ZORLAŞTIRMAYIN, KOLAYLAŞTIRIN

  ZORLAŞTIRMAYIN, KOLAYLAŞTIRIN

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Şu Ramazanlı günlerin feyziyle, izzet ve ikramıyla, bereketiyle;

Birlikte, seslerin ve sözlerinde; “kalbi ve hasbi olmasını…” diliyoruz.

Kur’an buyuruyor; “Lâ ikrâhe fîd dîni”

Mealen, “Dinde, zorlama yoktur” (Bakara, 256)

İslam,  “kolaylık Dinidir”

İslam,  “kalplerin/ veya gönüllerin Dinidir”

İslam,  “şefkat, merhamet/veya sevgi Dinidir”

Allah’ın Resulü (asv) buyuruyorlar; “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin.

Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin”

Ali İmran süresinde ne buyruluyor;

“Allah’ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın.

Eğer kaba ve katı kalbli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi.

Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış,

Fakat karar verdin mi Allah’a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever” (Ali İmran, 159)

İslam’ın getirdiği ana çerçevede neler var?

“Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın.”

“Kaba ve katı yürekli olmayın”

“Affedici olunuz”

“Barış ve Hoşgörü yolunu seçiniz”

“Birbirlerinizle istişare ediniz”

“Güven duygusunu aranızda yerleştirin”

İslam, kelime olarak da, “Barış içinde olma…” anlamına gelir!

İslam’ın gelişiyle birlikte,  “bütün ideolojiler iflas etmiştir!”

***                 ***

İkrah sözlükte, “Bir kimseyi istemediği bir şeyi yapmaya ve söyletmeye zorlamaktır”

Yüce Dinimiz neleri vurguluyor?

“Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez” (Bakara, 185)

“Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam’a) uygun olanı  (örfü) emret,

Ve cahillerden yüz çevir” (Araf, 199)

“Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır” (İnşirah, 6)

“Andolsun Biz Kur’an’ı Zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık” (Kamer, 40)

“Biz onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık” Duhan, 58)

“Bana işimi kolaylaştır” Taha, 26)

Hadis, “Din kolaylıktır”

Kutsi Dinimizin, İnsana yaklaşımında; “sımsıcak bir üslubu” var.

O üslubu değiştirmeye veya “zorlaştırmaya…” kimsenin hakkı yok!

Bizim en büyük düşmanımız, “cehalettir…”

Şair onlara; “Ham Yobaz, Kaba Softa…” diyor.

Yunus ne diyorlar?

“İlim, ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin/ Ya nice okumaktır”

İnsanın kendisini bilmesi, “haddini de…” bilmesidir!

Ölçü nedir, “Takva Sahibi…” olmaktır.

Kur’an buyuruyor, “Şüphesiz, Allah katında en değerliniz,

O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır.” (Hucurat, 13)

***                 ***

BİR OLUR MU?

Ayet, “Deki, Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır.” (Zümer, 9)

Ayet,  “Görmeyenle gören bir midir? Artık düşünmez misiniz?” (En’am, 50)

Ayet, “Kötü ameli kendisine çekici gösterip de, onu güzel gören kimse,

(iyi yararlı amellerde bulunan kimse gibi midir?)” (Fatır, 35)

Ayet, “Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri,

Yeryüzünde bozgunculuk edenler gibi mi tutacağız?

Yoksa takva sahiplerini yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız?” (Sad, 28)

Ayet, “Görmeyenle gören bir midir?

Veya karanlıklarla aydınlık eşit midir? (Ra’d, 16)

Ayet, “Körle gören, karanlıkla aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz” (Fatır, 20)

Ayet, “Dirilerle ölülerde bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediği kimselere işittirir.

Sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin” (Fatır, 22)

Ayet, “De ki; Hakk geldi; batıl ise ne (bir şey) başlatıp meydana getirebilir,

Ne de (onu) geri çevirebilir” (Sebe, 49)

Kur’an bizlere, “her manadan misaller getiriyor”

Bütün meselemiz, “aydınlığa yürüyen” insan olabilmek.

***                  ***

TAASSUP NEDİR?

Taassup,

Aklın üzerinde mengene

Gözü körlük,

Gönül karanlığı!

Zaafiyet,

Güvensizlik!

Tomur tomur şüphe!

Adli katleden hüküm!

İfradın galeyanı

Benliğin azameti!

Buz tutan,

Dertlenmeyen yürek!

Vicdansızın kanaati!

Kopkoyu bir mazi,

Her şeyiyle fantezi bir ati!

İnkârın bozuk nakaratı

Taassup,

İçi kof, dışı küf bağlamış fikir hokkabazı!

Taassup,

Kendi gölgesine kadar uzanan nefret!

Taassup,

Cehaletin kopardığı kasırga!

Taassup,

İdraki yok sayan idraksizlik!

Taassup,

Işıktan karanlığa kaçış!

Taassup,

Sevgisizlik ve seviyesizlik!

Velhasıl taassup,

Çoraklaşan gönül!

Çoraklaşan toprak!

Taassup,

Kanayan yaramız!

Aşksız, yarsız, sevdasız

“sız”larla biten

Suya düşmeyen izler!

O izler,

Rağbetsiz, pusulasız izler!

O izler,

Noktasız, nüktesiz, imlasız izler!

 

 

 

YORUM EKLE