ÜÇ AYLARDAYIZ

20 Şubat tarihinden itibaren birer hafta ara ile

Havaya, Suya ve Toprağa Cemrelerin Düşmesi,

Ve akabinde 21 Mart Tarihi, “beni manen etkiler…”

Cemreler,  ‘baharın müjdecisidir!’

O müjde de, bizlere çok anlamlı mesajlar vardır

Dedem Korkut Hikâyelerini dinlediniz mi?

Orada öyle bir söz dizisi var ki,  “Ölümlü- Dirimli Dünya…”

Kâinatı bütünüyle,  ‘tasvir ediyor!’

Kur’an bizlere,  “tefekkür ediniz!” buyuruyor.

“Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard (ardı),

Ve huvel azîzul hakîm (hakimu)

Mealen, “Göklerde ne varsa, yerde ne varsa her şey Allah’ı tesbih

Ve tenzih eder. O, çok üstündür, hikmet sahibidir.” (Haşr, 1)

O tefekkür bizleri, ‘ilimde derinleştiriyor…’

***                             ***

Artık,  “üç aylardayız!”

Üç aylar, “Recep, Şaban, Ramazan…”

Bu ayların manevi ihtiramıyla yüklüyüz!

Allah’ın Resulü şöyle buyururlar;

“Allah’ım bize Recep ve Şaban’ı mübarek eyle

Ve bizi Ramazan (ayına ulaştır)

Burada bizlere kutlu bir yürüyüşün müjdesi veriliyor!

Recep ve Şaban ayları, 

Ramazan ayının ruhani iklimine, ‘hazırlanmadır’

Bu bağlamda o yürüyüşe, ‘takva yürüyüşü de…’ diyebiliyoruz.

Herbirimizde, “erdemli insan olması…” çabası

Allah’ın rızasını kazanma, ‘gayreti…’

Hadis de ne buyruluyor;

“Ey Allah’ın! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyei seversin, beni affet”

Artık kıtlu gecelerde birbiri ardısıra bizleri bekliyor;

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez.

Bunlar; Receb’in ilk Cuma Gecesi,

Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma geceleri,

Ramazan Bayramı gecesi,

Kurban bayramı gecesi.”

Regaib ve Miraç geceleri, “Recep Ayını…”

Berat gecesi, “Şaban Ayını…”

Kadir Gecesi de Ramazan Ayını taçlandırmıştır.

Ebubekir Verrak şöyle der;

“Recep ekim ayı, Şaban sulama ayı,

Ramazan biçim ve ürün toplama ayıdır.”

Şöyle de ifade edebiliriz,

“Recep ayı ve Regaip gecesi cehennemden kurtuluşumuzu,

Şaban ayı ve Berat gecesi berat fermanımızı,

Ramazan ayı ve Kadir gecesi uhrevi âleme hazırlar”

Hadis, “Amellerin Allah’a en sevimlisi az olup devamlı olandır.”

Mevlana’nın hafızalarda yer alan veciz bir sözü var;

“Her olayı hayır bil, her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil…”

Yunus şiirinde, “İlim kendin bilmektir” diyor!

Sevdamız, ‘gönüllere girmektir!’

Nisa Suresi 69. Ayette şöyle buyruluyor;

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse,

İşte onlar Allah’ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru olanlar,

Şehitler ve iyilerle beraberdirler.

Onlar ne iyi arkadaştırlar” (Nisa, 69)

***                             ***

İnancımız ne buyuruyor,

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden

 Bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. (Ali İmran, 104)

Üç aylarla birlikte ilk ifade edebileceğimiz temel konu,

“Camilerle, evlerimiz arasındaki köprüleri güçlendirmek!”

Camiler, bir milletin biraraya geldiği, birlikte saf tuttuğu mekânlardır!

O mekânları,  “Medine havasında…” teneffüs edebilmeliyiz!

Allah Resulü ve Sahabe İkliminde,  ‘tefekkür’ etmeliyiz!

Ki, günümüz toplumunun en fazla nelere ihtiyacı var?

Tek kelimeyle ifade edersek,  “Kamil insanlara…”

Kur’an’ın tarif ettiği,  “Takva sahibi insanlara…”

Cami Cemaati, “ideal insan şuurunu…” geliştirir.

Toplumda,  ‘gönül insanı iklimini…’ oluşturur.

Namazla birlikte zikredilen ayetler arasında,

“Zekât…” ilk sıralarda yer alır!

“Sabır…” ilk sıralarda yer alır!

Namaz,  “koruyucu bir zırha…” dönüşüyor!

Sabır,  “hayatı mükemmelleştiriyor!”

“Üç Aylardayız…”

Tıpkı,  kış mevsiminden bahara geçiş misalinde olduğu gibi,

İnsanı ve hayatı kavrayan ve onu güzelleştiren bir iklim…

Bu iklimin elbette meyveleri de hayırlara vesile olacaktır.

Birbirimize,  “selam verecek ve birbirimize hayır duasında bulunacağız!”

İçimizde ki,  “kini, öfke, nefret, haset ateşini…” söndüreceğiz!

Özetle,  “Kur’an ahlakıyla ahlaklanma şuuruna erme…”

O şuuru yaşama idrakine boyanacağız!

En önemlisi, “kötülüklerle mücadele…”

Üç ayların en önemli öğretisi, “Müslüman Kimliği…”

Bütün marifet,  “o kimliğin hakkını verebilmektir!”

YORUM EKLE