YAPMAYACAĞINIZ ŞEYLERİ SÖYLEMEK!

Kur’an belirtiyor,

“Andolsun ki biz Kur’an da insanlara her tülü misali,

Çeşitli şekillerde açıklamışızdır” (İsra, 89)

Kur’an bizleri, ‘her konuda…’ aydınlatıyor,

Bizlere yol gösteriyor…

“Dersler…” veriyor!

Kur’an bizlere doğru yolu gösteren, “bir hidayettir” (Casiye, 11)

Kur’an da ne buyruluyor,

“Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 2)

Söz, ‘emanettir…’

Emanet nedir?

“Doğruluktur…”

Emanete sahip çıkmakla mükellefiz!

“Yapamayacağımız bir şeyi söylemek…”

Bizleri, ‘yalana…’ sevk eder!

Güzel ahlakı bozan da, ‘yalandır…’

Adil ve doğru sözlü olmak,

Bizim karakterimiz olmalıdır!

***                                       ***

ALLAH RESULÜNÜ HABER VERİYOR!

Hz. Adem’den itibaren Tevhit Mücadelesi veren,

Bütün Peygamberler, Allah Resulünün geleceğini haber vermişler!

Ayet, “Hani Meryemoğlu İsa: “Ey İsrailoğulları Muhakkak ki ben,

Benden önce (gönderilmiş) olan Tevrat’ı tasdik edici,

Ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir peygamberi

Müjdeleyici olmak üzere size Allah’ın (gönderdiği)

bir peygamberiyim!” demişti. (Saff, 6)

bir başka ayette ne buyruluyor;

“Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler,

Onu (kitaplarında alametlerini gördükleri o ahir zaman peygamberini)

Kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi tanırlar.

Kendilerini hüsrana uğratan o kimseler yok mu,?

İşte onlar iman etmezler.” (En’am, 20)

Hakikate karşı durmak!

Güneşi inkar etmek gibi bir şey…

Ayet, (Ey Resulüm!) Sana vahyettiğimiz Kitap,

Kendisinden öncekileri tasdik edici olmak üzere gerçekten,

O hak olan (Kur’an)’dır” (Fatır, 31)

İnsanlık tarihi, ‘Tevhit Mücadelesi…’ ile geçmiştir’

Tevhit Mücadelesinin ‘kesiştiği…’ yerde;

Bütün kutsi yolların, ‘birleştiği…’ yerde;

Allah Resulü ve Hz. Kur’an yer alıyor!

***                                       ***

GİZLİ KONUŞMALAR!

Elbette insanların mahremiyetleri olacaktır!

Bütün gizli konuşmalarımızda, şu ayeti hatırlayacağız;

“Üç kişinin gizli bir konuşması olsa mutlaka,

Dördüncüleri O’dur!

Beş (kişi) olsalar altıncıları O’dur…”

Sürekli Yüce Yaradan’ı düşüneceğiz!

İnancımız gizli konuşmalarda,

‘Sınırlamalar…’ getiriyor;

Ayet, “Ey iman edenler! Birbirinizle gizli konuşacağınız zaman,

O takdirde günah, düşmanlık ve peygambere isyan hakkında,

Gizlice konuşmayın, fakat (konuşacaksanız) iyilik ve takva hakkında,

Sessizce konuşun.! Ve huzuruna toplanacağınız Allah’dan sakının!” (Mücadele, 9)

Bu konuda, Kur’an bizleri ikaz ediyor;

Ayet, (Günah, düşmanlık ve isyan hususundaki)

Gizli konuşma, ancak şeytandandır;

Ta ki iman edenleri üzsün; hâlbuki (o şeytan) Allah’ın izni olmadıkça,

Onlara (o iman edenlere) bir şeyle zarar verici değildir.” (Mücadele,10)

Kur’an he konuda bizlere yol gösteriyor;

Bizlere ufuk açıyor!

Sağlıklı bir şekilde, ‘davranış değişikliğini’ oluşturuyor!

Yanlış yapmama,

Günah işlememe konularında bizleri aydınlatıyor!

İman edenler bir araya geldiğinde,

“Günah, düşmanlık ve isyan…” konularında,

Birbirleriyle ittifak etmesinler!

Milletin sağlığı, huzuru, güveni, istikrarı konularında,

Söz birliği etsinler!

YORUM EKLE