ÜÇ MİLYON MÜLTECİ NE OLACAK?

 ÜÇ MİLYON MÜLTECİ NE OLACAK?

                                                          Bedrettin KELEŞTİMUR

Suriye, günümüzde bir, ‘cehennemi…’ andırıyor!

O malum süper güçler,  ‘cehenneme odun…’ taşıyorlar!

Ateşi söndürme, kimsenin aklının ucundan bile geçmiyor.

Suriye, alevler içerisinde!

Öfkesi kabarmış, nefret dalga dalga dağlara yükleniyor!

Akıl, zıvanadan çıkmış; vicdanın sesi duyulmaz!

Suriye, denince hafızalara;

“Kan ve gözyaşı…” geliyor!

“Merhamet sille yemiş…”

Şefkat, “öksüz kalmış…”

O tarihi şehirler; ‘yerle bir…’ viraneye dönmüş!

Yüzbinlerce, ‘ocaklar sönmüş…’

Bir millet, kendi vatanında; ‘sürgün yemiş…’

Ey koca ülke! Ağlayanın da kalmamış…

Yollarında, “içli feryatlar…” yükselir!

Akdeniz’in suları, ‘buz keser…’

Hayal kurduğun düşlerine, ‘nefret eser…’

***                 ***

Sadece, Türkiye’de; “3 milyon mülteci…”

Sormak isterim, “hani senin dostların…” nerede?

İŞİD’i bitirmek için akın akın gelen uçaklar;

Mazluma bomba yağdıran alçaklar!

Hani nerede; “huzura giden yol…”

Nerede,  “çözüm bekleyen…” reçeteler!

Barışa, ‘kanat çırpacak…’ yürekler!

***                             ***

Suriye, “185 bin 180 km2”

Şimdi paramparça bir hayalet ülke!

2009 yılındaki nüfusu,  “22 milyon…”

Kişi başına düşen milli gelir, “4.887 dolar…”

Suriye, “Tarihi Selçuklu ve Osmanlı...”

Bin yıllık bir, ‘birlikteliğin…’ ifadesi!

Beynelmilel Sömürgeci Güçler;

O birlikteliği, ‘içinden fitilledi…’

Sonrasında, “fitne ateşini yaktı” Ve Firavunca ‘yönetti’

***                             ***

Suriye’ye gelenler, ‘terörle…’ bütünleşti!

Bazen gün geldi, “haddini aştı…”

Hak çiğnendi,

İnsani değerler, ‘yerle bir…’

Israrla sorulan soru, “kalıcı çözüm!”

Nerede, Nasıl ve Ne Şekilde başlayacak?

Kendini, “geleceğe ve barışa…” nasıl taşıyacak?

Bütün bu sorularda,  ‘ittifaklar…’ nasıl oluşacak?

Türkiye’nin, “tezi ve görüşleri…” belli

Suriye’nin hemen kuzeyinde;

“Güvenli ve Uçuşa Yasaklı Bölge…”

Ve bu bölgede, ‘mültecileri iskân edebilecek…’

“Yeni Haleplerin…” kurulması!

“Bölünmüş” değil, “bütüncül” bir Suriye!

***                 ***

Barışı konuşmaktan çok, Onu; isteyeceksiniz!

Bu konuda, ‘acaba’ niyet oluşmuş mu?

Yani, “185 bin km2’yi bölmeden…” yönetme niyeti!

Bu niyet, ‘taraflara…’ kesin bir dille ifade edilmiş mi?

Bütün bu niyetler konuşulurken;

Suriye’nin, “demografik yapısı…”

O yapıyı, ‘korumak’ bütün tarafların samimiyetinin de, ‘niyet belgesi’ olur

***                             ***

İLME HARCANAN BİR ÖMÜR;

MEHMET BAHAEDDİN ÖGEL…

Bahaeddin Ögel (d.21 Nisan 1923-  ö. 7 Mart 1989) Elazığ Şehrin bağrından çıkardığı;

Kendi alanında bir,”marka isim…”

Prof. Dr. Osman Turan’la, nasıl ki, “Selçuklu Dönemi…”

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’yla, “Türk-İslam Sanatı…” hafızalara geliyorsa;

Prof.Dr. M.Bahaeddin Ögel ile de, “Türk Kültür Tarihi…” hafızalarınıza taşınır.

1945 yılında, Ankara Üniversitesi, “Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden” mezun olur.

Kendilerinin okul yıllarında yöneldiği, “Orta Asya Türk Tarihidir…”

“Türk Tarih Tezi”ni ortaya koyan tarihçiler arasında yer alan Afet İnan ile

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı da yapmış bulunan Şemsettin Günaltay’dan “dersler almışlar”

Sn. Ögel, aynı okuldan; “arkeoloji, Sinoloji ve Rusça Derslerini de…”

Yardımcı branş olarak okumuşlar.

Hedefinde, “Orta Asya Türk Kültür Tarihi…” vardır.

Prof. Fr. Wolfram Eberhard’ın yanında doktora çalışmalarına başlar.

Doktora çalışmasını da, “Uygur Devletinin Kuruluşu…” üzerinedir.

Doçentlik Tezi ise, “Liao Devrinden Önceki Kitanlar…”

Kitanlar,  “Türkleşmiş Moğollar…”

1959 yılında, Almanya’da;

1961 yılında ise Tayvan’da, “misafir öğretim görevlisi” olarak bulunmuştur.

Bahaeddin Ögel, 42 yıllık akademik hayatını, Ankara Üniversitesi’nde geçirmiştir.

Başta, “MEB, MGK, TRT, TİB, TTK…” olmak üzere birçok önemli kurum ve kuruluşlarda;

Kâh danışmanlık, kâh idarecilik görevlerinde; önemli katkılarını görmekteyiz.

Soğuk Savaş Döneminde, Prof. Dr. Bahaedin Ögel,

“Orta Asya Türk Tarihi ile ilgili olarak; Çin arşivlerine inen nadide araştırmacılar…”

Arasında yer almaktadır.

Bahaeddin Ögel, kendilerine has “özgün bir metot…” geliştirmiştir.

Alanıyla ilgili, 20 cilt kitap ve 120’den fazla makale…” kaleme almışlardır.

İlmi araştırmalar/ veya çalışmalar için dünyanın neresinde tarihi bir kaynak varsa;

Oraya koşmuştur.

Çağdaş Türk Lehçelerini çok iyi bilen Prof. Dr. Bahaeddin Ögel;

“Almanca, İngilizce, Çince, Farsça, Rusça ve Moğolca…”  bilmektedir.

Eserleri, “Tük Kültür Tarihi”  9 Cilt.

O 9 cildi bulan hacimli eserinde;

Türkler’de Köy ve Şehir Hayatı, Ziraat Kültürü, Ev Kültürü, Yemek Kültürü,

Elbise ve Süslenme, Tuğ ve Bayrak, Ordu, Ordugâh ve Otağ-Devlet,

Halk Musikisi Aletler, Devlet ve Ordu Mehteri…”

Başlıca eserleri arasında;

Türk Kültürünün Gelişme Çağları, I-II; Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu,

Türklerde Devlet Anlayışı (13.yy. Sonlarına Kadar),

Türk Mitolojisi (Kaynak ve Açıklamaları İle Destanlar),

Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, c.I-II,

Hunlar, Göktürkler, Uygurlar (Ders Notları),

Uygurlar ve Uygur Tarihi (Ders Notları), Ankara 1962.

Sino-Turcica (Cengiz Han ve Çin’deki Hanedanın Türk Müşavirleri),

Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Anıtlarının İzleri,

İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre),

Prof. Dr. Bahaedin Ögel; “Bir ömrü, ilme adayan insan…” olarak anılacaktır.

Sn. Ögel, “Elazığ Çarşı Mahallesi’nde…” başlayan hayat yolculuğunda;

“Kültür Tarihimizi…” bizlere kazandırmanın azim ve iradesiyle;

Bu millete, ‘meşale...’ olmuştur.

Kalbi dualarımızla, mekanı cennet olsun diyoruz.

 

YORUM EKLE