YENİ BALKAN PAKTI VE!

14 Şubat 1953 tarihinde,

“YENİ BALKAN PAKTI” Ankara’da imzalanacaktı!

Bu anlaşma bizleri 1945’li yıllara ve sonrasındaki gelişmelere götürecektir!

Bilindiği gibi, Türkiye 9 Şubat 1934 tarihinde;

Atatürk Döneminde, “Balkan Antantı” gerçekleştirilecekti…

Atina’da, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında,

İmzalanan önemli bir işbirliği anlaşmasıdır!

1933’lü yıllardan itibaren Avrupa’da;

Almanya ve İtalya’nın Akdeniz ve Balkanlarda genişleme politikaları vardır!

Bu politikalar, Balkan Ülkelerini bir araya getirecektir!

***                       ***

11. Dünya Savaşından sonra,

Balkanlarda, ‘güç dengeleri’ yeniden şekillenmeye başlamıştır!

1945-1948 yılları arasında;

“Türkiye ve Yunanistan dışındaki Ülkeler Sosyalist Blokta yer almışlardır”

O dönem de, böyle bir bloklaşma; Türkiye için, önemli bir tehdittir!

Mesela, Bulgaristan soydaşlarımızı (1950-1951) göçe zorlamıştır!

Sıkıntılı bir dönemeçte;

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya; “ Yeni Balkan Paktına”  yer almışlardır!

24 Nisan 1953’te, NATO,

18 Mayıs 1953’te de TBMM bu paktı onaylayacaktır!

Görüleceği üzere, 1945-1990 yılları arası,

Yerküresinde, “iki kutuplu” soğuk savaş dönemi olarak anılır!

***                       ***

BAĞDAT PAKTI (CENTO)

Balkanlarda ve Avrasya’da; Sovyet Yayılmacılığının önüne geçmek için,

Bölge Ülkeleri arasında, ‘siyasi işbirliği’ anlaşmaları birbirini takip edecektir.

TÜRKİYE, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık arasında (1955-1958);

Sovyetler Birliğinin Ortadoğu’da nüfus kurmasını önlemeye yönelik;

Üye Ülkeleri arasında, ‘karşılıklı güvenlik ve savunma örgütü…’

CENTO, Sovyetler tarafından,

“NATO’nun bir uzantısı…” olarak algılanmıştır.

CENTO işlevini, 1979’da önce İran’ın ve onun ardından da Pakistan’ın çekilmesiyle;

Fiilen sona erecektir!

***                  ***

BÖLGE ÜLKELERİNİN SİYASİ İRADE KULLANMASI!

1970’li yıllardan sonra,  coğrafyamızda yaşanan en büyük sıkıntı;

Bölge Ülkelerinin birlikte hareket edemeyişleri!

Ortadoğu’da, ‘dışarıdan müdahalelere’ engel olamayışıdır!

Yakın tarihimizde olanları çok iyi okumalıyız!

1980’li yıllarda, Rus Ordularının   “Afganistan’ı İşgali” başlayacaktır!

Ama Ruslar hiç beklemedikleri bir, ‘şanlı direnişle’ karşılaşacaklardır!

Dile kolay, “9 yıl sürecek bir İstiklal Mücadelesi…”

15 Şubat 1989; Sovyetler tamamen Afganistan’dan çekildiği bir tarihtir!

Destan Şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu bu şanlı direnişi şöyle anlatır;

“Vatanınıza kızıl devler saldıranda

 Arkanız gaziler..

   Arkanız Allah.

 

Ehl-i Kitap şirkte,

  İslam uykuda,

Fırkanız Allah.

 

  Sıcak kavuranda,

  Kış donduranda,

Hırkanız Allah.

 

Moskof tanklarına göğüs gerende

 Ali duruşlu.

 Düşman saflarına hamle kılanda,

Hamza vuruşlu.

 Ezan okuyanda, Bilal çehreli.

Namaza duranda, hilal çehreli,

Ak donlu yiğit!

 Sahabe meşrebli,

 Saf kanlı mücahit!..”

***                       ***

Ah! Bizleri darmadağın edecek olan,

O, ‘bölünmüşlük’

O,  ‘siyasi çekişmeler’

O, ‘iktidar mücadelesi…’

Bütün bunlar,  Afganistan’ı daha farklı mecralara taşıyacaktır!

Sadece Afganistan mı?

Sırada, Irak vardı!

Onu Suriye takip edecekti!

Filistin, İsrail ablukasından kurtulamayacaktı!

Ve daha düne kadar, ecdadın hâkim olduğu;

Yakın-Uzak ve Ortadoğu Coğrafyası,

Sürekli dış müdahalelere ‘açık durumda…’

Özetle şunu söylemek isterim;

Bu coğrafya, ‘dış müdahalelerden…’

Bu coğrafya, ‘kan ve gözyaşından…’

Bu coğrafya,  ‘savaşlar ve onun getirdiği yıkımlardan…’

KURTULMAK İSTİYORSA!!!

Kendi içerisinde, ‘ittifak…’ edecektir!

Kendi problemlerini, ‘kendisi…’ çözme yoluna gidecektir!

Batıdan; Batı dünyasından,

Kimse ‘insaf veya merhamet…’ beklemesin!

Onun asıl niyetinde;

Parçaları, ‘daha da ufalamaya…’

Güçleri, ‘daha fazla dağıtmaya…’

Niyetli bir politikanın,

O politikaların getirdiği,

“Komplo Teorilerin…” sürekli içerisinde olmuştur!

Lütfen! Yakın tarihimizi yüzlerce defa okuyalım…

Tekrar, tekrar ediyoruz;

Ortadoğu Coğrafyası,

Bizim, bu milletin ‘gönül coğrafyasıdır’

Bizim,  bin yılı aşan;  ‘fetih ve fütuhat…’ coğrafyamızdır!

Söylerim sizlere;

Aşk olmazsa,

Sevgi olmazsa,

Muhabbet ve Muhabbetullah olmazsa;

Mümbit Coğrafya kalır mı?

Maalesef,  “sömürgeci ve istilacı…”  

O Haçlı Taassubu,

Coğrafyayı zulüm bataklığına çevirdiler!

Dünyanın cazibe merkezini,

Çölleştirdiler!

 

YORUM EKLE