ÜRPERDİM VE İRKİLDİM!

 ÜRPERDİM VE İRKİLDİM!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Benim ülkemde bunlarda mı olacaktı?

Basında da yer aldı…

“PKK saldırıları sebebiyle Doğu’da 32 camide ezanlar sustu…”

Ürpermemek ve de İrkilmemek elde mi?

Bunun hesabını bu millete nasıl verecekler?

Terörün seçtiği üç ilçe merkezimiz;

“Diyarbakır-Sur,  Mardin Nusaybin-Dargeçit, Şırnak-Cizre”

Tarihi bir veballe karşı karşıyayız;

Kimliğinde, “Müslüman” yazan bu coğrafyanın insanı;

Lütfen, “başını iki elinin arasına koysun…”

Ve “düştüğü/ düşürüldüğü duruma…” hayıflansın!

Ayet, “Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına engel olan,

Ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim ki vardır!

Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir.

(Başka türlü girmeye hakları yoktur) Bunlar için dünyada rezillik,

Ahrette de büyük azap vardır” (Bakara, 114)

İnsana, eşyaya, çevreye ve ülkeye zarar veren;

Tarihi, kültürü ve değerleri ‘yok etmeye…’  çalışan kan içici/ vampirler!

Bildiği tek şey,  “yakmak, yıkmak ve öldürmek…”

Ve zarar verdikleri değerlerin içerisinde,

Tarihi eserler; “camiler ve mescitlerde…” yer alıyor!

***                       ***

Hey Cizre! Bizler seni, “âlimlerinle…” biliriz!

Onların, “hal dünyasıyla…” seni tanırız…

Bağrında taşıdığın, Tabii’nin büyüklerinden, “Meymun bin Mihran”

Halife Ömer bin Abdülaziz döneminin Cizre Kadısı…

Cizre’de, “Kırmızı Medreseye…” gittiniz mi?

Asrının büyük mütefekkir ve Şairi,

Şeyh Ahmet El-Cezeri’nin; “Makamı…” vardır.

Başını koltuk altına alarak savaşan…” büyük mücahit;

“Kesikbaş evliya” olarak da bilinen, Şeyh Muhammed Biseri…

Sibernetik ve robotik bilimin kurucusu;

“İsmail Ebul İzz el-Cezeri…”

Tecvit İlminin kurucusu;

“Ebul Hayr Şemsettin Muhsmmed el-Cezeri…”

13. asrın meşhur tarihçi ve yazarlarından;

“İbnül Esir el-Cezeri…”

Cizre, 7. Asırdan günümüze kadar;

İlim ve Hikmetle beslenen önemli bir “İman ve İslam Atlası…” bilinir!

Her halükarda, Hakkâri’den Diyarbakır’a kadar,

Aynı ruhaniyeti biliriz…

Bu coğrafyanın insanı, inşallah “bölücü terörün…” hakkından kendisi gelecektir.

Kendi insanımızdan en büyük isteğimiz,

“Hafızamızı…” yoklayalım…

Düne karşı, “unutkan…” olmayalım!

Değerlerimizle ayakta durabileceğimizi de bilelim.

***                                       ***

BİZİ BİR ARAYA GETİREN!

Tefekkür etmeyen insan;

Hak katında da, kul katında da, “zavallıdır!”

Ve hele,  “coğrafyayı vatan yapan değerlere…”

Gözlerini ve gönüllerini kapatanlar / karartanlar!

Asıl onlar, “karanlığa gömülmüş…” biçareler!

Cumhurbaşkanının armasında, “16 yıldız…” neyi ifade ediyor?

Bu milletin tarih boyunca kurmuş olduğu;

“16 büyük Türk Devletini…”

“Doğu Türkistan’dan Dalmaçya Kıyılarına…”

Doğu-Batı Ekseni üzerinde yaklaşık olarak;

“5-6 bin km’yi aşan…”  bir büyük Medeniyet Coğrafyası!

Bu coğrafya üzerinde bu milleti bir araya getiren;

“Yüzlerce…” ifade edebileceğimiz,  “ortak değerler!”

Ortak bir dil, din, tarih, kültür, inanç ve değerler birliği…

“Orhun Abideleri” ve “Yenisey Anıtları”

Bu milletin, “taşa kazınmış...” hafızası!

Ecdadın bu millete en büyük yadigârı…

Bir bakıma, “ecdadın gelecek kuşaklara…”

Tarih dersi, sohbeti ve nasihatleri…

Piri Türkistan’ı olarak da bilinen,

Güzel Anadolumuzun “manevi fatihi…”

Maveraünnehir iklimini, Anadolu’ya taşıyan;

Bahtlı ve tahtlı insanlar…

Bu insanlarla bizler, “Alperen ruhuyla…” tanış oluruz!

O ruhu yoğuran, “hikmetli sözlerin…” sahipleri;

“Horasan Erenleri…” tarihin altın sayfalarında yerlerini alırlar.

Eskilerin “ak saçlı”  günümüzde, “kanaat önderleri” olarak da tanımlanan;

 Fikir ve düşüncelerine başvurulan, ilim ve hikmet sahibi; “bilge kişileri…”

“Dede Korkut Kitabı” bir milletin ‘hikâyesi’ tasavvur edilen destanımsı hayatı!

“Destanlar”  “Efsaneler”  “Masallar”

2000 yılı aşan bir büyük tarihin nakış nakış işlendiğini görürsünüz!

Geçmişten geleceğe ‘asırların feryadı…’

Bir millete, “ufukların aralanışı…”

En içli romanların, “türkülerin yakılması…”

Dağlar gibi ordular yürür…  Deryalar aşar… Toprağı vatan yapar…

“Bayrak olmaya…” “Millet olmaya…” “Vatan olmaya…”

***                        ***

Bu milletin ortak değerleri, “imgeler…”

O kutlu, ‘imgeler…’ 20 milyon km2’lik gönül coğrafya’mda bilinir

Ve de tanınır…

Nasrettin Hoca’da,  “mizahı…” yaşarım!

Ahi Evran’da,  “ahlaki bir üsluba…” bürünen ‘ticari’ hayatım!

Yunus Emre’de, “gönül dilim…”

Ahmet Yesevi’de, “nazarlarım…”

Köroğlu’nda, “at kültürüm…”

Nevruz’da, “dirilişim…”

Hıdrellez Gününde, “bahar bereketi…”

Türbeler, “baki açılan kapım…”

Ne diyoruz, “parça bütünde güzel…”

Anadolu, “şefkatin ve merhametin” adı!

Bu milletin tarih boyunca tecelli eden, “sıfatı…”

***                        ***

Bu coğrafyanın yükselen sesinde;

Şehriyar’dan Bahtiyar Vahapzade’ye…

Çolpan’dan Abdullah Tukay’a…

Gaspıralı’dan Cengiz Aytmatov’a…

Ve daha nicelerini, “aynı iklimde…” buluşturur.

***                        ***

Renkler, Çizgiler, Motifler ve Desenler…

Toylar, düğünler, oyunlar, bayramlar…

Sofralar, meyveler, yemişler…

Hanlar, hamamlar, Kervansaraylar…

Çarşılar, pazarlar, bedestenler…

Bayraklar, âlemler, sancaklar…

Milleti, “yaşayan kültür içerisinde” tanımlarız!

Bu milleti bir araya getiren, “yüzlerce imge…” mevcut!

Ama en önemlisi; “paylaşma kültürü…”

Öncelikle de, o kültürümüzü ‘yaşatalım…’

Öyle ki, “paylaşan…” zenginleşir!

Paylaşmayan, ‘yalnızlaşır’ ve ‘fakirleşir’

YORUM EKLE