” (Nisa, 142)

Bir başka Hadiste ise,

(akıllı ve olgun) Mü’min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz!”

Azami dikkat, rikkat ve “sorgulayıcı…” olmak durumundayız!

Sevgi ve muhabbetin ve dostlukların sadece, “Allah rızası için…” olması!

Onun dışında, “bir rıza ve yol aramanın…” yanlışlığını görebilmeliyiz!

***                                       ***

“Gözleri kör, basiretleri kapalı…” zavallılar!

Yaptıkları kötülüklerden sonra, “keşke!” diyecekler!

“Felev enne lenâ kerraten fe nekûne minel mu’minin(mu’minine)”

Meal olarak, “Orada putlarıyla çekişerek: Vallahi biz apaçık bir sapıklıkta idik;

Çünkü biz sizi Âlemlerin Rabbine eşit tutmuştuk; bizi saptıranlar ancak suçlulardır;

Şimdi şefaatçimiz, yakın bir dostumuz yoktur;

Keşke geriye bir dönüşümüz olsa da, inananlardan olsak derler” (Şuara, 102)

Hz. Kur’an, onlar dünyaya döndürülseler; “aynı yasakları…” tekrarlayacağını buyuruyor;

Ayet, “eğer dünyaya geri döndürülselerdi kendilerine yasaklanan şeyleri,

Mutalaka tekrar yaparlardı!” (En’am, 28)

Allah bizleri; bu milleti, “tuzak kuranlardan ve aldatanlardan…” korusun!

***                                       ***

“YEŞİL KUŞAK PROJESİ NEDİR?

Ortadoğu coğrafyasında; 1970’lerden günümüze kadar gelişen olaylar,

Bizleri haklı olarak bazı kavramlar üzerinde düşündürüyor?

Yıllar önce, basınımızda büyük masnşetlerle yer almıştı;

“Yeşil Kuşak Projesi…”

Kaynaklar bizleri şu bilgilere taşımaktadır;

“ABD’deki düşünce kuruluşları, Ortadoğu’ya kominizm tehdidine karşı öne sürdükleri,

Ve köktendinci İslamcıları destekledikleri; “Yeşil Kuşak Projesini” revize ederek,

Yerine, ‘ılımlı İslam’ın desteklenmesi fikrini geliştirdiler…”

Bu proje üzerinde seçilen ülkeler; “Afganistan, İran, Türkiye…” ve diğer Ortadoğu ülkeleri!

Düşünce nedir; “İslamiyet, kominizme karşı bir engel/ kalkan olarak!” kullanılmıştır!

1980’lerden itibaren tarihin gelişim çizgisinde yer alan ülkeler arasında;

“Afganistan’ı,  Pakistan’ı, Irak’ı, İran’ı, Libya, Mısır ve Suriye’yi…” ve onların akıbetleri!

Bu ülkeler, “istikrarsızlaştırılmıştır!”

Bu ülkelerin, “siyasi, sosyal ve iktisadi…” refleksleri dumura uğramıştır!

Elbette, “batı medeniyetinin…” içerisinde yerimizi alacağız!

Ama onların, “ikiyüzlü…” politikalarının da karşısına çıkacağız!

Gerekirse bu ülkelere, “dürüstlük dersi…” vereceğiz!

Onlardan, “bin yılı aşan…” Haçlı taassubu zihniyetinini bırakmalarını isteyerceğiz.

Ve onlara ısrarla, “Çanakkale’yi ve sonrasında, İstiklal Mücadelesini…” hatırlatacağız;

O ruhun, “15 Temmuz gecesi…” tarihi bir duruşu sergilediğini anlatacağız!

Orada ne vardır; Bu milletin, “milli reflekslerinin…” ne kadar güçlü olduğunu sözleyeceğiz!

Ve kimseler bu coğrafyayı da, “Iraklaştırırım/ vea Suriyeleştiririm!” handikapına kapılmasın!

Bu millette iki önemli değer sürekli cazibe konumundadır;

“insan ve devlet!”

Bir sözümüz vardır; “insanı yaşat ki, devlet yaşasın!”

Demokrasi nedir?

“Erdemli/ yani ahlaklı insan yetiştirme sanatı!”

İlkelerimizde ve duruşumuzda, “dürüst ve samimi…” olacağız!

Özelliklede, “birlik ve beraberlik…” bu milletin asıl güç kaynağıdır.

O kaynağı, “ilim, hikmet, marifet, moral ve adaletler…” koruyacağız.

Bizim, “binlerce yılı bulan…” tarihi geleneklerimiz sözkonusu.

YORUM EKLE