YEREL BASININ GELECEĞİ!

1975’lerden bugünlere mahalli basının içerisindeyim…

Dile kolay “40 yıl kalem ve kâğıt elimizde…”

Bu arada, birçok projelere imza attık!

Ve altını çizmek istiyorum; “paylaşma kültürüne…” inandım!

Bütün çalışmalarımızda, “ortak akla…” önem verdik!

“Bir elin nesi, iki elin sesi var…” dedik!

İnancımız, “birlikte rahmet; ayrılık da azap var!” diyor.

Ecdat ne diyorlar; “Bir olmak, Diri olmak, İri olmak…”

Buradan nereye geleceğim?

“Yerel Basınımıza…”

Lütfen kendi tarihimizi; “basın tarihimizi…” dikkatle okuyalım!

Devletin sürekli, ‘öncü rolü…’ üstlendiğini görmekteyiz!

Batı’da matbaayı, ‘tüccarlar…’ bizlerde ise ‘devlet…’ getirmiştir.

İlk gazeteyi de, bizlerde öncelikle, ‘ 2. Mahmut’un öncülüğünde…’ gelecektir.

Yerel Basının öncüleri diyebileceğimiz;

“Vilayet Matbaalarını da 1860 Yılında…” devletimiz kuruyor;

Ve özellikle de, ‘en stratejik bir proje…’

Bir önceki yazılarımızda da ifade ettik,

İlk defa, “1935 tarihinde Basın Kurultayı…” devletin öncülüğünde yapılır;

Hedef nedir?

“Yerel Basın’ın Güçlendirilmesi…”

2016 yılındayız;

“Yerel Basını…” ne kadar, Türkiye’nin gündemine taşıyoruz?

Sadece şunu ifade etmek istiyorum?

“Yerel Basın, bu ülkede son 150 yılın en önemli yazılı kaynaklarıdır”

Araştırmacıların ilk başvurduğu kaynaklar arasında;

“Yerel Basın…” önemli bir kıymet ifade etmektedir.

Söylerim sizlere?

Bilgiyi nasıl ve ne şekilde;

“Toplanabilir, iletilebilir ve saklanabilir…” hale getirebiliriz?

Müspet bilgiyi nasıl ve ne şekilde;

“Geniş kitlelere yayabilir ve işlenebilir…” hale getirebiliriz?

Bilginin en önemli ayaklarından birisi de, “basınımızdır…”

Bu bağlamda, “özel idareler ve belediyeler…” destek projeleri
geliştirebilirler!

Geliştirmeliler…

Bu bir sorumluluktur…

Bizim, ‘tarihi geleneğimizde…’ bu vardır.

Tekrar altını çizmek isterim;

Yerel Basın, ‘mütevazı, hoşgörü uslubu, geleneklere bağlılık,

Toplumun değerleri üzerine geleceğini de inşa ederler…

O inşa hareketini geliniz birlikte güçlendirelim;

Bir, “aydın hareketine…” dönüştürelim.

Daha güçlü bir şehir ve gelecek için buna ihtiyacımız olduğnu da,

Israrla belirtmek isterim.

Yerel Basınımıza yapılan her desteğin, “geri dönüşü…” neler olabilir?

Sadece, “hak ve hukuk…” desek bile yeterli sanırım!

Bu coğrafyada, “iyilikler yeşersin…”

“Sevgi…” kavramı, ulvi bir gayeye yönelsin…

Bizim dilimizde ne var?

“Fetih ve Fütüvvet Dili…”

21. asrın insanı o dilin özleminde…

O dili, ‘yerel basınımızla…’ konuşacağız!

Sadece Elazığ’da değil,

“780 bin km2 coğrafyamızda…” bir duruş, bir vakar oluşturacağız!

Bu bizim, “olmazsa olmazımızdır…

Yerel Basınımızın, “baskı sayısını…”

“Binlerden on binlere; elli binlere…” çıkarma gayreti;

Bir kutlu sevdaya dönüşmelidir…

Burada, ‘niteliği…’ ve daha ‘mükemmeli…’ yakalama da;

Bizlerin asıl gayretine dönüşmelidir.

O gayret, “şehrin…” veya “şehirlerimizin…” gayretine dönüşmelidir.

*** ***

EKONOMİK SAVAŞLAR KÜLTÜREL DEĞİŞİMİ DE BESLER!

Asrımızın en büyük savaşları artık, “cephelerde…” verilmiyor!

Artık savaşların rengi de, şekli de, tarzı da bütünüyle değişti!

Elazığ Gazi Caddesi’nde, arkadaşlarımızla birlikte yürüyoruz.

Bu şehirde, 2000’li yıllarda; “Türkçe…” kampanyaları gerçekleştirdik…

Yıllar, “su gibi akıp…” geçmiş!

Gazi Caddesi’nde yürürken, “tabelalar…” her biri yabancı isim taşıyor;

Ve her biri, yerküresinin “marka isimleri…”

İngiliz, Alman, İtalyan, Fransız vesaire ait, ‘ünlü markalar…’

O markalar, “ülkelerinin diliyle, kültürüyle birlikte…”

Kâh soframa kadar,

Kâh giyim ve kuşamıma kadar,

Kâh evimde ve elimde kullandığımız “alet ve edevata…” kadar girebiliyor!

Bütünüyle bir kültür oluşturuyor!

Şunu düşündüm,

Benim ülke’m; “yılda ne kadar marka…” üretebiliyor?

Artık 21. Asırda yarışın; “dedikoduyla…” değil,

“Bilgiyle…” olacağını düşünmeliyiz!

Asrımızdaki savaşlar, ‘ekonomik savaşlardır…’

Ekonomik Savaşların, “kültürümüzü de etkilediğini…” söyleyebiliriz.

Sıklıkla, “kimlikten…” söz ederiz!

İşte, o kimliği bizler asrımızda; “markalarımızla…” geliştirebiliriz!

Bu da, “bizim eserimiz…” diyebileceğimiz bir bilgiye ve irfana sahip olmalıyız.

 

YORUM EKLE