YEREL YATIRIMLAR

20 Nisan Günü,

Şehrimizde uzun yıllar Ticaret Odası Başkanlığı,

Ve halen Organize Sanayi Odası Başkanlığı yapmakta bulunan,

İşadamı Suat Öztürk’ün basın toplantısındayız…

Elazığ İş dünyasının da yakından bildiği gibi Suat Öztürk,

İlimizde önemli Marketler zinciri, “Nokta Market”in bütün hisselerini,

2014 yılının Şubat Ayı’nda almış bulunuyordu!

Suat Öztürk’ün basın açıklamalarında,

Elazığ Kamuoyu’nu da yakından ilgilendiren ifadeler kullandılar!

***                 ***

Yerel Marketler, “Yerel Üreticilerin en önemli destekleridir…”

Ve  ‘şehrin marka ürünlerinin oluşmasına…’ zemin hazırlarlar!

“Doğal Gıda Ürünlerinin Tanıtımında…” rol oynar!

Şehri, ‘finans…’ açısından da güçlendirir;

Önemli katma değer sağlar!

“Yerel İstihdamı…’ oluşturur!

***                 ***

Suat Öztürk, “Yerel Market” olarak,

Köylüye gittiklerini,

Yerel Üreticilere gittiklerini,

Ve onların ürünlerini, ‘tüketiciye’ taşıdıklarını belirtiyorlar!

“Nokta Market” olarak, 2014 yılı içerisinde, Elazığ’da faaliyet gösteren;

‘Tedarikçi’ firmalardan “28 milyon lira” ürün alımı yapıyorlar…

Dışarıdan alınan ürünler; “6,5 milyon lira” Dörtte biri kadar!

“Nokta Market”in 2003 yılından bugüne kadar olan cirosu ise,

“260 milyon lira”

***                 ***

Suat Öztürk, bu şehirde; “Yerel bir Havuz” oluşturalım diyorlar!

Birlikte, ‘güç birliği’ yapalım!

Bunun anlamı nedir?

Ekonomik anlamda, ‘kaynak artırımıdır’

Finans olarak da güçlenmektir!

***                 ***

Burada belki pek akıllara gelmeyen bir konu;

Üniversite İşbirliği ile “Gıda Ürünleri Araştırma Enstitüsü” kurulabilir!

Ürünler daha fazla çeşitlenebilir!

Daha profesyonel bir anlayış getirilebilir!

Teknolojik altyapı daha da güçlendirilebilir!

 “Yerel Yatırımlar” İşletme Fakültelerinde, “yüksek lisans”  olarak verilebilir.

***                 ***

Suat Öztürk, Elazığ’da, ‘yapısal değişimi’ işaret ediyorlar!

“Nokta Marketler” bu değişime, Elazığ’da ‘öncülük’ ediyorlar!

Birçok konularda/ veya yaklaşımlarda da, “ilkleri” gerçekleştiriyorlar…

Ben şahsen, bu yazımı büyük bir zevkle kaleme alıyorum!

“Öncelikle Şehrim” diyorum!

“Öncelikle kendi Marketim” diyorum1

Bu şehrin, ‘sözde’ değil; “özde” sevdalısıyım!

Sürekli kendisini ‘yenileyen…’

Sağlıklı bir değişimin de yanındayımdır!

Bu şehirden dışarıya yıllarda;

“Beyin ve Sermaye Göçü…” oldu!

Artık,  “canımıza tak etti…”

Veya “Bıçak kemiğe dayandı…”

O kadar, ‘zengin bir şehrim’

Gaye ve Ufuk Şehrim var!

O halde geliniz bu şehri birlikte;

Geleceğe taşıyalım!

“Yerel Yatırımlara” sahip çıkalım!

Onlar bizlere ait!

Bu şehrin insanına ait!

Hiç şüphesiz ki,

Gıda Sektörü, “geleceğin” sektörüdür!

Elazığ bu bağlamda, ‘şanslıdır…’

Artık, “yetişmiş insan gücümüz” var!

Sektöre, “profesyonel bakan bir yüzümüz” de var!

Allah’a Hamdolsun,

“Cesaretimiz” ve “Yüreğimiz” var!

Bu şehir için ise, “İdealist bir düşünceye” sahibiz!

Bizim olana, “sahipleniyoruz”

İlânihaye de, sahipleneceğiz!

İçimizde ki dileği de söyleyelim;

“Nokta Marketler!” dünya markası niye olmasın ki!

Şehir kalkınmasında,

GSMH’nın artışında;

“Yerel Marketlerin Rolünü” geliniz birlikte tartışalım!

Suat Öztürk’ü dinlerden;

Bir bakıma, “şehri dinlemiş oldum”

Sözüme, “Nokta” korken,

“İdealizm Ölmedi…”

Yaşıyor efendim…

YORUM EKLE