YALAN, AKLA ZARARDIR

 YALAN, AKLA ZARARDIR

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Yalan, en tehlikeli bir hastalıktır…

Yalan, fikri ve düşünceyi talandır…

Yalan, meşru değerleri yağmadır…

Yalan,  fitne ateşini tutulturacak olan kıvılcımdır…

Yalan, aldatmadır…

Yalan, neticeleri itibariyle de zulümdür!

Yalan, kötülükleri besler!

Yalancılık, ihanettir…

***                 ***

İnancımız,  “yalanı…” şiddetle yasaklıyor.

Ayet, “Ey iman edenler! Eğer size bir fasık, bir haber getirirse,

Onu araştırın (doğruluğunu anlayıncaya kadar tahkik edin).

Değilse bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da,

Yaptığınıza pişman olursunuz!” (Hucurat, 6)

“Yalan haberler…” asrımızda, “psikolojik savaş…” olarak da kullanılır.

“Kitleler psikolojisinde de…” yalan ve ifsat edici haberleri görebiliyoruz.

İnancımız ne diyor?

“Doğruluk emanet, yalancılık ihanettir!”

Ayet, “Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin.

İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için,

O malları hâkimlere rüşvet olarak vermeyin.” (Bakara, 188)

***                             ***

Yalana yol arkadaşlığı yapan kavramlar;

“Gıybettir, iftiradır, zandır…”

Gıybet nedir?

“Birisini arkadan kötüleme, yerme, çekiştirmedir!”

Gıybeti yapılan kanular, o şahısta yoksa

Bunun adı,  “iftira…” olur!

Gıybetin önüne ne ile geçeceğiz?

“Hüsn-ü Zan…” besleyerek geçebiliriz!

***                 **

En fazla korkulanı nedir?

“Din adına…” insanları aldatmadır?

“Din adına…” yalan söylemedir!

Ayet, “Kitap ehlinden öyle bir güruh vardır ki,

Siz onu kitaptan sanasınız diye,

Dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Hâlbuki o kitapdan değildir.

“Bu Allah katındandır” derler; oysa o Allah katından değildir.

Allah’a karşı, kendileri bilip dururken, yalan söylerler.”  (Âli İmran, 78)

Bu millete karşı yapılan, “en tehlikeli ihanet…”

Onlara,  “şeytanları…” ne diyecektir?

Ben bile, “sizleri…” kurtaramam!

Ayet, “Doğrusu zalimler için acı bir azab vardır” (Şura, 21)

Kur’an bizlere,

“O halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının.” (Hacc, 30)

***                             ***

SÖZ GETİRİP GÖTÜRENLER…

Kötülüklere karşı durmak,  “erdemli toplumun…” vasfıdır.

Ayet, “(Resulüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan,

Durmadan lâf götürüp getiren,

İyiliği hep engelleyen,

Mütecaviz,

Günaha dadanmış,

Kaba ve haşin,

Bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerin hiçbirine,

Mal ve oğulları vardır diye, sakın boyuneğme.” (Kalem, 11)

İnancımız ne diyor?

“samimi ve güvenilir toplum!”

Öyle ki, “bir binanın taşları…” misali tasvir ediliyor.

Bir realitedir; “Bölüşürsek tok okuruz, bölünürsek yok oluruz!”

En büyük idealimiz nedir?

“İnsanı…” değerleriyle birlikte korumak!

O halde, duruşumuzla; “kendimiz…” olacağız!

İnsan olarak, “hassasiyetlerimiz…”

İnsan olarak,  “sorumluluklarımız…” olduğunu bileceğiz.

***                 ***

Ayet, “Yalancılığı itiyat edinenlerin,

Bigisziliğe saplanıp kalanların canları çıksın!” (Zariyat, 10-11)

Bu toplumda; siyaseti de; pazarı da, Pazar yerini de;

Sosyal hayatı de; “yalan cenderesinden…” kurtarmalıyız!

Müslüman kimdir?

“Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler,

Boş bir şeyle rastladıkları zaman vakar ile (oradan) geçip giderler. (Furkan, 72)

Bir diğer ayette de;

“Şunların hiçbirine boyun eğme; yemin edip duran aşağılık” (Kalem, 10)

Yalana, iftiraya, kötülüklere inancımız; “boyun eğme!” diyor!

Şunu çok iyi bileceğiz ki, “yalan…” her ne olursa olsun;

İnsana, aileye, çevreye, topluma ve devlete verdiği tahribat,

O kadar büyüktür ki, “tarihimiz…” bunun misalleriyle doludur.

Sözün özü, “Bizleri aldatan bizden değildir!”

Ne aldatan ve ne de aldatılan olalım!

 

 

 

YORUM EKLE