YATIRIM BEKLİYORUZ!

29 Kasım 2014 tarihinde,

Elazığ  ‘Kalkınma Kurultayını’ gerçekleştirdi!

Şehrin genel katılımıyla yapılan bir organizasyon…

Kurultayın sadece hazırlık dönemi,

14 ayrı sektörde,

10 aylık bir çalışma süreci…

Şehrin odaklandığı 3 sektör ön plana çıkıyordu;

Madencilik,

Su ürünleri,

Turizm…

Şehrin 2014 yılı, 10 aylık ihracatına baktığımızda,

‘Madencilik’ ihracatın yüzde 91’lerini,

‘Su Ürünleri’ ihracatın yüzde 4,7’lerini oluşturuyordu!

Bu şehre Katma Değerde,

‘İki lokomotif’ veya ana sektör kendisini belli ediyor!

Diğer sektörlerinde, ‘teşvik edilmesi…’

İhracatta önemli pay alması en büyük arzumuzdur!

***                  ***

Milletvekilimiz Şuay Alpay’la da düşüncelerimizi paylaştık;

“Kalkınma Kurultayının en büyük kazanımı,

Şehir insanını moralize etmiştir…”

Siyasi iradenin bu kurultayda aldığı/ veya üstlendiği roller,

‘Önemlidir…’

Özellikle de, ‘Teşviklerin tekrar gözden geçirilmesi…’

Kalkınma Kurultayı’nda, bu önemli mesajın,

Ankara’ya verilmesi önemlidir!

***                  ***

Kalkınma Kurultayı’na katılan bir arkadaşımız,

‘Yıldırım Holding’in yatırımlarını dinlerken,

Bizlere dönerek, bu Holdingimiz ‘kazanımlarının’ bir kısmını,

Bu şehirde, ‘eğitim’ ve ‘sağlık’ başta olmak üzere değerlendirsin!

Geçmişte, Adana’yı Adana yapan şahsiyet kimdir derseniz,

“Sakıp Sabancı” ismini verebiliriz!

Anadolu insanının,  “Sakıp Ağa” olarak nitelendirdiği bu insan,

Birçok şehrimizde, ‘sosyal tesislerin’ yapılmasında imzası vardır!

Zengin olmak ayrı bir şey,

“İz bırakmak…” çok farklı bir şeydir!

***                  ***

Bu şehirde, ‘nitelikli göçe’  “DUR!” diyebilmeliyiz!

Göçlerin sebepleri,

O sebeplerin ‘genel analizi’ ne kadar yapıldı bilemiyorum!

Bir gerçek var ki, ‘eğitim ve istihdam’ ön palana çıkıyor!

Ve diğer önemli bir vurgumuz daha var,

“Yaşanabilir Kent…”

Burada da, ön plana ne çıkacaktır,

‘Ticarileşme’ ve ‘Şehirleşme…’

Her ikisi de birbirlerini tamamlayan/ bütünleyen,

Müşterek değerlerdir!

Elazığ artık, kendi değerlerine sahip çıkmalıdır!

Bunda da, ‘ısrarlı’ ve ‘kararlı’ olmalıdır…

***                  ***

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRDE…

Kişi başına düşen gelirde,

Kocaeli 33 bin dolarla ön sırada yer alıyor…

Onu Karabük, Yalova, Kırklareli, Bilecik, Bolu takip ediyor…

Elazığ, 10 bin dolarla 54. Sırada…

Türkiye ortalaması,  15 bin dolarlarda…

22-26. sıraları paylaşan,

Zonguldak, Nevşehir, Aydın, Adana ve Antalya ile aynı band da yer alıyor!

Elazığ ‘Kişi Başına Düşen Gelirde’

Türkiye ortalamasının oldukça altında yer alıyor!

Bu, ‘açılan makas farkını’ hiç değilse azaltmalıyız!

***                  ***

İHRACAT RAKAMLARINDA…

Türkiye’de, iller arasında; 44. Sıradayız…

Komşumuz Malatya, 32. Sırada yer alıyor!

Özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum;

“İhracat…” şehrin ekonomik büyüklüğü ile eşdeğerdir!

İhracat arttıkça, ‘katma değer’ artacaktır!

İhracat arttıkça, ‘yatırımlar ve istihdam’ artacaktır!

İhracat arttıkça, ‘Kişi başına düşen milli gelir’ artacaktır!

Kalkınmanın en önemli ayağında,

Daha fazla çalışma,

Daha fazla üretim yer almaktadır!

Ekonomik büyüme beraberinde,

‘Sosyal ve Kültürel Büyümeyi’ getirecektir.

Daha güzel Elazığ dileklerimizle…

 

YORUM EKLE