YÜKSELMEK VE KORUNMAK

 YÜKSELMEK VE KORUNMAK

                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu yazımızda özellikle, “maddi yükselişlerden…”

Bu yükselişlerle birlikte, “dünyanın cazibesinden…”

O cazibenin tozu dumana nasıl kattığından;

Dostlukları bile kasıp kavurduğundan söz etmek istiyorum!

***                       ***

Acaba, “maddi anlamda…” yükselişlerle birlikte,

İç dünyamızda, “manevi cephemizde…” kendimizi nasıl koruyacağız!

Uzun soluklu hayat serüveninin asıl sorusu burada saklı efendim!

O yükselişlerde, “model insanlar…” elbette insanlık tarihinde yerlerini alıyorlar.

***                                       ***

Ayet,El mâlu vel benûne zînetul hayâtid dunyâ,

Vel bâkıyâtus sâlihâtu hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ(emelen).”

Mealen, “Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür.

Baki kalacak olan iyi ameller ise, Rabbinin katında, sevapça da daha hayırlıdır,

Ümid yönünden de daha hayırlıdır.” (Kehf, 46)

Kendimizi koruma anlamında, Kur’an bizlere “ebedi olanı…” işaret ediyor;

“Salih amel…” Kamil manada, “Allah dostu…” iyi bir insan olmak!

Bizler bunu, “sürekli meyve veren bir ağaca…” benzetebiliriz!

***                       ***

Bizler, manevi yükselişi; “A’lâ-yı İlliyîn” olarak da tanımlarız!

Arzumuz nedir?

“Mal ve Makam…” anlamında, maddi yükselişlerle;

“manevi yükselişi de…” birlikte götürebilmektir.

Bu nasıl olacaktır?

Allah Resulü’nün de tarif ettiği gibi, “güzel ahlak sahibi…” olmak!

Bu ahlak şüphesiz ki, Allah Resulü’nün ahlakı; Kur’an ahlakıdır…

İlim, hikmet ve marifet sahibi olabilmek…

Hakk’ı, hukuku ve adaleti koruyabilmek…

Tevazuu yani hoşgörü, hayatın kendisi olmalı!

***                                       ***

Hz. Kur’an da, “en güzel kıssa…” Hz. Yusuf’un kıssasıdır…

Hz. Yusuf’un hayatı, mükemmel bir model…

“Arştan rahim zindanına, buradan kuyuya, kuyudan zindana…”

İffetin ve dürüstlüğün abide şahsiyeti, Hz. Yusuf (as)’ı,

O dönemin güçlü devleti Mısır’a, “maliye bakanlığına…” getirecektir!

Oraya, o makama, “nefsini terk ederek…” gelecektir.

“Adil yüzlü…” bir şahsiyet olarak, gönüllerde nüfus edecektir.

Belh Sultanı İbrahim Ethem Hz. Farklı bir nüansla karşımıza çıkacaktır.

Gün gelecek, “tahtını…”  yani, “nefsini…” terk edecekler!

Bir büyük Veli olarak, insanlık tarihinde anılacaklar.

***                                       ***

Bizler, “Anadolu Yunus…” diyoruz!

Orada,  “şefkatin ve merhametin sesi…” yükselir.

O ses, yaşayan Türkçe’mizinde “bayrağıdır”

Ne diyor, Bizim Yunus;

“Mal da dalan.  Mülkte yalan, gel biraz da sen oyalan.”

Bir bakıma, “çelik çomak oyunu…” misali!

Bir dörtlüğümüzde şöyle diyoruz;

“Para denen meret, ipsizi bey eder

Şatafatı seyret, soysuza kul eder

Alımlı çalımlı yürüyen biçare;

Şu dünya lanet (?) gözleri kör eder!”

Bizlerin en büyük korkusu nedir?

“Göz Körlüğü…” yani, “Gaflet…”

Ayet  Ve men kâne fî hâzihî a’mâ fe huve fîl âhırati a’mâ ve edallu sebîlâ(sebîlen).”

Mealen, “Her kim bu dünyada (manen) kör ise ahrette de kördür” (İsra, 72)

****                                    ***

İnancımız herhalükarda, “kibri, gururu, öfkeyi, haseti vesaire…”

Bilumum çrkinlikleri yasaklıyor.

Tebessüm, “sadaka…” olarak övülüyor.

“Tevazuu…” sürekli teşvik ediliyor.

“Kanaat sahibi olmak…” Sahabe ahlakı olarak anımsatılıyor.

Bir dörtlüğümüzde şöyle diyoruz;

“İki kavram, özenmek ve kıskanmak

Birinde güzeli hayırla anmak

Dağlar gibi sabit, içinde ahenk

Diğerinde nefsini sultan sanmak…”

 

Bir başka şiirimizde şöyle diyoruz;

“Dünyanın gelip geçici zevkini

Yar edinerek sarılmamak lazım

Haset tohumu öfke ile kini

Toprağa saçıp kırılmamak lazım”

Özetle, “zulmün…” her renginden kaçınacağız;

Ve kendimize, “orta yolu…” tercih edeceğiz.

Bütün aşırılıklardan ve tuzaklardan uzak,

İnsanı ve insanlığı kucaklayan; “dengeli bir hayat…”

Maddi ve Manevi anlamda, “yükselmek…”

Niyet, arzu, gayret ve akıl yolu irade işidir.

“Yükselme…” gayretini ve heyecanını,

İnsana ve insanlığa hizmet şuuru olarak da değerlendirmeliyiz!

 

 

 

 

YORUM EKLE