ÜRETİCİNİN SIRTINDAN!

 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Genel Başkanı,

Şemsi Bayraktar,  çok önemli bir gerçeğe parmak bastı!

Bu bir, Türkiye Gerçeğidir!

Her zaman için söyleriz;

“Üretici ile tüketici…”

Doğrudan, hiçbir aracı olmadan,

“Karşı karşıya gelebilmeli…”

Cumhuriyet Tarihimizde, ‘bunu yapamadık…’

Gerçekte, ‘kazanan…’ aracı/ veya tüccar oldu!

Kaybedenler ise, ‘üretici’ ve ‘tüketici’ oldu!

Tüccar ne kadar kazanıyor?

“yüzde 250 ila 450 arası…”

Bunun anlaşılır bir mantığı olamaz!

Her bir ailemizi, mutfağımızı;

10 milyon emeklimizi,

Her sektörde çalışanımızı,

“Yakından ilgilendiriyor…”

Faturasını, ‘milletçe…’ ödemekteyiz!

Öncelikle, “üretici birliklerinin…”

Yasalarla güçlendirilerek, ‘organize…’ olmaları;

Yeniden, ‘yapılanmanın’ gerekliliğine inanıyoruz!

Türkiye’yi, ‘pahalı ülke’ konumuna getirenler kimler?

Onu şimdilerde daha rahat görebiliyoruz!

Çiftçi feryat eder, “ürettiğim bağda/bahçede” kaldı diye?

O feryada şimdi daha iyi kulak verelim, ne dersiniz?

***                       ***

DOĞU TÜRKİSTAN FERYADIMIZ!

Çin’in, akıl almaz zulmü ve işkenceci yönetim anlayışı,

Hür dünyanın gözleri önünde  ‘devam ediyor…’

40 milyon Uygur Türk’ü,

Öz vatanlarında, ‘parya…’ durumda!

Acımasız, İnsafsız ve de Merhametsiz Yönetimin;

“Asimile Politikaları…” şiddetini sürekli artırıyor!

Uygur Türk’üne hayat hakkı tanımıyor!

 Doğu Türkistan, bu milletin;

“Ata Yurdu”

“Medeniyet Coğrafyası”

“Tarihin efsaneleşen coğrafyası”

“İnsanlığa ışık tutan coğrafyası”

Bir zamanlar, “bilimin merkezi” olan coğrafya!

21. asırda, ‘hak ve hürriyetleri’

Hür dünyanın  ‘gözlerinin içine baka baka’

Gasp edilen bir coğrafya!

Dün, “insanlığa tarih yazan bir millet…”

Bugün,  “Çin zulmü altında…” inlemekte!

Dünya, o acı ‘iniltilere’ sessiz kalmakta!

Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız!

***                       ***

TURİZMDE ÇAĞ ATLARKEN!

Türkiye, Turizm gelirlerinde artık;

Dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor!

2014 yılı Turizm Gelirimiz, “34 milyar dolar…”

Kişi başına düşen ortalama harcama, “775 dolar…”

Türkiye’ye gelen Turist Sayısı, “41 milyon kişi…”

Türkiye’nin, ‘cari açığını karşılamada’

Turizm gelirleri önemli bir girdi tutuyor!

Elazığ İlimiz,  artık önemli roller üstlenmeli!

Önümüzdeki 5 yıla kendisini hazırlamalıdır!

Turizmde, ‘hedefler’ önemlidir!

O hedeflere uygun bir şekilde;

“Alt Yapı Yatırımlarınızı” hazırlayacaksınız!

Burada, ‘ev sahibinin misafirini ağırlaması’ misali!

Elazığ İlimiz başta, “din turizmi…” olmak üzere;

“Tarih, Spor, Sağlık, Eğitim ve Doğa Turizmi vesaire”

Bölgede, ‘cazibe merkezi’ konumundadır, diyebiliriz!

***                                       ***

KRİZLER,  AVRUPA’NIN SİYASİ YÜZÜNÜ ETKİLİYOR!

Ekonomik Krizler, Avrupa’da “siyasi yörüngelerin değişimine”

Zemin hazırlamaya başladı!

İflas eden / ekonomi direksiyonuna hâkim olamayan Yunanistan da;

“Radikal Sol koalisyon SYRİZA…” iktidarı ele geçirdi!

Batı’da; AB’de, şimdi Syriza Lideri Çipras konuşuluyor!

***                       ***

İspanya’da, ekonomik kriz ve onun getirdiği deprem;

“Podemos / yapabiliriz” siyasi bir hareketin doğmasına sebep oldu!

O siyasi hareketin, SYRIZA ile bütünleştiğini görüyoruz!

İspanya’da, Mayıs ayında yapılacak seçimler;

Bu ülkede de, ‘siyasi değişime’ kapı aralayabilir!  

Gerçekte,  1. ve 2. Dünya Savaşlarında;

Nefret kıvılcımlarının, “öfke patlamasına” dönüştüğü,

Ekonomik Krizlerin sebep olduğu, “Buhranlar Anaforunda ki…”

Avrupa’yı,  ‘yeni depremler…’ bekliyor dersek,

Yanılmamış oluruz!

***                       ***

DOLAR VE DIŞ TİCARETİMİZ!

Türkiye’nin 2014 yılı sonu, “Dış Ticaret Hacmi”

“400 milyar dolarlara…” ulaşmıştır!

2014 Yılı İhracatımız,  “157 milyar dolar…”

2014 Yılı İthalatımız,  “242 milyar dolar…”

Dış Ticaret Dengesine Baktığımızda,

Cari Açığı, “84 milyar dolardır…”

03 Şubat 2012 yılında,  “ 1 dolar;  1,75 TL’dir”

2013 yılının Şubat ayında, ‘istikrarın korunduğu’ görülür!

03 Şubat 2014 yılında, “1 dolar; 2,28 TL’dir”

02 Şubat 2015 yılında, 1 dolar; 2,43 TL’dir”

Türkiye’yi en fazla etkileyen nedir?

Enerjidir!

Doğal Gazı, dışarıdan alıyorsunuz!

Petrolü, dışarıdan alıyorsunuz!

İster istemez, ‘dolardaki değişimler’

7’den 70’e, fiyatları etkilemektedir!

Sanayinizi etkilemektedir!

İç Piyasayı etkilemektedir!

Olmazsa Olmazımız;

Ülkemizde, “siyasi istikrarı” güçlendirmeliyiz!

“Gerilim…” politikalarıyla değil;

“Birlik ve Beraberlik…” mesajlarıyla;

Direncimizi de güçlendirmeliyiz!

 

YORUM EKLE